Print deze pagina

Woon-werkverkeer

Per 1 juli 2020 zou volgens de Uitvoeringsregeling (UVR) een gewijzigde reiskostenregeling woon-werk ingaan. Deze regeling richt zich op het stimuleren van duurzaam reizen. Door de coronacrisis is deze regeling destijds niet ingevoerd, omdat reizen met openbaar vervoer toen niet de voorkeur had. Werkgevers NWO en NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad hebben nu afgestemd om deze regeling alsnog in werking te laten treden, per 1 juli 2022. De huidige coronaregeling voor woon-werkverkeer komt op dat moment te vervallen.

Huidige situatie

De huidige situatie is als volgt: medewerkers ontvangen tot 1 juli 2022 een vergoeding van 19 cent per daadwerkelijk gereisde kilometer met een maximum van 30 km enkele reis én een maximale vergoeding van 170,- euro per maand. Medewerkers die reizen met het OV, ontvangen tot 1 juli 2022 een volledige vergoeding van (trein)kaartjes.

Nieuwe situatie: duurzaam reizen wordt gestimuleerd

Per 1 juli 2022 zal de vergoeding woon-werkverkeer worden vergoed op basis van Uitvoeringsregeling 1 Reiskosten woon-werkverkeer. Onderstaand geven we een korte toelichting op de regeling zoals deze per 1 juli 2022 ingaat.

NWO hecht waarde aan duurzaamheid en om die reden wordt in de reiskostenregeling woon - werk bij het toekennen van een vergoeding onderscheid gemaakt tussen duurzaam en niet-duurzaam reizen. Je hebt hierin zelf een keuze.

Om duurzaam reizen te stimuleren wordt woon - werkverkeer per openbaar vervoer volledig vergoed. Werkgever NWO-I stelt hiervoor een 2e klas OV-kaart (NS Businesskaart) ter beschikking aan de medewerker die hiervoor kiest.

Daarnaast ontvangt de medewerker die het woon - werktraject met de fiets of met een uitstootvrij vervoermiddel reist, of als bestuurder tenminste de helft van het aantal werkdagen carpoolt, 19 cent per kilometer met een maximum van 170 euro per maand.

Wanneer de werklocatie niet praktisch met het openbaar vervoer is te bereiken heeft de medewerker recht op een autovergoeding van 19 cent per km met een maximum van 170 euro per maand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de enkele reis per openbaar vervoer anderhalf uur of meer bedraagt terwijl dit met eigen vervoer tenminste 30 minuten sneller is. Een volledige opsomming van de redenen vind je in artikel 3.5 van de uitvoeringsregeling.

De medewerker die geen gebruik wil maken van het openbaar vervoer, de fiets of een uitstootvrij vervoermiddel, en niet onder één van de redenen uit artikel 3.5 van de uitvoeringsregeling valt, komt vanaf 1 juli 2022 in aanmerking voor de zogenoemde lage kilometervergoeding van 9 cent per kilometer met een maximum van 81 euro per maand.

Voor medewerkers die op 1 maart 2020 in dienst waren geldt een overgangsregeling met een stapsgewijze verlaging naar 9 cent per kilometer. In 2022 bedraagt de vergoeding 13 cent per kilometer met een maximum van 116 euro per maand. Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding 9 cent per kilometer met een maximum van 81 euro per maand.

Voor reizen met eigen vervoer wordt maximaal 30 kilometer per enkele reis vergoed.

Dienstreizen

Voor dienstreizen met de eigen auto geldt voor alle medewerkers dat per 1 juli 2022 een vergoeding van 13 cent per kilometer wordt betaald. Per 1 januari 2023 wordt dat 9 cent per kilometer. In uitzonderingsgevallen kan met toestemming van de werkgever een hoge vergoeding van 28 cent per kilometer worden betaald. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er veel bagage moet worden meegenomen, wanneer een collega meerijdt of wanneer het reizen met openbaar vervoer tenminste drie kwartier langer duurt.

De volledige tekst van de uitvoeringsregeling kun je hier nalezen.

Praktische invulling

Ten behoeve van de bepaling van de te verstrekken 2e klas OV-kaart en/of kilometervergoeding per 1 juli is al een inventarisatie gedaan met betrekking tot de individuele reispatronen en eventuele thuiswerkdagen. De salarisadministratie is dit momenteel aan het verwerken.

Wijziging ten opzichte van de regeling woon-werkverkeer

Met de Centrale Ondernemingsraad (COR) is overeengekomen dat per 1 juli 2022 geen uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 lid 3 van Uitvoeringregeling 1.

Dit betekent dat er geen vergoeding zal worden toegekend voor kilometers voor de afstand van de eigen woning naar de dichtstbijzijnde instaphalte en voor de afstand van de dichtstbijzijnde uitstaphalte naar de werklocatie (artikel 2 lid 3 van Uitvoeringsregeling 1). De toepassing van deze bepaling wordt opgeschort tot het afspreken van een nieuwe UVR per 1 januari 2023.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de FAQ onderaan deze pagina. En voor meer informatie kun je contact opnemen met Ria Wemelsfelder.

Confidental Infomation