Print deze pagina

Veilig werken met nanomaterialen

Synthetische nanomaterialen hebben mogelijk andere toxische eigenschappen dan dezelfde chemische verbindingen op microschaal.
NWO-I-onderzoekers ontwikkelen, produceren en gebruiken dergelijke synthetische nanomaterialen. Aan blootstelling kleven risico's, waarover de kennis nog beperkt is. Reden voor NWO-I om samen met de TU Delft, Universiteit Leiden en TNO Hoofddorp te komen tot een Handreiking Veilig Werken met nanomaterialen voor de kennissector en het aantal onderzoekers dat werkt met nanomaterialen in kaart te brengen.

Dit project heeft geresulteerd in twee rapporten: een sectoranalyse, inclusief handvat Risk Governance (deelrapport A) en zeventien Goede Praktijken (deelrapport B).

Deelrapport A geeft inzicht in het aantal onderzoekers in Nederland dat met nanomaterialen werkt en de door hen gebruikte typen nanomaterialen, met een beschrijving van de gebruikte hoeveelheden, de tijdsduur en frequentie van gebruik. Deze informatie is van belang om het gezondheidsrisico voor de onderzoeker beter in te kunnen schatten.

Deelrapport B bevat 17 Goede Praktijken die opgesteld zijn na bestudering van de (internationale) literatuur over (veilig) werken met nanomaterialen in wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere risicobeoordeling en risico-inschatting van het gebruik van nanomaterialen, planning van onderzoek, schoonmaak in laboratoria, voorlichting en training en het gebruik van standard operating procedures (SOP's).

Beide rapporten staan hieronder.

Confidental Infomation