Print deze pagina

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De gehele regeling kun je vinden in de UVR UR-1 Reiskosten voor woon-werkverkeer.

Wanneer je in dienst komt bij NWO-I krijg je een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en standplaats toegekend. De maandelijkse netto tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en standplaats wordt berekend aan de hand van het aantal reisbewegingen per week. Je ontvangt, indien de afstand woonplaats-standplaats minder dan 10 km bedraagt, een vergoeding van € 0,12 per km. Je ontvangt, indien de afstand woonplaats-standplaats 10 km of meer bedraagt, een vergoeding van € 0,19 per km met een maximale afstand van 30 km tot een bedrag van maximaal € 170,00.
 
Het aantal kilometers tussen woonplaats en standplaats wordt door NWO-I vastgesteld met de meest recente versie van de digitale ANWB-route-planner, via de instellingen 'snelste weg' en 'actuele verkeerssituatie' uitgeschakeld. Op jouw verzoek kan NWO-I besluiten om de meest gebruikelijke route als uitgangspunt te nemen in plaats van de snelste route.

Uit een rekenregel van de Belastingdienst volgt dat gerekend moet worden met 214 werkbare dagen per jaar (42,8 weken).
De netto tegemoetkoming per maand bedraagt: (enkele reisafstand x € 0,19 x aantal reisbewegingen per week) x 42,8 : 12.

Via AVOM is het mogelijk om een extra tegemoetkoming voor de overige reiskosten woon-werkverkeer te krijgen ongeacht de minimale en maximale reisafstand.

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer aangepast? 

  • Ingeval van een (definitieve) wijziging van woonplaats en/of standplaats.
  • Ingeval van een wijziging van het aantal reisbewegingen per week.
  • Op jouw verzoek bij een structurele wijziging in het wegennet tussen woonplaats en standplaats of indien de gebruikelijke weg afwijkt van de snelste weg.

Verandering van reispatroon dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na datum van wijziging aan NWO-I door te geven. Wijzigingen werken maximaal terug tot 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer beëindigd?

  • Bij beëindiging van het dienstverband.
  • Indien voorzienbaar gedurende twee maanden geen werkzaamheden in de standplaats worden verricht anders dan ingeval van vakantie.
  • Bij een ononderbroken periode van volledige arbeidsongeschiktheid van één kalendermaand. De vergoeding wordt hervat met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de wijziging plaatshad.

Meer informatie

Voor vragen over reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kun je contact opnemen met je P&O-adviseur of de salarisadministratie P&O NWO-I. Je kunt ook een e-mail sturen naar S-unit@nwo.nl. 

Confidental Infomation