Print deze pagina

Ziekte en inkomen

Salaris tijdens ziekte

Bij ziekte betaalt NWO-I je salaris de eerste twaalf maanden volledig door. In het 'tweede ziektejaar' ontvangt je zeventig procent van je salaris. Als je werkzaamheden verricht om te re-integreren, dan ontvang je over de gewerkte uren volledig salaris mits er sprake is van een reële arbeidsprestatie. Hieronder verstaat NWO-I ook het volgen van een opleiding, als dat noodzakelijk is voor je re-integratie. Wanneer je in het tweede ziektejaar voor vijftig procent of meer van de arbeidsduur werkt, ontvang je in het tweede ziektejaar over de resterende ziekteverlofuren vijfentachtig procent van je salaris in plaats van zeventig procent.

Vakantieverlof bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Tijdens uw ziekte bouw je gedurende de eerste drie maanden van ziekte wettelijke en bovenwettelijke vakantie op. Na drie maanden ziekte bouw je uitsluitend wettelijke vakantie op. Wanneer je gedeeltelijk werkt tijdens ziekte, dan bouwt je na drie maanden tevens bovenwettelijke vakantie op over de feitelijk gewerkte uren. Lees meer in de Cao-OI, artikel 5.6.

Reiskostenvergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt wordt, beëindig NWO-I de reiskostenvergoeding. Dit gebeurt op de eerste van de maand nadat je één volle kalendermaand volledig ononderbroken arbeidsongeschikt bent geweest. NWO-I hervat de vergoeding wanneer je weer aan het werk gaat. Dit geldt ook als je gedeeltelijk hersteld bent. 

Confidental Infomation