Print deze pagina

Buitengewoon verlof

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tijdens het buitengewoon verlof recht op (gedeeltelijk) behoud van uw salaris. NWO-I verleent buitengewoon verlof op basis van uw gemotiveerde en zo tijdig mogelijk ingediende schriftelijk verzoek. U kunt meer lezen in de Cao-OI hoofdstuk 5 Vakantie en verlof, artikelen 5.7 t/m 5.9:

  • Artikel 5.8 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging; overlijden van bloed- of aanverwanten, bevalling, opname van een pleegkind of adoptie, de uitoefening van kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, een bezoek aan een (para)medicus.
  • Artikel 5.9 Buitengewoon verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties.

Deze artikelen behandelen meer specifieke verlofmogelijkheden:

  • Artikel 5.10 Zorgverlof; de verzorging van uw echtgenoot/echtgenote, relatiepartner, (adoptie)ouders, (adoptie)kind of van een verwant met wie u samenwoont.
  • Artikel 5.11 Zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • Artikel 5.12 t/m 5.15 Ouderschapsverlof.
  • Artikel 5.16 Seniorenverlof.