Print deze pagina

Rubriek 'NWO viert...'

Medio 2021 ging de rubriek ‘NWO viert …' van start, gebaseerd op een jaarkalender die binnen NWO en NWO-I zelf is samengesteld. Deze rubriek verscheen zowel op het NWO-intranet Joost als op de NWO-I website en was een initiatief van het NWO-D en NWO-I-brede Diversiteitsteam. In juni 2022 verscheen het laatste artikel uit deze reeks.

Dat een jaar(kalender) op 1 januari moet beginnen is geen vaststaand feit. Verschillende Romeinse keizers en Pausen veranderden de data: het jaar moet beginnen op 1 maart, of 25 maart of toch 1 januari? Het zette ons aan het denken: welke data vinden wij nog meer vanzelfsprekend en hoe is dat voor anderen? Tijd voor een kalender waar álle bijzondere dagen opstaan: dagen die wij als NWO'ers samen kunnen vieren. We hopen elkaar hiermee beter te leren kennen, meer kennis te krijgen over andere feestdagen die we zelf vieren en door het gesprek te openen over welke (feest)dagen bijzonder voor ons zijn, en waarom.

Artikelen NWO viert ...

Afronding rubriek 'NWO viert...': terugblik op een reeks persoonlijke verhalen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle 'NWO viert …' artikelen die tot nu toe zijn gepubliceerd:

Diversiteit & Inclusie bij NWO en NWO-I

Binnen NWO en NWO-I werken wij aan het werken in een inclusieve organisatie mét inclusieve procedures. We geloven erin dat we onze strategische ambities als NWO kunnen verwezenlijken als we ook streven naar het zijn van een diverse organisatie met een inclusieve cultuur. Diversiteit brengt ons creativiteit, innovatie en vernieuwing en daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we meer maatschappelijke impact hebben als NWO wanneer we als NWO een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat vraagt van NWO dat we een werkgever zijn waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen. Deze D&I-kalender draagt daar aan bij. Je leest meer over diversiteit en inclusie op de NWO-website. En in de januari-editie van de personeelsnieuwsbrief Inside NWO-I plaatsten we het artikel 'Werken aan een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn' over diversiteit binnen NWO en NWO-I.

Wil je jouw verhaal delen? 

De rubriek ‘NWO viert…’ is afgerond. Maar NWO blijft natuurlijk vieren! We willen je aanmoedigen te blijven delen over de dagen waarbij jij stilstaat of die voor jou belangrijk zijn. Deel bijvoorbeeld jouw verhaal in een blog, of deel een verhaal of foto. Wie weet kunnen je verhaal weer gebruiken voor de personeelsnieuwsbrief Inside NWO-I en op intranet Joost. Mail naar Melissa Vianen via m.vianen@nwo.nl

 

Confidental Infomation