Print deze pagina

Bedrijfsarts

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel u als NWO-I. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten. De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van uw gezondheid.

Privacy

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van u aan NWO-I geven. Hij mag NWO-I wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U heeft altijd recht op inzage in uw medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van u opvragen bij de huisarts of specialist met uw toestemming.

Hoe kom ik in contact met de bedrijfsarts?

Voor de verschillende NWO-I organisatiedelen zijn met Arbodiensten overeenkomsten aangegaan over de dienstverlening door een bedrijfsarts. U kunt contact opnemen met de bedrijfsarts om te spreken over uw gezondheid of welzijn in relatie tot uw werk(plek). U maakt via de afdeling P&O van uw instituut of, als u werkzaam bent op een universitaire locatie, via de afdeling P&O NWO-I een afspraak. Mocht de bedrijfsarts u uitnodigen voor een gesprek, dan dient u daar gehoor aan te geven.

Wanneer een medewerker de bedrijfsarts bezoekt, wordt daar in de regel door de bedrijfsarts een verslag van opgesteld en naar de medewerker en de betreffende leidinggevende gezonden. Anoniem gebruik maken van het spreekuur betekent dat er geen verslag naar de leidinggevende gaat en is alleen de bedrijfsarts op de hoogte van het besprokene. De medewerker dient bij de bedrijfsarts aan te geven dat hij/zij dit bezoek als 'anoniem' behandeld wil zien. In alle gevallen moet een afspraak worden gemaakt in de agenda van de bedrijfsarts, en dat gaat volgens de beschreven procedure.

Voor het maken van een preventief, verzuim- of arbeidsomstandighedengesprek met de bedrijfsarts NWO-I-bureau kunt u contact opnemen met Manon Quik (P&O NWO-I-bureau) of rechtstreeks met Karin Vreeman, MKBasics, telefoonnummer 06 – 37 70 87 32.

Bedrijfsarts bureau NWO-I
De heer Hamidzai van MKBasics is de bedrijfsarts bij het NWO-I-bureau.