Print deze pagina

Werkloosheidsregeling

Wanneer u werkloos wordt kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het UWV voert de werkloosheidswet (WW) voor NWO-I uit. Het UWV beoordeelt het recht op een uitkering en legt haar beslissing vast in een beschikking. Het UWV betaalt de uitkering aan u uit en declareert vervolgens de uitkering bij NWO-I.

Enige maanden voor uw dienstverband eindigt, ontvangt u een ontslagbrief. Op het moment dat u deze brief ontvangt en nog geen zicht hebt op een nieuwe baan kunt u de procedure in gang zetten voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering. Voor nadere informatie en de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering, alsmede voor het daadwerkelijk aanvragen van de uitkering, verwijzen wij u naar de website van het UWV.

Voor het behouden van de uitkering gelden regels. Zo dient u actief naar werk te zoeken en passend werk te aanvaarden. Ook bent u verplicht het UWV gevraagd en ongevraagd over wijzigingen in uw persoonlijke situatie te informeren. Wanneer u uw verplichtingen niet nakomt is het UWV gerechtigd boetes op te leggen en maatregelen te nemen.

Wanneer uw dagloon hoger is dan het wettelijk maximum dagloon kunt u in aanmerking komen voor een aanvulling op uw WW-uitkering overeenkomstig de Bovenwettelijke regeling Werkloosheid personeel Onderzoek Instellingen (B-WOI). Indien u verwacht hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met Ria Wemelsfelder (030) 600 12 39 of met Jeroen de Vree (030) 600 12 36.

In artikel 7A van de B-WOI, is daarnaast geregeld dat iedereen die recht heeft op een WW-uitkering en die regulier werk aanvaardt vanuit de uitkeringssituatie voor een aaneensluitende termijn van tenminste drie maanden, eenmalig recht heeft op een loopbaanbudget, dat concreet moet worden ingezet voor een aansluitende/verbeterde positie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor het volgen van loopbaanbegeleiding, -coaching, -training of andere faciliteiten, mits het (geldend maken van het) recht op een WW-uitkering eindigt.

Ten slotte is in artikel 7AB van de B-WOI geregeld dat iedereen die op de eerste werkloosheidsdag 41 jaar of ouder is en die regulier werk aanvaardt vanuit de uitkeringssituatie voor een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden, eenmalig een bonusuitkering ontvangt van € 3.000,00 bruto, mits het (geldend maken van het) recht op een WW-uitkering eindigt.

U dient deze bonus zelf aan te vragen bij de afdeling P&O NWO-I en wel binnen zes maanden na aanvaarding van het werk. De bonus zal binnen drie maanden aan u worden uitbetaald.

Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met uw personeelsfunctionaris, de afdeling P&O NWO-I of het UWV.

Zie ook hoofdstuk 8 Sociale zekerheid en sociale voorzieningen artikel 8.3 van de Cao-OI.