Print deze pagina

Is de machine veilig?

Machines hebben bij aanschaf een CE-markering. Zijn deze dan veilig?

Een CE-markering is uitsluitend een test van de fabrikant.

Belangrijk voor de gebruiker is dat:

  • de machine geplaatst is in een veilige omgeving;
  • de machine goed wordt onderhouden;
  • de machine gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is;
  • er wordt gewerkt volgens de gebruiksaanwijzing;
  • voor gewijzigde en zelf-samengestelde apparaten en machines een risico-inventarisatie uitgevoerd wordt; vraag je leidinggevende of Arbocoördinator hiernaar;
  • machines minimaal voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen.
Confidental Infomation