Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Maart 2022
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

NWO veroordeelt oorlogsgeweld Oekraïne, maatregelen in voorbereiding

NWO is geschokt over de inval van de Russische troepen in Oekraïne. De beelden en berichtgeving maken duidelijk dat op nietsontziende wijze een vredelievend en vrij land wordt ingenomen door een agressieve buitenlandse mogendheid. NWO leeft mee met alle Oekraïners en in het bijzonder onze Oekraïense medewerkers en collega’s met familie en vrienden in Oekraïne en verklaart zich solidair met hen.

Lees verder ›

Diversiteit moet over álle onderscheidende kenmerken gaan

Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez (AMOLF) met een pleidooi voor aandacht voor etnische diversiteit en inclusie

Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez is sinds 2017 groepsleider bij AMOLF. Sinds de eerste publicaties gebruikt hij Rodriguez, de naam van zijn moeder. “Dat was toen helaas een pragmatische keuze”. Hij heeft een radar voor uitsluiting langs etnische lijnen en benadrukt dat organisaties zoals NWO diversiteit breder moeten aanvliegen: “Er moet niet alleen aandacht voor gender zijn, maar ook voor etnische diversiteit.”

Credits: Mark Knight
Lees verder ›

NWO viert… Chinees Nieuwjaar

Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken: dit is de ‘Chinese dierenriem.’ In tegenstelling tot westerse gewoonten is deze gebaseerd op (geboorte)jaren in plaats van maanden. Elk jaar is gerelateerd aan een dierenteken binnen deze riem en dit loopt volgens een 12-jarige cyclus. Op 1 februari is het Chinese nieuwe jaar van start gegaan en de Tijger is het dier van 2022. Chinees nieuwjaar is een feest dat vijftien dagen lang wordt gevierd en brengt een eerbetoon aan de familie en aan de rijke tradities van het verleden. De redactie sprak vijf Chinese collega’s van de NWO-instituten over hoe zij het Chinese Nieuwjaar vieren: Chenglu Jin en Jie Li (CWI), Mingxuan Wu en Qi Liu – Ricky (NIOZ) en Shih-Chi Wang (DIFFER).

Lees verder ›

Vergoeding reis- en thuiswerkkosten ongewijzigd

NWO-I hanteert een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkkosten. Deze blijft vooralsnog tot 1 juli 2022 ongewijzigd. Ook als de overheid besluit om het advies om thuiswerken op te heffen, blijft de vergoeding vooralsnog ongewijzigd. Op de NWO-I-website vind je alle informatie over de wijze van declareren en de tool die je daarvoor gebruikt. Zodra er een wijziging in het beleid ingevoerd gaat worden, ontvang je daarover natuurlijk meer informatie.

Lees verder ›

Instituten-nieuwe-stijl voor klimaat en data-infrastructuur

Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) adviseert NWO en KNAW
Credits: ESA

Er is behoefte aan snelle krachtenbundeling en coördinatie op het gebied van klimaatonderzoek en data-infrastructuur, -opslag en -beheer. Deze nieuwe samenwerkingen moeten vorm krijgen in instituten-nieuwe-stijl die bestaande sterktes in het land verbinden, wetenschappers uit alle disciplines bijeenbrengen en nationale coördinatie aanjagen. Dat is te lezen in het advies ‘Nationale instituten: kansen voor de toekomst’ dat de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) op verzoek van de besturen van NWO en KNAW begin februari heeft uitgebracht.

Lees verder ›

NWO-strategie bereikt fase 3: ophalen en ontwerpen

Eind februari is de tweede fase (consultatie) van het strategieproces van NWO afgerond. De resultaten van de enquête (NWO-D en NWO-I) zijn verwerkt en er vonden verdiepende focussessies plaats. Op 10 maart werden vervolgens twee webinars georganiseerd, in zowel het Nederlands als in het Engels. In die webinars is op hoofdlijnen inhoudelijk teruggekoppeld wat in fase 2 is gebeurd. Ondertussen is fase 3 van start gegaan: ophalen en ontwerpen, waarbij we conceptteksten gaan schrijven voor de nieuwe strategie.

Lees verder ›

Highlight NIOZ: 'Vermiste' microplastics verontreinigen tot diep in de oceaan

Credits: Pelagia, NIOZ/Erik Zettler

Ongeveer 51 biljoen microplasticdeeltjes drijven aan de oppervlakte van oceanen over de hele wereld. Nog veel meer deeltjes vallen buiten deze schatting, omdat ze zich tussen wateroppervlak en zeebodem, in de waterkolom, bevinden. Nieuw onderzoek wees uit dat minuscule fragmenten van verschillende plasticsoorten tot in de diepste diepten van de waterkolom ecosystemen vervuilen en wisselwerkingen in de voedselketen beïnvloeden. Het onderzoek vond plaats in de zuidelijke Atlantische Oceaan vanaf het Nederlandse onderzoeksschip Pelagia, door een internationaal team, onder wie onderzoekers van NWO-instituut NIOZ. Vervolgstudies naar de inname van de microplastics zijn dringend nodig, stellen de onderzoekers, om het gevaar van de verontreiniging in biomassa, zoals vis voor menselijke consumptie, te beoordelen.

Lees verder ›

NWO viert... de Internationale Dag van het Onderwijs

In 2019 riepen de Verenigde Naties (VN) 24 januari uit tot Internationale Dag van het Onderwijs. Op die manier wil de VN inclusief en gelijkwaardig onderwijs nastreven om kansen en mogelijkheden te creëren voor iedereen, gendergelijkheid stimuleren en wereldwijde armoede bestrijden. Binnen NWO staat onderwijs ook hoog in het vaandel. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, onderdeel van NWO) zet zich in voor het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Bart ten Bosch is beleidsmedewerker bij NRO in het team praktijkgericht onderwijsonderzoek en vertelt tijdens een vraaggesprek over het belang van goed onderwijs.

Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

In de bijna-post-corona samenleving zit de medezeggenschap niet stil: de COR NWO onderhandelt met de bestuurder over vergoedingen voor thuiswerken, want hybride werken is de nieuwe praktijk. Een van de andere onderwerpen is de NWO strategie: de COR NWO heeft feedback op de inhoud gegeven en krijgt in het voorjaar opnieuw een rol als een concept gereed is. De GOR NWO-I buigt zich over de voorgenomen besluiten in het kader van de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn