Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Januari 2021
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Werken aan een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn

Inclusie & diversiteit bij NWO: de stand van zaken

De organisatie van de bijeenkomst Connect@inclusie & diversiteit, het invullen van functies via de participatiewet en een subsidie impuls voor vluchtelingen in de wetenschap: dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele initiatieven die de afgelopen twee jaar zijn ontplooid in het kader van het NWO-brede 'Implementatieplan Diversiteit' dat in 2018 werd gelanceerd. Angeniet Gillissen (instituutsmanager bij NWO-instituut NSCR) coördineert dit project op het gebied van intern personeelsbeleid en Astrid Zuurbier (beleidsmedewerker bij het domein Exacte en Natuurwetenschappen) is coördinator van het onderdeel dat zich richt op wetenschapsfinanciering. Aan de redactie van Inside NWO-I vertellen Gillissen en Zuurbier over de voortgang van het project, hun persoonlijke betrokkenheid bij het thema en hoe zij denken dat een inclusieve en diverse organisatie er idealiter uit ziet.

Lees verder ›

Bijzonder verlof voor zorgtaken opnieuw van kracht in tweede lockdown

Afgelopen augustus kondigde NWO-I aan dat het verlof voor zorgtaken vanaf 1 september 2020 weer verleend werd op basis van de geldende cao-bepalingen. Omdat het onderwijs en de opvang weer veilig waren opgestart, was dat geen reden meer om buitengewoon verlof los van de cao te regelen. Nu de tweede lockdown op 16 december 2020 weer is ingegaan, verandert dat de situatie opnieuw. NWO-I verleent weer verlof voor zorgtaken totdat het onderwijs en de opvang opnieuw veilig zijn opgestart.

Lees verder ›

Highlight NWO-instituten: Ingenieur benoemt Techniektalenten bij AMOLF, ARCNL en CWI

Tijdschrift De Ingenieur benoemt elk jaar een aantal ingenieurs jonger dan 35 jaar tot Techniektalent. In 2020 waren dat er vijftien en drie ervan zijn onderzoeker bij een NWO-instituut: Bas Overvelde (groepsleider soft robotics bij AMOLF), Peter Kraus (groepsleider bij ARCNL) en Stacey Jeffery (senior onderzoeker bij CWI). ‘De jonge leeftijd van de ingenieurs en hun technische excellentie zijn niet de enige kenmerken die ze met elkaar delen. Duurzaamheid en zorg voor de medemens staan opvallend vaak centraal in hun werk. Niet alleen durven de ingenieurstalenten te dromen van een betere toekomst, maar ze werken er ook hard aan om die te realiseren’, aldus De Ingenieur.

Bas Overvelde (credits Lukas Helmbrecht), Peter Kraus (credits Ivar Pel), Stacey Jeffery (credits CWI)
Lees verder ›

P&O-highlight: gericht verlof voor specifieke redenen

Als werknemer wil je gedurende je hele loopbaan en in verschillende fases van je leven op een gemotiveerde manier je werk doen. Je bent daarin zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en inzetbaarheid. NWO-I zal je daar als werkgever in ondersteunen en faciliteren. In sommige omstandigheden of levensfasen kan er behoefte zijn aan meer tijd voor privé. De cao kent voor enkele omstandigheden gerichte verlofmogelijkheden. Het gaat om betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en betaald zorgverlof voor de verzorging van een zieke naaste.

Lees verder ›

Lees over de NWO-instituten in de magazines Onderzoek en Resultaat

NWO publiceert drie keer per jaar het relatiemagazine Onderzoek. NWO ontwikkelt wetenschapsbeleid in dialoog met het veld en dat laat het magazine zien. Het blad duidt ontwikkelingen, wensen én andere geluiden in het wetenschappelijk veld. Daarnaast verschijnt aan het einde van elk jaar ook het NWO-magazine Resultaat. Een bloemlezing van baanbrekende, verrassende en bovenal maatschappelijk relevante wetenschapsresultaten. In de najaar editie van Onderzoek en de 2020-editie van Resultaat staan prachtige artikelen vanuit de NWO-instituten met schitterend beeldmateriaal.

Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

COR

De COR NWO sprak in december met Dirk Jan van den Berg (voorzitter raad van toezicht), bestuurders Stan Gielen en Caroline Visser en NWO-I directeur Miriam Luizink over de algemene zaken binnen NWO. Daarnaast is de COR NWO bijgepraat over het uitstel van de livegang van het Nieuw Financieel Systeem (NFS) van NWO-I. Intussen kijkt de COR NWO al vooruit naar komende onderwerpen als de overdracht naar de nieuwe COR NWO in mei.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn