Print deze pagina

Ontslag op eigen verzoek

Als u ontslag wilt nemen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij uw leidinggevende. Deze kijkt of u de opzegtermijn juist gehanteerd hebt en of nader overleg met u nodig is.

U en uw leidinggevende hoeven de voorgeschreven opzegtermijn overigens niet te hanteren, wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan.

De ontslagbrief kunt u sturen naar de afdeling P&O NWO-I. Uw leidinggevende dient uw ontslagbrief voor akkoord te tekenen.