Print deze pagina

Starten eigen bedrijf

Mocht u overwegen om (na uw promotie of andere werkzaamheden bij NWO-I) een eigen bedrijf te beginnen - bijvoorbeeld omdat u tijdens uw (promotie)onderzoek een bijzondere techniek of instrument heeft ontwikkeld en toepassingsmogelijkheden ziet - dan kan NWO-I u hierbij ondersteunen.

Hierover worden per situatie maatwerkafspraken gemaakt (bijvoorbeeld over inbreng van NWO-kapitaal of afname van uw product, deskundige ondersteuning bij de start in een commerciële en
concurrerende omgeving, financiële ondersteuning en in contact brengen met andere spelers op de markt).

Als u werkzaam bent bij een universitaire werkgroep (BUW) en hier belangstelling voor heeft, kunt u een beargumenteerd schriftelijk verzoek indienen bij het hoofd Strategische Ondersteuning van Bureau NWO-I, Michiel van den Hout, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Instituutsmedewerkers kunnen zich richten tot hun eigen P&O-afdeling.