Print deze pagina

NWO viert ...

Medio 2020 is de rubriek ‘NWO viert …' van start gegaan, gebaseerd op een jaarkalender die binnen NWO en NWO-I zelf is samengesteld. Je vindt deze kalender onderaan deze pagina (PDF). Deze rubriek verschijnt zowel op het NWO-intranet Joost als op de NWO-I website en is een initiatief van het NWO-D en NWO-I-brede Diversiteitsteam.

Dat een jaar(kalender) op 1 januari moet beginnen is geen vaststaand feit. Verschillende Romeinse keizers en Pausen veranderden de data: het jaar moet beginnen op 1 maart, of 25 maart of toch 1 januari? Het zette ons aan het denken: welke data vinden wij nog meer vanzelfsprekend en hoe is dat voor anderen? Tijd voor een kalender waar álle bijzondere dagen opstaan: dagen die wij als NWO'ers samen kunnen vieren. We hopen elkaar hiermee beter te leren kennen, meer kennis te krijgen over andere feestdagen die we zelf vieren en door het gesprek te openen over welke (feest)dagen bijzonder voor ons zijn, en waarom.

Artikelen NWO viert ...

Op deze pagina vind je een overzicht van alle 'NWO viert …' artikelen die tot nu toe zijn gepubliceerd:

Diversiteit & Inclusie bij NWO en NWO-I

Binnen NWO en NWO-I werken wij aan het werken in een inclusieve organisatie mét inclusieve procedures. We geloven erin dat we onze strategische ambities als NWO kunnen verwezenlijken als we ook streven naar het zijn van een diverse organisatie met een inclusieve cultuur. Diversiteit brengt ons creativiteit, innovatie en vernieuwing en daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we meer maatschappelijke impact hebben als NWO wanneer we als NWO een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat vraagt van NWO dat we een werkgever zijn waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf kan halen. Deze D&I-kalender draagt daar aan bij. Je leest meer over diversiteit en inclusie op de NWO-website. En in de januari-editie van de personeelsnieuwsbrief Inside NWO-I plaatsten we het artikel 'Werken aan een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn' over diversiteit binnen NWO en NWO-I.

Wil je meedoen met deze rubriek?

Mist jouw (feest)dag op de kalender (zie bijlage onderaan dit artikel)? En misschien wil jij iets vertellen in de rubriek 'NWO viert …' over een van de bijzondere dagen op deze kalender? Stuur dan een e-mail naar Nicole van den Hoeven via n.vandenhoeven@nwo.nl Dan voegen wij jouw dag toe aan de kalender en nemen we contact met je op voor een mogelijk interview voor deze rubriek.

Confidental Infomation