Print deze pagina

Verhuiskostenvergoeding

De gehele regeling is te vinden in de Cao-OI hoofdstuk 3 en in de UVR-6
De uitvoeringsdetails omtrent verhuiskosten verschillen per locatie. Vraag dit dus na bij je instituut of check je lokale intranet.

Verhuizingen binnen Nederland

De verhuiskosten bestaan uit herinrichtingskosten en de in redelijkheid te maken transportkosten voor het overbrengen van de inboedel. Je kunt eenmalig een tegemoetkoming in de verhuiskosten ontvangen indien je:

  • binnen twee jaar na indiensttreding binnen een afstand van dertig kilometer van de standplaats gaat wonen of
  • als gevolg van overplaatsing door NWO-I binnen een afstand van dertig kilometer van de nieuwe standplaats gaat wonen.

De tegemoetkoming bedraagt:

  • €2.900,00 als je een dienstverband voor onbepaalde tijd of met uitzicht daarop hebt;
  • €2.450,00 als je een tijdelijk dienstverband van twee jaar of meer hebt, dat op het moment van verhuizing nog ten minste één jaar duurt. Als je een tijdelijk contract van zes maanden tot twee jaar hebt kun je, als je bij indiensttreding binnen een enkele reisafstand van dertig kilometer van de standplaats gaat wonen, in aanmerking komen voor een transportkostenvergoeding.

Verhuizingen vanuit het buitenland

Als je uit het buitenland komt, wordt er van je verwacht dat je in de nabijheid van de standplaats in Nederland komt wonen.
Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, ontvang je gedurende de looptijd van je dienstverband maximaal eenmaal een volledige vergoeding op basis van de voordeligste tarieven voor de noodzakelijk te maken reiskosten. Ook de reiskosten van je echtgenote/relatiepartner en van je gezin deel uitmakende kinderen worden vergoed. Voor de kosten van het overbrengen van persoonlijke eigendommen wordt aan je, tegen overlegging van facturen, een transportkostenvergoeding en/of tegemoetkoming in de herinrichtingskosten verstrekt.

Pensionkosten

Als NWO-I het bezwaarlijk vindt om je dagelijks heen en weer te laten reizen tussen woonplaats en standplaats, ontvang je gedurende maximaal één jaar en tegen overlegging van bewijsstukken, een tegemoetkoming van maximaal € 375,00 per maand voor de kosten van een tijdelijk verblijf in of binnen een afstand van dertig kilometer van de standplaats. Op jouw verzoek kun je een tegemoetkoming voor de reiskosten naar je vaste woonplaats voor ten hoogste één heen- en terugreis per maand ontvangen (op basis van NS-tarieven 2e klas).

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Let op! Onderstaande informatie geldt alleen voor werknemers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, Bureau NWO-I en BUW-werknemers. Werk je op een andere locatie, vraag dan bij je P&O-adviseur de lokale werkwijze na.

Vul het Formulier aanvraag tegemoetkoming verhuis-pension-weekendkosten in en stuur het op of lever het in, voorzien van een handtekening van je werkgroepleider of personeelsfunctionaris, bij NWO-I, P&O, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Je ontvangt een bevestigingsbrief waarin staat of je in aanmerking komt voor de verhuiskostenvergoeding en waar je precies recht op hebt.

Om voor de vergoeding van de transportkosten in aanmerking te komen, dien je in principe gebruik te maken van een verhuizer waarmee NWO-I een overeenkomst heeft gesloten. Om de verhuisopdracht daadwerkelijk uit te kunnen voeren, heeft de verhuizer vooraf toestemming van NWO-I nodig. Desgewenst kun je de te betalen nota van de verhuizer via de personeelsfunctionaris/werkgroepleider rechtstreeks naar NWO-I laten sturen. Indien je het transport met eigen of gehuurd vervoer wenst te regelen, dien je vooraf over de tegemoetkoming afspraken te maken met NWO.

Hoe declareer ik de kosten?

Let op! Onderstaande informatie geldt alleen voor werknemers bij AMOLF, ARCNL, DIFFER, Nikhef, Bureau NWO-I en BUW-werknemers. Werk je op een andere locatie, vraag dan bij je P&O-adviseur de lokale werkwijze na.

Na ontvangst van de bevestiging vul je het Formulier declaratie tegemoetkoming verhuis-pension-weekendkosten declaratieformulier in en stuur je het op of lever je het in, voorzien van handtekening van je werkgroepleider of personeelsfunctionaris, bij NWO, afdeling P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Bij het declaratieformulier voeg je de bewijsstukken van de kosten die je hebt gemaakt. De declaratie moet uiterlijk in de maand volgend op het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, zijn ingediend. Overschrijding van de termijn heeft tot gevolg dat het recht op vergoeding komt te vervallen. NWO betaalt de declaratie met het eerstvolgende salaris. Alleen wanneer de toekenning afwijkt van je declaratie ontvang je hierover schriftelijk bericht.

Contact

Universitaire werkgroepen (BUW): Annette Bor
Bureau NWO-I: Eileen Samshuijzen
Overige locaties: je P&O-adviseur

Confidental Infomation