Print deze pagina

Detachering naar buitenland

Van een detachering is sprake wanneer je werkgever je te werk stelt in het buitenland voor een periode langer dan drie maanden en maximaal vijf jaar.

Voorafgaand aan de detachering maak je met NWO-I afspraken. P&O legt de afspraken vast in een detacheringsovereenkomst. Hierin staat ook je detacheringstoelage vermeld, die je ontvangt voor de extra kosten van levensonderhoud in het buitenland.

De gehele regeling vind je in de UR-8 Detacheringen buitenland.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): EUR, RUG, TU/e, UM, UT, UU, VU, WUR: Lydia van der Vlist
Universitaire werkgroepen (BUW): CWI, LEI, RU, TUD en UvA: Ghislaine de Meij
Bureau NWO-I: Manon Quik
Overige locaties: je P&O-afdeling

Confidental Infomation