Print deze pagina

Gedragscode en vertrouwenspersonen

Ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten: het is niet altijd zichtbaar, maar het bestaat. Misschien ook bij ons op het werk. Dat betekent niet dat het er thuishoort. NWO-I vindt dat mensen respect moeten hebben voor elkaars persoonlijke grenzen. Ook te hoge of te lage werkdruk kan de arbeidsprestaties negatief beïnvloeden. Met een degelijk gedragscode streeft NWO-I naar een optimaal werkklimaat waarin ongewenste omgangsvormen niet worden getolereerd en medewerkers goed kunnen presteren. Wat de gedragscode/het beleid inhoudt, leest u in de brochure 'Ongewenst gedrag en werkdruk' (deze kunt u op deze pagina downloaden).

Vertrouwenspersoon

Alle instituten binnen NWO-I en het bureau NWO-I hebben een vertrouwenspersoon. Soms is dat een medewerker van het instituut soms een externe vertrouwenspersoon en soms beiden. Een externe vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een medewerker van de Arbodienst zijn. Ook alle universitaire locaties waar NWO-I-medewerkers werkzaam zijn, hebben een of meerdere vertrouwenspersonen. NWO-I vindt het belangrijk dat medewerkers veilig in contact kunnen treden met een vertrouwenspersoon.

Om uw vertrouwenspersoon te vinden, neemt u contact op met Maaike Cretier, secretaris van de klachtcommissie. Zij geeft u de contactgegevens van de vertrouwenspersoon voor uw locatie. U kunt deze informatie ook opvragen bij uw P&O afdeling of vinden op het intranet van uw instituut.

Klachtregeling

NWO-I kent een klachtregeling. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. NWO-I behandelt alle informatie vertrouwelijk. Secretaris van de klachtcommissie is Maaike Cretier, (030) 600 13 87. Zij behandelt alle informatie vertrouwelijk.