Print deze pagina

Bedrijfsarts

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel jou als NWO-I. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie).
Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten. De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van jouw gezondheid.

Privacy

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van jou aan NWO-I geven. Hij mag NWO-I wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.
Je hebt altijd recht op inzage in je medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen met jouw toestemming informatie over jouw gezondheid opvragen bij huisarts of specialist.

Hoe kom ik in contact met de bedrijfsarts?

Voor de verschillende organisatiedelen van NWO-I zijn met Arbodiensten overeenkomsten aangegaan over de dienstverlening door een bedrijfsarts. Je kunt contact opnemen met de bedrijfsarts om te spreken over jouw gezondheid of welzijn in relatie tot je werk(plek). Je maakt via de afdeling P&O van jouw instituut of, wanneer je werkzaam bent op een universitaire locatie, via de afdeling P&O NWO-I een afspraak. Mocht de bedrijfsarts jou uitnodigen voor een gesprek, dan dien je daar gehoor aan te geven.

Wanneer een medewerker de bedrijfsarts bezoekt, wordt daar in de regel door de bedrijfsarts een verslag van opgesteld en naar de medewerker en de betreffende leidinggevende gezonden. Anoniem gebruik maken van het spreekuur betekent dat er geen verslag naar de leidinggevende gaat, dan is alleen de bedrijfsarts op de hoogte van het besprokene. De medewerker dient bij de bedrijfsarts aan te geven dat hij/zij dit bezoek als 'anoniem' behandeld wil zien. In alle gevallen moet een afspraak worden gemaakt in de agenda van de bedrijfsarts, en dat gaat volgens de beschreven procedure.

Voor het maken van een preventief, verzuimgesprek of arbeidsomstandighedengesprek met de bedrijfsarts NWO-I-bureau kun je contact opnemen met Eileen Samshuijzen (P&O NWO-I-bureau) of rechtstreeks met MKBasics, Eric Slagers, telefoonnummer (06) 52 50 00 04, eric.slagers@mkbasics.nl.

Bedrijfsarts Bureau NWO-I

De heer Hamidzai van MKBasics is de bedrijfsarts bij het NWO-I-bureau.  

Confidental Infomation