Print deze pagina

Generatieplan en pensioen

Regeling Generatieplan

Op 1 juli 2018 is er in de Cao een regeling Generatieplan opgenomen. Deze regeling biedt medewerkers die minder dan vijf jaar van de AOW-datum zijn verwijderd de mogelijkheid om twintig of veertig procent per week minder te gaan werken. Over de verlofdagen wordt vijftig procent van het salaris doorbetaald en de pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van het volledige salaris. Oogmerk van de regeling Generatieplan is ook om de uren die vrijvallen bij de gebruikmaking van de regeling te herbezetten met bij voorkeur jongere medewerkers. De regeling Generatieplan vind je in artikel 6.9 van de cao.

De regeling Generatieplan in de cao 2018-2019 liep tot 31 december 2019 en is geëvalueerd. Partijen zijn overeengekomen de regeling naar aanleiding van de evaluatie aan te passen en structureel voort te zetten in de cao van 2020. Deelnemers die aan de 'oude' regeling Generatieplan van NWO en NWO-I of de regeling van de Koninklijke Bibliotheek deelnemen, blijven onder de voorwaarden van die regeling deelnemen.. 

Pensioen

De ABP-pensioenregeling biedt de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Dat kan volledig pensioen zijn maar ook pensioen in deeltijd voor één of enkele dagen per week. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van de regeling generatieplan in combinatie met deeltijdpensioen voor de dagen dat je minder gaat werken.

Uitgebreide informatie over de pensioenmogelijkheden is te vinden in je eigen account op de website van ABP. In dit 'Mijn ABP' kun je inzicht krijgen in de hoogte van je pensioenuitkering bij verschillende keuzes die je kunt maken. Je personeelsmedewerker of Ria Wemelsfelder van de afdeling P&O NWO-I informeren je graag verder.

 

Confidental Infomation