Print deze pagina

Klokkenluidersregeling

NWO gaat er vanuit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt gewerkt. Het kan echter zo zijn dat iets niet goed verloopt. NWO vindt het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. Daarom is er een Klokkenluidersregeling welke is opgenomen in UVR 14.

Klokkenluiden is het door een werknemer (klokkenluider) extern bekend maken van vermoeden van illegale of immorele praktijken  die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is (aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen).

Het doel van de regeling is dat iedere NWO-I-werknemer op een veilige en effectieve manier onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dit consequenties heeft voor zijn rechtspositie.

Meer informatie en de verdere procedure leest u in de UVR 14 Klokkenluidersregeling. U kunt ook contact opnemen met Liz Schilt, hoofd P&O NWO-I.