Print deze pagina

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Wanneer je in dienst komt bij NWO-I kun je een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woon- en standplaats krijgen. NWO hecht waarde aan duurzaamheid en om die reden wordt in de reiskostenregeling woon - werk bij het toekennen van een vergoeding onderscheid gemaakt tussen duurzaam en niet-duurzaam reizen. Je hebt hierin zelf een keuze.

Om duurzaam reizen te stimuleren wordt woon-werkverkeer per openbaar vervoer volledig vergoed. Werkgever NWO-I stelt hiervoor een 2e klas ov-kaart (NS-Business Card) ter beschikking aan de medewerker die hiervoor kiest.

Daarnaast ontvangt de medewerker die het woon-werktraject met de fiets, lopend of met een uitstootvrij vervoermiddel reist, of als bestuurder tenminste de helft van het aantal werkdagen carpoolt, 19 cent per kilometer met een maximum van 170 euro per maand.

Wanneer de werklocatie niet praktisch met het openbaar vervoer is te bereiken, heeft de medewerker recht op een autovergoeding van 21 cent per km met een maximum van 188 euro per maand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de enkele reis per openbaar vervoer anderhalf uur of meer bedraagt terwijl dit met eigen vervoer tenminste dertig minuten sneller is. Een volledige opsomming van de redenen vind je in artikel 3.5 van de uitvoeringsregeling.

De medewerker die geen gebruik wil maken van het openbaar vervoer, de fiets of een uitstootvrij vervoermiddel, en niet onder één van de redenen uit artikel 3.5 van de uitvoeringsregeling valt, komt in aanmerking voor de zogenoemde lage kilometervergoeding van 10 cent per kilometer met een maximum van 90 euro per maand.

Voor reizen met eigen vervoer wordt maximaal dertig kilometer per enkele reis vergoed.

Om de vergoeding te kunnen bepalen, dient een inventarisatieformulier reiskosten ingestuurd worden. Dit formulier is te verkrijgen bij de HR-afdeling van je werklocatie.

Wanneer geen sprake is van een vast reispatroon per week kan geen vaste vergoeding toegekend worden. Aan deze werknemers zal de vergoeding op declaratiebasis worden gedaan. Voor meer informatie over de declaratietool verwijzen wij je naar deze pagina: Declaratietool voor reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerken - NWO-I

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer aangepast? 

  • Ingeval van een (definitieve) wijziging van woonplaats en/of standplaats.
  • Ingeval van een wijziging van het aantal reisbewegingen per week.
  • Op jouw verzoek bij een structurele wijziging in het wegennet tussen woonplaats en standplaats of indien de gebruikelijke weg afwijkt van de snelste weg.

Verandering van reispatroon dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na datum van wijziging, aan NWO-I door te geven. Wijzigingen werken maximaal terug tot 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Wanneer wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer beëindigd?

  • Bij beëindiging van het dienstverband.
  • Indien voorzienbaar gedurende twee maanden geen werkzaamheden in de standplaats worden verricht anders dan ingeval van vakantie.
  • Bij een ononderbroken periode van volledige arbeidsongeschiktheid van één kalendermaand. De vergoeding wordt hervat met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de wijziging plaatshad.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de FAQ onderaan deze pagina. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met je P&O-adviseur of de salarisadministratie P&O NWO-I. Je kunt ook een e-mail sturen naar reiskosten@nwo-i.nl.

Confidental Infomation