Print deze pagina

Starten eigen bedrijf

Mocht je overwegen om (na je promotie of andere werkzaamheden bij NWO-I) een eigen bedrijf te beginnen - bijvoorbeeld omdat je tijdens je (promotie)onderzoek een bijzondere techniek of instrument hebt ontwikkeld en toepassingsmogelijkheden ziet - dan kan NWO-I je hierbij ondersteunen.

Hierover worden per situatie maatwerkafspraken gemaakt (bijvoorbeeld over inbreng van NWO-kapitaal of afname van jouw product, deskundige ondersteuning bij de start in een commerciële en concurrerende omgeving, financiële ondersteuning en in contact brengen met andere spelers op de markt).

Wanneer je werkzaam bent bij een universitaire werkgroep (BUW) en hier belangstelling voor hebt, kun je een beargumenteerd schriftelijk verzoek indienen bij Peter Spijker, hoofd van de afdeling Beleidsondersteuning & Strategie van Bureau NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Instituutsmedewerkers kunnen zich richten tot hun eigen P&O-afdeling. 

Confidental Infomation