Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Februari 2022
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Jessica Dempsey benoemd tot directeur van ASTRON

Het Stichtingsbestuur van NWO-I heeft prof. dr. Jessica Dempsey per 1 mei 2022 benoemd tot directeur van ASTRON, het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie. ‘De keuze voor Dempsey is gebaseerd op haar brede deskundigheid en bewezen staat van dienst in de drie belangrijkste vakgebieden van ASTRON: astronomie, radioastronomische instrumentatie en observatoriumoperaties’, aldus prof. dr. Marcel Levi, voorzitter van het Stichtingsbestuur van NWO-I. ‘Zij is een internationaal gerenommeerde wetenschapper en heeft met succes leiding gegeven aan een astronomisch instituut in een complexe internationale context met vele partners, en zij is zeer actief betrokken bij het verwezenlijken van kansen voor meer inclusie, gelijkheid en diversiteit.’

Credits: ASTRON
Lees verder ›

NWO-I blijft zich verder ontwikkelen

De laatste stand van zaken in de bedrijfsvoering
Doorontwikkeling

In de septembereditie 2021 van deze nieuwsbrief schreven we over meerdere organisatieontwikkelingen binnen NWO-I. Het structurele begrotingstekort waarvan sprake was, is inmiddels opgelost. Een bericht daarover ging 25 augustus 2021 naar instituten en bureau. Daarin stond ook te lezen dat het Stichtingsbestuur de komende jaren miljoenen euro’s extra in de organisatie zal investeren voor verdere professionalisering. Een deel zal bijvoorbeeld gaan naar de beveiliging van onze computernetwerken. Intussen wordt nog steeds gewerkt aan het verder verbeteren van de gezamenlijke bedrijfsvoering. In dit artikel meer over dat laatste.

Lees verder ›

Terug naar de werkvloer? Graag!

Deze COVID-19-pandemie met als recente virusvariant ‘omikron’ lijkt over het hoogtepunt heen. Misschien mogen NWO-I-collega’s binnenkort weer vaker in hun instituutsgebouw aan het werk? Als het aan Ulrich van den Ham (Teamleider facilitair NWO Utrecht), Suzanne Klaver (Nikhef), Sandra Liefhebber (NIOZ) en Anouck Vrouwe (DIFFER) ligt nog liever vandaag dan morgen. NWO-I Inside vroeg hen in januari jl. naar de gevolgen van de pandemie voor hun werk tot nu toe.

Lees verder ›

Directeur Huib Bakker over nieuwe onderzoeksthema’s bij AMOLF

Op de grenzen en in de overlap
Credits: Lucas Helmbrecht

De negen NWO-instituten werken met elk een eigen wetenschappelijke missie en strategie binnen de eigen specifieke wetenschapsgebieden. Ze houden hun missie en strategie regelmatig tegen het licht en voeren dan eventueel veranderingen door. Instituut AMOLF stelde recent een nieuwe wetenschappelijke koers vast. Vernieuwen zit bij AMOLF verankerd in de missie: nieuw fundamenteel onderzoek initiëren en uitvoeren in de natuurkunde van complexe materie en de verkregen kennis gebruiken om nieuwe functionele materialen te creëren, in samenwerking met universiteiten en industrie. AMOLF-directeur Huib Bakker legt enthousiast uit hoe de keuze voor de nieuwe interdisciplinaire thema’s Autonomous Matter, Sustainable Energy Materials en Information in Matter tot stand kwam en wat dit betekent voor het onderzoeksprogramma van AMOLF.

Lees verder ›

Update strategieproces NWO

Het is 2022, het jaar waarin de nieuwe NWO-strategie zal worden aangeboden aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf. In deze editie een update over het strategieproces van NWO: zo kregen we een hoge respons op de enquête en is de voorbereiding van de verdiepende (thematische) focussessies voor interne en externe stakeholders in volle gang.

Lees verder ›

Highlight AMOLF: worm C. elegans schakelt zijn neus om zout te detecteren niet per ongeluk uit

Onderzoekers van NWO-instituut AMOLF ontdekten in samenwerking met het Erasmus MC een genetisch mechanisme dat ervoor zorgt dat een eenmaal gedifferentieerde zenuwcel zijn identiteit behoudt. Het gaat om een neuron dat zout kan detecteren in de worm C. elegans. Die identiteit wordt door een genetische schakelaar tijdens de ontwikkeling van de cel aangezet. Groepsleider Jeroen van Zon en collega’s ontdekten nu hoe het kan dat die schakelaar nooit meer spontaan uitgaat. De schakelaar blijft in de aan-stand staan wanneer het CHE-1 eiwit veel sterker zijn eigen productie stimuleert dan die van alle andere eiwitten die voor het waarnemen van zout verantwoordelijk zijn. Wanneer door een natuurlijke fluctuatie in de cel de hoeveelheid CHE-1 heel laag is, wordt de aanmaak van die andere eiwitten – en dus het waarnemen van zout – tijdelijk stopgezet om er zo voor te zorgen dat de productie van CHE-1 zelf weer op peil komt. Dat is een zichzelf versterkend effect waardoor de schakelaar aan blijft staan.

 

Lees verder ›

Paarse Vrijdag op ASTRON

Medewerkers van het NWO-instituut ASTRON hebben op 10 december 2021 Paarse Vrijdag gevierd. Ze deden dit samen met JIVE (het gezamenlijke instituut voor VLBI ERIC) en de NOVA Optische/Infrarood-Instrumentatiegroep, beiden gehuisvest bij ASTRON. Paarse Vrijdag wordt elke tweede vrijdag van december op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd om steun te betuigen aan, en solidariteit te tonen met, de LGBTIQ+-gemeenschap. Helaas was een grote bijeenkomst van ASTRON medewerkers op Paarse Vrijdag niet mogelijk vanwege de COVID-19-maatregelen. Daarom droegen veel collega’s die dag, waar ze ook waren, iets paars en deelden ze selfies. Iedereen hartelijk dank voor het tonen van steun door het dragen van paars, of je nu foto’s stuurde of niet. En laten we ook in de toekomst redenen blijven bedenken om te laten merken dat we de LGBTIQ+-gemeenschap steunen!

Lees verder ›

NWO vierde… Kerstmis

Net voor de kerstvakantie nam het NWO viert-redactieteam nog even de tijd om stil te staan bij Kerstmis. En ook al liggen de kerstdagen alweer ver achter ons, we willen deze NWO viert-editie graag met jullie delen. “It’s the most wonderful time of the year..”, maar waarom dan? NIOZ-collega Tara Mahendrarajah nam de tijd ons te vertellen wat het kerstfeest voor haar betekent en hoe zij het viert. Op het NWO-intranet Joost lees je in de kerstverhalen van vier andere collega’s van NWO-D over tradities, verhalen, een kerkkoor en een Zuid-Afrikaanse braai.

Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

Na de rust van de kerstperiode is de medezeggenschap in de vorm van de GOR NWO-I (Groepsondernemingsraad NWO-I) en de COR NWO (Centrale Ondernemingsraad NWO) weer volledig op stoom. Saai is het niet: het komende halfjaar zijn het extern advies over de governance NWO-I en de uitwerking ervan belangrijke onderwerpen. De GOR NWO-I zal onder andere adviseren over de voorgenomen bestuursbesluiten over de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I. De COR NWO bespreekt ook de NWO-strategie 2023-2026.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn