Print deze pagina

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (WVP) heeft tot doel de instroom in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te beperken. 
Deze wet geeft een aantal voorschriften voor de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee jaren van hun arbeidsongeschiktheid voor zowel werkgevers als werknemers. In onderstaande bijlage 'Wet verbetering poortwachter' lees je over de consequenties van de WVP en belangrijke tijdstippen in de verzuimbegeleiding.

Confidental Infomation