Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Juni 2020
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Miriam Luizink benoemd tot directeur NWO-I

Het bestuur van de institutenorganisatie van NWO heeft Miriam Luizink per 1 oktober benoemd tot directeur van NWO-I. Zij zal samen met de ook recent benoemde directeur bedrijfsvoering, Jan van der Boon, aan de hand van het nieuw vastgestelde besturingsmodel de institutenorganisatie van NWO in een volgende fase van ontwikkeling brengen.

Lees verder ›

Sfeer proeven bij CWI tijdens de coronacrisis

Stapje voor stapje terug naar de kruisbestuiving

Sinds 18 mei is NWO-instituut CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) weer open. De receptionist heet je welkom en de medewerkers kunnen bij toerbeurt in het instituut komen werken. Als je door de draaideur naar binnen komt, springen de borden en stickers die wijzen op 1,5 meter in het oog. In de liften hangen desinfecterende doekjes en er staan paaltjes met koorden, om te voorkomen dat collega’s spontaan te dicht bij komen.

Lees verder ›

Sjoerd Wouda nieuwe Centrale Arbo-coördinator NWO-I

Het Stichtingsbestuur van NWO-I heeft ing. Sjoerd Wouda per 1 juni benoemd tot Centrale Arbo-coördinator NWO-I. Hij zal in nauwe samenwerking met de Arbo- en milieuadviseurs van de NWO-instituten zorgdragen voor een actueel Arbo- en milieubeleid voor de gehele NWO-I-organisatie.

Sjoerd Wouda
Lees verder ›

Enquête geeft inzicht in mogelijkheden om ook straks deels thuis te werken

NWO-D en NWO-I houden samen met de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een enquête over de ervaringen van de medewerkers met thuiswerken tijdens de coronamaatregelen. We zijn benieuwd naar jouw inzichten over thuiswerken.

Lees verder ›

Highlight Nikhef: tijdens coronatijd vanuit Amsterdam sleutelen aan de LHCb-detector in Genève

Vanwege de coronacrisis is onderzoeksinstituut CERN in het Zwitserse Genève grotendeels gesloten. CERN laat alleen de allernoodzakelijkste werkzaamheden toe. Twee door Nikhef geproduceerde RF (radiofrequentie) boxen in de deeltjesdetector LHCb mochten eind mei in de ondergrondse detectorhal gemonteerd worden. De RF boxen zijn twee ultradunne aluminium dozen die het hart van de LHCb-detector omsluiten op het punt waar de protonen uit de LHC-deeltjesversneller met elkaar zullen botsen. De operatie, mede uitgevoerd door Nikhef-technicus Freek Sanders, werd via een Zoom-videoverbinding op afstand gevolgd en begeleid door collega-technici van Nikhef in Amsterdam.

Nikhef
Lees verder ›

Tekst Cao-OI 2020 beschikbaar

De volledige tekst van de Cao-Onderzoekinstellingen 2020 (Cao-OI) is vanaf heden beschikbaar op de NWO-I-website. De Cao-OI bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Op 6 maart 2020 hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord.

Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

De Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) heeft het Jaarverslag 2019 gepubliceerd op de NWO-I-website. Daarnaast heeft de COR NWO een positief advies uitgebracht rondom de aanstelling van een nieuwe directeur NWO-I. Ook is de COR NWO is erg blij dat een nieuwe centrale arbocoördinator is aangesteld.

COR
Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn