Print deze pagina

Bedrijfsarts

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel u als NWO-I. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten. De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van uw gezondheid.

Privacy

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van u aan NWO-I geven. Hij mag NWO-I wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U heeft altijd recht op inzage in uw medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van u opvragen bij de huisarts of specialist met uw toestemming.

Hoe kom ik in contact met de bedrijfsarts?

Voor de verschillende NWO-I organisatiedelen zijn met Arbodiensten overeenkomsten aangegaan over de dienstverlening door een bedrijfsarts. U kunt contact opnemen met de bedrijfsarts om te spreken over uw gezondheid of welzijn in relatie tot uw werk(plek). U maakt via de afdeling P&O van uw instituut of, als u werkzaam bent op een universitaire locatie, via de afdeling P&O NWO-I een afspraak. Mocht de bedrijfsarts u uitnodigen voor een gesprek, dan dient u daar gehoor aan te geven.