Print deze pagina

Ziekte en inkomen

Salaris tijdens ziekte

Bij ziekte betaalt NWO-I uw salaris de eerste 12 maanden volledig door. In het 'tweede ziektejaar' ontvangt u 70 procent van uw salaris. Als u werkzaamheden verricht om te re-integreren, dan ontvangt u over de gewerkte uren volledig salaris mits er sprake is van een reële arbeidsprestatie. Hieronder verstaat NWO-I ook het volgen van een opleiding, als dat noodzakelijk is voor uw re-integratie. Wanneer u in het tweede ziektejaar voor 50 procent of meer van de arbeidsduur werkt, ontvangt u in het tweede ziektejaar over de resterende ziekteverlofuren 85 procent van uw salaris in plaats van 70 procent. U leest meer in UR-10, Sociale Zekerheid artikel 6.

Vakantieverlof bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Tijdens uw ziekte bouwt u gedurende de eerste drie maanden van ziekte wettelijke en bovenwettelijke vakantie op. Na drie maanden ziekte bouwt u uitsluitend wettelijke vakantie op. Indien u gedeeltelijk werkt tijdens ziekte, dan bouwt u na drie maanden tevens bovenwettelijke vakantie op over de feitelijk gewerkte uren. Lees meer in de Cao-OI hoofdstuk 5, vakantieverlof, artikel 5.6.

Reiskostenvergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, beëindigt NWO-I uw reiskostenvergoeding. Dit gebeurt op de eerste van de maand nadat u één volle kalendermaand volledig ononderbroken arbeidsongeschikt bent geweest. NWO-I hervat de vergoeding als u weer aan het werk gaat. Dit geldt ook als u gedeeltelijk hersteld bent. U leest meer in UR-3, Kostenvergoedingen artikel 4.