Print deze pagina

Sociaal Fonds Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Wanneer kan je een beroep doen op het Sociaal Fonds?

Als deelnemer aan het Sociaal Fonds kan je om een voorziening vragen als je in ernstige financiële en sociale problemen raakt. En dat kan écht iedereen overkomen.Denk aan bijvoorbeeld een situatie waarin je niet meer in staat bent om je vaste lasten zoals huur, energie en water te betalen, terwijl je ook schulden hebt en niet meer bij je bank kunt aankloppen omdat je daar al een hoge lening hebt.

Hoe werkt het Sociaal Fonds?

Aanvragen voor hulp worden voorgelegd aan het bestuur van het Sociaal Fonds. De aanvragen worden in behandeling genomen wanneer er op geen andere manier in hulpverlening kan worden voorzien. Uitsluitend het bestuur van het Sociaal Fonds OCW beslist of er hulp wordt geboden. Die hulp omvat dan een renteloze lening of een gift, of een combinatie daarvan. Aan een lening is een aflossingsverplichting verbonden. Wanneer het bestuur vindt dat er sprake is van een complexe schuldproblematiek, kan mogelijk een verdergaande vorm van schuldhulpverlening worden geboden.

Informatie en inschrijven

Meer informatie vind je op de website van het Sociaal Fonds OCW, daar kan je je ook inschrijven. De minimale bijdrage van een deelnemer is  2 euro per maand, maar een vrijwillige hogere bijdrage verruimt uiteraard de mogelijkheden van het fonds. Na je pensionering kan je deelnemer blijven.Onderaan deze pagina vind je aanvullend een informatieflyer van het Sociaal Fonds OCW.

Confidental Infomation