Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I December 2021
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Zee, klimaat, cohesie en criminaliteit

Kennismaking met twee nieuwe directeuren: Han Dolman (NIOZ) en Beate Völker (NSCR)

Twee NWO-instituten kregen vorige maand een nieuwe directeur: Han Dolman leidt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NWO-NIOZ). En Beate Völker staat aan het roer bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Waar komen ze vandaan en wat zijn hun ambities? Een kennismaking in tien identieke vragen met twee heel verschillende persoonlijkheden in twee heel verschillende vakgebieden.

Foto van Han Dolman (NIOZ) en Beate Völker (NSCR)
Lees verder ›

NWO ondertekent Verklaring van Amsterdam tijdens LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy'

Nicolette Ketelaar en Ana Solvelas da Silva (DIFFER) en Léon Ouwerkerk (CWI) over inclusiviteit

Op 18 november 2021 vond de online LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy' plaats bij NWO-instituut DIFFER. Het event werd georganiseerd door Tech@Workplacepride in samenwerking met NWO en NWO-instituut DIFFER. Aan het eind van de dag ondertekende NWO-bestuurslid Margot Weijnen de ‘Verklaring van Amsterdam’ en daarmee committeert NWO zich aan een inclusieve bedrijfscultuur en integratie van LGBTIQ+* medewerkers. Organisatoren Nicolette Ketelaar (P&O DIFFER), Ana Solvelas da Silva (PhD bij DIFFER) en Léon Ouwerkerk (P&O CWI en LGBTI+ coördinator bij NWO) vertellen over een aantal aspecten van inclusiviteit. *LGBTIQ+: lesbians, gays, bisexuals, transgender, intersex persons and and questioning.

Lees verder ›

Vorming NWO-strategie 2023-2026: de ramen gaan open

De huidige NWO-strategie loopt volgend jaar af. Een organisatiebrede projectgroep werkt aan het vormgeven van de nieuwe NWO-strategie. Dit proces gaat nu de fase in van ‘de ramen open’. Dit houdt in dat de projectgroep zowel binnen als buiten NWO stakeholders bevraagt over belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen. De uitkomsten hiervan neemt de projectgroep mee bij het schrijven van het nieuwe strategisch plan 2023-2026 dat de raad van bestuur in het voorjaar van 2022 wil vaststellen.

Lees verder ›

Highlight SRON: verhuizing van Utrecht naar Leiden een feit

SRON

De verhuizing van NWO-instituut SRON, Netherlands Institute for Space Research, van Utrecht naar het Leiden Bio Science Park is achter de rug. In oktober 2019 ging de eerste paal van het nieuwe pand de grond in, waarna ruim twintig intensieve bouwmaanden volgden. Het nieuwe gebouw voorziet in de behoefte van SRON voor de lange termijn: van complexe cleanrooms tot een massieve trillingsarme vloerplaat van 5.000 kubieke meter beton met 800 ton bewapening. Dat het iets weg heeft van het gebouw van NWO-instituut DIFFER in Eindhoven is niet vreemd, want architect Ector Hoogstad tekende voor beide ontwerpen.

Lees verder ›

Maak kennis met de vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit

Thom Palstra en Tanja Kulkens stellen zich voor

NWO-I is blij dat Thom Palstra en Tanja Kulkens bereid gevonden zijn de taak van vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (WI) op zich te nemen, voor heel NWO-I. In deze Inside een kennismaking met Thom en Tanja.

Lees verder ›

NWO viert... Wereldstotterdag

Angelique Schilder

Op 22 oktober was het Wereldstotterdag. En met de rubriek ‘NWO viert’ staan we hier graag bij stil. In 1998 is 22 oktober uitgeroepen tot “International Stutter Awareness Day” ofwel: Wereldstotterdag. In deze editie vertelt Angelique Schilder, manager P&O bij NWO-instituut CWI, haar verhaal over stotteren en deze speciale dag.

Lees verder ›

Strategische conferentie Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) over infrastructuur

Op 11 november 2021 organiseerde de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI, onder voorzitterschap van Wim van Saarloos) de eerste strategische conferentie. De PCNI is in 2020 door de besturen van de KNAW en NWO ingesteld om te adviseren over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waarop het portfolio van nationale onderzoeksinstituten kan inspelen. De conferentie is daar een belangrijk ophaalmoment voor.

