Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Maart 2020
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Informatie coronavirus

In december 2019 startte in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus en dit virus is inmiddels wereldwijd verspreid. NWO/NWO-I bereidt zich voor op een verdere uitbraak in Nederland. Zo dragen we zorg voor de gezondheid van onze medewerkers. Wij zullen de aanbevelingen van het RIVM en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken volgen.

Lees verder ›

Cao-akkoord: 2,6 procent erbij en voortzetting generatieplan

NWO-I en andere onderzoekinstellingen hebben een cao-akkoord gesloten met de vakbonden. Daarin staat dat de lonen per 1 januari 2020 met 2,6 procent worden verhoogd. In april krijg je met terugwerkende kracht de verhoging van januari en februari bij je salaris. Voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan 1.000 euro bruto per jaar bij een fulltime dienstverband wordt de salarisverhoging in 2020 tot dat bedrag aangevuld. Ook komt in de cao een hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid, waarin staat dat de 'regeling generatieplan' structureel wordt voortgezet. En ook kun je onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk betaald verlof opnemen voor vrijwilligerswerk en komt er een mogelijkheid voor het opnemen van onbetaald verlof voor het verlenen mantelzorg. De cao loopt tot 1 januari 2021.

Lees verder ›

Nieuwe, duurzame uitvoeringsregelingen: reizen met OV voortaan volledig vergoed

NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) hebben een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen. Om de organisatie duurzamer te maken worden de vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen aangepast. Reizen met openbaar vervoer wordt voortaan volledig vergoed.

Lees verder ›

Highlight ARCNL: massaverlies uit een dunne pannenkoek van tin

"We waren verbaasd dat we licht zagen schijnen door een dunne pannenkoek van vloeibaar tin", zegt Oscar Versolato (EUV Plasma Processes-groep bij NWO-instituut ARCNL). De groep doet onderzoek naar microdruppeltjes van tin die veranderen in een heet en dicht plasma, dat EUV-licht uitzendt voor geavanceerde nanolithografie. Bij de vorming van zo'n plasma wordt een tindruppeltje geraakt met een energetische laserpuls, waarbij het vervormt tot een ultradunne pannenkoek. Bo Liu, promovendus in deze groep, heeft twee methoden ontwikkeld om de dikte van deze pannenkoeken te meten en het massaverlies ervan te bepalen.

Lees verder ›

COR denkt mee over uitvoeringsregelingen, financieel systeem en governance

COR

De afgelopen maand heeft de Centrale Ondernemingsraad van NWO de uitvoeringsregelingen vastgesteld en een reactie ontvangen op het advies van de COR NWO over het Nieuw Financieel Systeem van NWO-I. Ook kijkt de COR NWO actief mee met de wijziging van de governance bij NWO-I, die steeds meer vorm krijgt.

Lees verder ›

Agenda

Connect@NSCR

Datum 11-06-2020

Medio juni 2020 vindt een Connect-bijeenkomst plaats op NWO-instituut NSCR (Nederlands Studiecentrum...

Lees verder ›

Connect@Nikhef

Datum 15-09-2020

Op dinsdag 15 september 2020 vindt een Connect-bijeenkomst plaats op NWO-instituut Nikhef (Nationaal instituut...

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn