Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I April 2021
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

A nightmare...

Cyberaanval op NWO-netwerk verlamt activiteiten

Het leek een heel gewoon weekend, met een zaterdagkrantje en een wandeling, tot de werktelefoon van directeur Bedrijfsvoering NWO-I, Jan van der Boon, bleef overgaan. “Ik kreeg als een van de eersten van NWO-I het bericht dat NWO gehackt was, maar door wie en wat was nog onduidelijk. Het was one of my worst nightmares en ik probeerde me de impact op NWO-I voor te stellen. De rest van het weekend heb ik zitten zoomen.”

Lees verder ›

Nieuwe cao 2021

Loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof zijn belangrijke onderwerpen in de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen 2021. De Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben daarover op 24 maart met instemming van de achterban een definitief akkoord bereikt.

Lees verder ›

Salarisbetaling maart, salarisstrook februari en declaraties

De cyberaanval op het NWO-netwerk op 13 februari heeft ook invloed gehad op de salarisadministratie van NWO-I. Met hulp van onze salarisverwerker Raet is het gelukkig wel gelukt om de salarissen van februari 2021 uit te betalen en begin maart zijn de mutaties achteraf nog verwerkt. Je salarisstrook van februari is, weliswaar in aangepaste vorm, inmiddels beschikbaar via NWO-I People. Als gevolg van de hack had bureau NWO-I geen toegang tot declaraties reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding die ingediend zijn na 5 februari 2021. Heb je tussen 5 en 15 februari 2021 een declaratie ingediend? Doe dit dan a.j.b. opnieuw. Tot slot: het salaris van maart is op 23 maart overgemaakt. Mocht je alsnog vragen hebben, mail dan naar s-unit@nwo.nl of benader je P&O-adviseur.

Vakbond
Lees verder ›

Tweede nieuwe schip voor nationale onderzoeksvloot NIOZ

Op 2 maart 2021 ging het Stichtingsbestuur van NWO-I akkoord met de investering van NWO-instituut NIOZ voor de bouw van het schip RV (Research Vessel) Adriaen Coenen. Dit onderzoeks- en ondersteuningsvaartuig voor de Waddenzee gaat de huidige, verouderde RV Stern vervangen. Het nieuwe schip is innovatief ontworpen en wordt gebouwd met behulp van geavanceerde groene technologie en slimme constructiemethoden. Ook voor het gebruik is ‘zo duurzaam mogelijk’ een belangrijk doel: minder CO₂-uitstoot, een laag energieverbruik en weinig afval. Het schip is vernoemd naar Adriaen Coenen (1514 – 1587), een Scheveningse zeevishandelaar en amateur-visonderzoeker. De RV Adriaen Coenen wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Eerder gaf het stichtingsbestuur van NWO-I al toestemming voor de bouw van RV Wim Wolff.

Lees verder ›

Blijf op de hoogte via de NWO-nieuwsbrief

NWO verstuurt eens in de twee weken de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over toekenningen, nieuwe calls en bijeenkomsten specifiek in je eigen vakgebied. Ook bevat de nieuwsbrief berichten over het beleid van NWO, domeinoverstijgende thema's en evenementen. Meld je aan via de NWO-website.

Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

COR

De COR NWO bedankt alle collega’s die ervoor hebben gezorgd dat iedereen bij NWO en NWO-I na de hack weer aan het werk kon. Daarnaast organiseert de COR NWO in mei verkiezingen, omdat de zittingstermijn dan afloopt. De COR NWO zoekt twee kandidaten uit de universitaire werkgroepen (BUW); zij krijgen een contractverlenging voor de tijd die zij in hun werk voor de COR NWO steken. Tot slot: er komt per mei 2021 een nieuwe medezeggenschapstructuur. Een nog op te richten groepsondernemingsraad (GOR) gaat onderwerpen die alléén NWO-I aangaan behandelen.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn