Print deze pagina

Vergoeding studiekosten

NWO-I kan opleidingen die u in verband met uw werkzaamheden of voor uw carrière volgt (gedeeltelijk) betalen. Hierover maakt u met uw leidinggevende een afspraak . De gehele regeling vindt u in hoofdstuk 6 Scholing en loopbaanontwikkeling van de Cao-OI en in UVR-4 Studiefaciliteiten.
Let op! Onderstaande uitvoeringsdetails gelden voor werknemers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, het bureau NWO-I en werknemers in de universitaire werkgroepen (BUW). Werkt u op een andere locatie, vraag dan uw P&O-afdeling naar de werkwijze op uw instituut.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

U kunt de benodigde formulieren downloaden, of via NWO-I People uw aanvraag indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. U ontvangt een toekenningsbrief dat u in aanmerking komt voor een studiekostenvergoeding. Hierin staat waar u precies recht op hebt. 

Hoe declareer ik de kosten?

Via NWO-I People kunt u uw declaratie met bewijsstukken van de kosten indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. NWO-I betaalt de declaratie met het eerstvolgende salaris. Alleen als de toekenning afwijkt van de declaratie ontvangt u schriftelijk bericht.

Via AVOM kunt u vakantie-uren of brutosalaris inzetten om uw eigen bijdrage aan studiekosten te verlagen.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): EUR, RUG, TU/e, UM, UT, UU, VU, WUR: Lydia van der Vlist
Universitaire werkgroepen (BUW): CWI, LEI, RU, TUD en UvA: Joost Weber
Bureau NWO-I: Manon Quik
Overige locaties: uw P&O-afdeling