Print deze pagina

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (WVP) heeft tot doel de instroom in de arbeidsongeschiktheiduitkeringen te beperken. Deze wet geeft een aantal voorschriften voor de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers gedurende de eerste twee jaren van hun arbeidsongechiktheid voor zowel werkgevers als werknemers. In de pdf-file Wet verbetering poortwachter leest u over de consequenties van de WVP en belangrijke tijdstippen in de verzuimbegeleiding.