NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/myfomprojects/

Geprint op :
9 december 2019
03:48:57

FOM stelt samengestelde informatie uit verschillende bronsystemen beschikbaar aan geautoriseerde gebruikers. Het elektronisch beschikbare materiaal is bedoeld ter informatie aan budgethouders en administrateurs.

Via MyFOM-Projects kunt u informatie inzien over de uitputting van de budgetten en personele formatie.

In verband met de overgang naar een nieuw financieel systeem per 1 januari 2016 geeft de informatie in MyFOM-Projects de status weer van 31 december 2015. We streven er naar zo spoedig mogelijk het nieuwe rapportagesysteem gereed en beschikbaar te stellen voor budgethouders en administrateurs om de actuele status te kunnen inzien.

Inloggen
U kunt hier inloggen op MyFOM-Projects.

Contact
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Jon Harting, telefoon (030) 600 12 64. Overige vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar myfom-projects@fom.nl

Disclaimer
FOM heeft de inhoud van de overzichten met veel zorg samengesteld. Het gebruik van de informatie komt voor eigen rekening en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van afwijkingen met officiële schriftelijke documenten van FOM gaat de schriftelijke tekst voor, tenzij expliciet anders wordt vermeld.