Print deze pagina

Werkloosheidsregeling

Wanneer je werkloos wordt kun je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het UWV voert de werkloosheidswet (WW) voor NWO-I uit. Het UWV beoordeelt het recht op een uitkering en legt haar beslissing vast in een beschikking. Het UWV betaalt de uitkering aan je uit en declareert vervolgens de uitkering bij NWO-I.

Enige maanden voor je dienstverband eindigt, ontvang je een ontslagbrief. Op het moment dat je deze brief ontvangt en nog geen zicht hebt op een nieuwe baan kun je de procedure in gang zetten voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering. Voor nadere informatie en de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering, alsmede voor het daadwerkelijk aanvragen van de uitkering, verwijzen wij u naar de website van het UWV.

Voor het behouden van de uitkering gelden regels. Zo dien je actief naar werk te zoeken en passend werk te aanvaarden. Ook ben je verplicht het UWV gevraagd en ongevraagd over wijzigingen in je persoonlijke situatie te informeren. Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, is het UWV gerechtigd boetes op te leggen en maatregelen te nemen.

Wanneer je dagloon hoger is dan het wettelijk maximum dagloon kun je in aanmerking komen voor een aanvulling op je WW-uitkering overeenkomstig de Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI). Indien je verwacht hiervoor in aanmerking te komen, kun je contact opnemen met Ria Wemelsfelder (030) 600 12 39 of met Jeroen de Vree (030) 600 12 36.

In artikel 7A van de B-WOI is daarnaast geregeld dat iedereen die recht heeft op een WW-uitkering, en die regulier werk aanvaardt vanuit de uitkeringssituatie voor een aaneensluitende termijn van tenminste drie maanden, eenmalig recht heeft op een loopbaanbudget, dat concreet moet worden ingezet voor een aansluitende/verbeterde positie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor het volgen van loopbaanbegeleiding, -coaching, -training of andere faciliteiten, mits het (geldend maken van het) recht op een WW-uitkering eindigt.

Tenslotte is in artikel 7A van de B-WOI geregeld dat iedereen die op de eerste werkloosheidsdag 41 jaar of ouder is en die regulier werk aanvaardt vanuit de uitkeringssituatie voor een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden, eenmalig een bonusuitkering ontvangt van € 3.000,00 bruto, mits het (geldend maken van het) recht op een WW-uitkering eindigt.

Je dient deze bonus zelf aan te vragen bij de afdeling P&O NWO-I en wel binnen zes maanden na aanvaarding van het werk. De bonus zal binnen drie maanden aan je worden uitbetaald.

Indien je meer informatie wenst, kun je contact opnemen met je personeelsfunctionaris, P&O NWO-I of het UWV.

Zie ook artikel 7.3 van de Cao-OI.

Confidental Infomation