Lees verder ›

Highlight NIOZ: bouw gestart van RV Wim Wolff, nationaal onderzoeksschip voor wadden en delta

Schipper Bram Fey last het muntje op de kiel van de boot. Credits: NIOZ/Aernout Steegstra

Op 9 november 2021 vond bij N. Dijkstra Metaalbewerking in Harlingen de feestelijke kiellegging plaats van het nieuwe nationale Wadden- en Delta-onderzoeksschip van NWO-instituut NIOZ: de RV Wim Wolff. Hier wordt de aluminium romp gebouwd in opdracht van Thecla Bodewes Shipyards, de hoofdaannemer. Traditie wil dat op de kielbalk een muntje ‘voor goed geluk’ gelast wordt. Onder toeziend oog van de genodigden werd deze handeling verricht door Bram Fey, toekomstig schipper van RV Wim Wolff. Het schip wordt naar verwachting medio 2023 opgeleverd.

Lees verder ›

Goed bezochte themaworkshops ‘Erkennen en waarderen’ leveren veel inspiratie op

NWO-I neemt actief deel aan de nationale beweging ‘Erkennen en waarderen' (E&W). Deze is erop gericht om onderzoekers niet meer alleen te beoordelen op basis van hun onderzoeksresultaten en publicaties, maar ook taken mee te wegen op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap en - specifiek voor de NWO-instituten - de nationale rol. In een serie workshops ging de NWO-I brede commissie (NWO-I committee on Recognition & Rewards) met collega’s van alle instituten in gesprek over de nieuwe opvattingen en de conceptvisie op erkennen en waarderen. Tijdens de eerste workshop op 23 november ging het over ’impact’ en ‘de nationale rol’. In de workshops erna stonden de thema’s ‘onderzoek’, en ‘onderwijs’ en leiderschap’ centraal.

Lees verder ›

Collectieve zorgverzekering van OHRA

Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om verzekeringen aan te passen of van verzekeraar te wisselen. Het is dan ook nu een uitgelezen moment om je zorgverzekering eens onder de loep te nemen. Past deze nog bij jouw persoonlijke omstandigheden en zorgwensen? NWO-I heeft afspraken gemaakt met OHRA en als NWO-I-werknemer krijg je korting op de premie van de collectieve zorgverzekering van OHRA. De ervaring leert dat deze zorgverzekeraar goede service biedt, met heldere voorwaarden en een scherpe premie. Op de OHRA-website is een speciale pagina ingericht voor NWO-I en daar vind je alle informatie over de zorgverzekering en welke voordelen voor jou gelden. Je kunt daar je premie, inclusief korting, berekenen en de zorgverzekering ook meteen afsluiten. Goed om te weten: OHRA zegt je huidige zorgverzekering voor je op.

Lees verder ›

NWO-I bestuursverslag en jaarrekening 2020 online

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2020 van NWO-I zijn sinds kort ook online beschikbaar. Beide documenten kun je downloaden op de NWO-I-website. In het jaarverslag lees je dat 2020 in veel opzichten een bijzonder jaar was voor NWO-I met een aantal ontwikkelingen die bijzondere impact op de organisatie hadden: de vernieuwing van de nationale onderzoekvloot, ontwikkelingen gericht op de meerwaarde van het institutenportfolio, de uitwerking van een nieuwe governance van NWO-I en natuurlijk de coronapandemie.

Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

In deze laatste maanden van 2021 zijn er veel onderwerpen waarover de medezeggenschap zich buigt. Soms vinden extra vergaderingen plaats waarin de GOR NWO-I, COR NWO en de lokale ondernemingsraden met hun bestuurders overleggen. Bij NWO-I is het programma Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I een van deze onderwerpen waarover deze maand besluitvorming door het bestuur plaatsvindt. In de aanloop daarheen geven de ondernemingsraden hun mening over de verbetervoorstellen vanuit de bedrijfsvoeringsdomeinen. Andere onderwerpen op de agenda’s zijn onder meer het beleid hybride werken en de ontwikkeling van de NWO-strategie.     

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn