Print deze pagina

Werk en diversiteit & inclusie

NWO wil een organisatie zijn, waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit de teams kan halen. Daarom streven we naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen nodig is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd. Om daar te komen willen we bakens verzetten en patronen, structuren en processen doorbreken. Wij richten ons daarbij op ons subsidiebeleid en werkgeversbeleid. Je leest hier alles over op de NWO-website.

NWO kijkt terug op succesvol Pride event 2023

Op maandag 8 mei 2023 vond bij SRON in Leiden een Pride meeting plaats voor alle NWO- en NWO-I medewerkers. Maar liefst 40 mensen bezochten het LHBTI+* event, dat werd voorgezeten door Annemieke Beers (instituutsmanager SRON) en Léon Ouwerkerk (hoofd P&O CWI en organisator). Lees verder

Judith Kreukels is projectleider Diversiteit & Inclusie

Op 1 februari 2023 startte Judith Kreukels als parttime projectleider Diversiteit & Inclusie. Haar aanstelling was stap één van het implementatieplan voor D&I. Inside maakt kennis met Kreukels, die uitlegt waarom D&I belangrijk is voor NWO-I: "Bij divers samengestelde teams is er minder uitstroom. Ze behalen in verhouding meer succes en medewerkers zijn tevredener dan in homogene teams". Lees verder. 

Uitrol implementatieplan 2022-2027 'Inclusief en divers personeelsbeleid bij NWO-I'

NWO-I heeft in oktober 2022 een implementatieplan vastgesteld over Inclusief en divers personeelsbeleid bij NWO-I. Het plan is gericht op heel NWO-I en wordt de komende jaren in de organisatie uitgerold. Lees verder. 

Gender Equality Plan NWO-I

Op deze webpagina kun je het Gender Equality Plan NWO-I downloaden. 

Rubriek 'NWO viert...'

Medio 2021 is de rubriek 'NWO viert …' van start gegaan, gebaseerd op een jaarkalender die binnen NWO en NWO-I zelf is samengesteld. Je vindt deze kalender onderaan deze pagina (PDF). Deze nieuwe rubriek verschijnt zowel op het NWO-intranet Joost als op de NWO-I website en is een initiatief van het NWO-D en NWO-I-brede Diversiteitsteam.
Lees hier alle artikelen uit de rubriek

Verklaring van Amsterdam: voor een inclusieve werkplek

Op 18 november 2021 ondertekende NWO de Verklaring van Amsterdam en committeert de organisatie zich aan een inclusieve bedrijfscultuur en integratie van LGBTI+ medewerkers.
NWO wil met de concrete acties die hieruit volgen, zorgen dat iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen.
De verklaring is opgericht door Workplace Pride, een stichting die zich al tien jaar inzet voor inclusieve bedrijfsculturen door middel van bewustwording, monitoring, onderzoek, opleiding en het bouwen aan netwerken. Lees meer

Confidental Infomation