Print deze pagina

Regeling voor ouderen

Regeling Generatieplan

Op 1 juli 2018 is er in de Cao een Regeling Generatieplan opgenomen. Deze regeling biedt medewerkers die minder dan vijf jaar van de AOW-datum zijn verwijderd de mogelijkheid om twintig of veertig procent per week minder te gaan werken. Over de verlofdagen wordt vijftig procent van het salaris doorbetaald en de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van het volledige salaris. Oogmerk van de Regeling Generatieplan is ook om de uren die vrijvallen bij de gebruikmaking van de regeling te herbezetten met bij voorkeur jongere medewerkers. De Regeling Generatieplan vind je in bijlage 5 van de cao. De huidige regeling Generatieplan geldt tot 1 januari 2020. Omdat er nog geen akkoord is over een nieuwe cao  hebben cao-partijen afgesproken de huidige regeling generatieplan ongewijzigd te verlengen, minimaal tot het moment dat er een nieuwe cao is en uiterlijk tot 1 april 2020. 

Pensioen

De ABP-pensioenregeling biedt de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Dat kan volledig pensioen zijn maar ook pensioen in deeltijd voor één of enkele dagen per week. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van de regeling generatieplan in combinatie met deeltijdpensioen voor de dagen dat je minder gaat werken. Uitgebreide informatie over de pensioenmogelijkheden is te vinden op mijn ABP.nl. Met 'Mijn ABP' kun je inzicht krijgen in de hoogte van je pensioenuitkering bij verschillende keuzes die je kunt maken. Je personeelsmedewerker of collega's van de afdeling P&O NWO-I Joost Weber en Ria Wemelsfelder willen je graag verder informeren of antwoord geven op vragen.

 

Confidental Infomation