Print deze pagina

Verlenging dienstverband

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt u bericht dat NWO-I uw contract administratief afwikkelt.

Als u of uw leidinggevende overweegt het tijdelijk contract te verlengen, dient uw leidinggevende de verlenging te regelen met de P&O-afdeling van uw instituut of de afdeling P&O NWO-I voor de universitaire werkgroepen (BUW). NWO-I verlengt een arbeidsovereenkomst met een promovendus in principe niet. Slechts onder bepaalde voorwaarden wijkt NWO-I hier van af. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 Werving, selectie en dienstverband, artikel 2.11 van de cao en de UR hoofdstuk 6 Bepalingen voor onderzoekers in opleiding.