Print deze pagina

Buitengewoon verlof

Afhankelijk van de omstandigheden heb je tijdens het buitengewoon verlof recht op (gedeeltelijk) behoud van je salaris. NWO-I verleent buitengewoon verlof op basis van je gemotiveerde en zo tijdig mogelijk ingediend schriftelijk verzoek. Je kunt meer lezen in de Cao-OI hoofdstuk 5 Vakantie en verlof.

  • Artikel 5.8 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging; overlijden van bloed- of aanverwanten, bevalling, opname van een pleegkind of adoptie, de uitoefening van kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, een bezoek aan een (para)medicus.
  • Artikel 5.9 Buitengewoon verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties.
  • Artikel 5.10 Maatschappelijk verlof.
  • Artikel 5.11 Zorgverlof.
  • Artikel 5.12 Zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof.
  • Artikel 5.13 t/m 5.16 Ouderschapsverlof.

 

Confidental Infomation