Print deze pagina

Gender Equality Plan NWO-I

NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Dit onderzoek heeft wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Onderdeel daarvan is het stimuleren van een inclusieve wetenschapscultuur met oog voor diversiteit in de breedste zin. De raad van bestuur volgt daarmee de gendergelijkheidsdoelstellingen van de Europese Unie en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

De verantwoordelijkheid en bijdrage van NWO aan het verbeteren van diversiteit en inclusie (D&I) in de wetenschap is tweeledig:

  • NWO heeft de verantwoordelijkheid, positie en middelen om invloed uit te oefenen op het stimuleren van inclusie en diversiteit in de wetenschappelijke gemeenschap. Door diversiteit en inclusie in het primaire proces van NWO te stimuleren, een eigen duidelijke koers te bepalen en eisen te stellen aan de wetenschappelijke gemeenschap, kunnen we gewicht in de schaal leggen in het verbeteren van de diversiteit en inclusie in de wetenschap. Dit doen we met het zogeheten D&I-subsidiebeleid van NWO.
  • Tegelijkertijd kennen we het D&I-werkgeversbeleid, waarmee NWO streeft naar een inclusieve organisatie met een divers personeelsbestand. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We streven naar een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gewaardeerd voelt.

Het thema diversiteit en inclusie staat al jarenlang hoog op de agenda bij NWO. We hanteren een positieve benadering, waarbij we de focus leggen op de toegevoegde waarde van diversiteit en inclusie. Om onze ambities te bereiken, hanteren we een integrale aanpak en werken we op cultureel, institutioneel en individueel niveau. Met als uiteindelijk doel een duurzame verankering van diversiteit en inclusie te realiseren binnen NWO in zowel het subsidiebeleid als het werkgeversbeleid.

In het Gender Equality Plan NWO-I (te downloaden onderaan deze pagina) schetsen we alle inspanningen, maatregelen en acties van NWO-I. Daarin worden de middelen, dataverzameling & monitoring, training & capaciteit en overige interventies, op basis van de aanbevolen aandachtsgebieden die de Europese Commissie stelt aan een GEP, uitgebreid beschreven.

Confidental Infomation