Print deze pagina

Gesprekkencycli NWO-I

Op alle NWO-I-locaties worden periodiek gesprekken gehouden tussen leidinggevende en werknemer. Hoe deze gesprekken genoemd worden en wat de uitvoeringsdetails zijn verschilt per locatie. U kunt deze details nalezen in UVR-bijlage 2 Gesprekkencycli NWO-I of navraag doen bij uw P&O-afdeling. De onderstaande informatie is specifiek voor werknemers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, het bureau NWO-I en werknemers in de universitaire werklocaties (BUW).

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Werknemers van AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, het bureau NWO-I en in de universitaire werklocaties (promovendi uitgezonderd, zie hier zie voor de voor hen geldende planning- en evaluatieformulieren) kunnen het benodigde formulier en de bijbehorende checklist  'Fubo- en ontwikkelingsgesprek' downloaden onder Formulieren.

Jaarlijks voert u met uw leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin bespreekt u de wederzijdse werkrelatie, de taakstelling in een bepaalde periode en de wijze van functievervulling.

De aard van de afspraken over taakstelling en ontwikkeling in het functionerings- en beoordelingsgesprek verschillen per type personeel. Als u een tijdelijk contract heeft, ligt het accent vooral op dat wat u tijdens uw aanstelling moet realiseren. Ook bespreekt u de voortzetting van uw loopbaan na afloop van uw contract. Als u een vast contract heeft, bespreekt u wat u moet realiseren binnen een bepaalde periode. In het gesprek komt ook de verdere ontwikkeling vanuit de functie aan de orde.

Voor het voeren en vastleggen van deze gesprekken heeft NWO-I één verslag Functionerings- en beoordelingsgesprek ontwikkeld. U kunt de benodigde formulieren downloaden onder Formulieren. U gebruikt hetzelfde formulier of u nu een vast of een tijdelijk contract heeft.

De gehele regeling vindt u in UVR-bijlage 2b Gesprekkencycli NWO-I.