Print deze pagina

Detachering naar buitenland

Van een detachering is sprake wanneer uw werkgever u tewerk stelt in het buitenland voor een periode langer dan drie maanden en maximaal vijf jaar.

Voorafgaand aan de detachering maakt u met NWO-I afspraken. Uw P&O-afdeling legt de afspraken vast in een detacheringsovereenkomst. Hierin staat ook uw detacheringstoelage vermeld die u ontvangt in verband met de extra kosten van levensonderhoud in het buitenland.

De gehele regeling vindt u in de UR-8 Detacheringen buitenland.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): EUR, RUG, TU/e, UM, UT, UU, VU, WUR: Lydia van der Vlist
Universitaire werkgroepen (BUW): CWI, LEI, RU, TUD en UvA: Joost Weber
Bureau NWO-I: Manon Quik
Overige locaties: uw P&O-afdeling