Print deze pagina

Gesprekkencycli NWO-I

Op alle NWO-I-locaties worden periodiek gesprekken gehouden tussen leidinggevende en werknemer.
Hoe deze gesprekken genoemd worden en wat de uitvoeringsdetails zijn verschilt per locatie. Je kunt deze details nalezen in UVR-bijlage 2 Gesprekkencycli NWO-I of navraag doen bij je P&O-afdeling. Onderstaande informatie is specifiek voor werknemers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, bureau NWO-I en werknemers in de universitaire werklocaties (BUW).

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken

Werknemers van AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, bureau NWO-I en in de universitaire werklocaties (promovendi uitgezonderd, zie hier zie voor de voor hen geldende planning- en evaluatieformulieren) kunnen het benodigde formulier en de bijbehorende checklist  'Fubo- en ontwikkelingsgesprek' downloaden onder Formulieren.

Jaarlijks voer je met je leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin bespreek je de wederzijdse werkrelatie, de taakstelling in een bepaalde periode en de wijze van functievervulling.

De aard van de afspraken over taakstelling en ontwikkeling in het functionerings- en beoordelingsgesprek verschillen per type personeel. Wanneer je een tijdelijk contract hebt, ligt het accent vooral op dat wat je tijdens je aanstelling moet realiseren. Ook bespreek je de voortzetting van je loopbaan na afloop van je contract. Wanneer je een vast contract hebt, bespreek je wat je moet realiseren binnen een bepaalde periode. In het gesprek komt ook de verdere ontwikkeling vanuit de functie aan de orde.

Voor het voeren en vastleggen van deze gesprekken heeft NWO-I één verslag Functionerings- en beoordelingsgesprek ontwikkeld. Je kunt de benodigde formulieren downloaden onder Formulieren. Je gebruikt hetzelfde formulier of je nu een vast of een tijdelijk contract heeft.

De gehele regeling vind je in UVR-bijlage 2b Gesprekkencycli NWO-I.

Confidental Infomation