Print deze pagina

Arbeidsongeschiktheidsregeling

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt kunt u aanspraak maken op een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA biedt een uitkering bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. UWV, het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen, stelt na twee jaar ziekte vast wat u nog kan (uw arbeidsvermogen) en hoeveel u daarmee kunt verdienen (uw resterende verdiencapaciteit). Voor nadere informatie en de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering,  alsmede voor het daadwerkelijk aanvragen van de uitkering, verwijzen wij u naar de website van het UWV.

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

De vakorganisaties hebben met vertegenwoordigers van werkgevers in de Pensioenkamer een akkoord gesloten over ABP-pensioenaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid, voorheen invaliditeitspensioen. Dit akkoord zorgt ervoor dat de pensioenregeling weer aansluit op de wettelijke basis, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Op de website van het ABP vindt u informatie over ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

NWO-I vindt het verzekeren van dit risico in een groot aantal gevallen zeer zinvol en heeft bij Loyalis een collectief contract afgesloten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (045) 579 61 11 of raadpleeg Loyalis (om online uw premie te berekenen of de verzekering aan te vragen dient u als NWO-I-werknemer het werkgeversnummer bij de Afdeling P&O NWO-I op te vragen).