Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Maart 2023
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Akkoord nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR) 2023-2025

Nieuwe uitvoeringsregelingen UVR

De afgelopen maanden hebben de onderhandeldelegaties van de COR en de werkgevers NWO en NWO-I hard gewerkt aan het overeenkomen van nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Kernthema’s waren duurzaamheid, inflatie en diversiteit en inclusie. In de formele overlegvergadering van de bestuurder met de COR van 21 februari 2023 zijn de nieuwe uitvoeringsregelingen definitief vastgesteld.

Lees verder ›

Medewerkersonderzoek binnen alle onderdelen van NWO-I

In maart krijgt iedereen gelijktijdig een vragenlijst

Eind maart krijgen alle medewerkers van NWO-I een uitnodiging om deel te nemen aan een medewerkersonderzoek (MOZ). Het is voor het eerst dat zo’n onderzoek op hetzelfde moment in de hele organisatie plaatsvindt. Het doel is een beeld te krijgen van hoe wij ons werk ervaren. In alle onderdelen van NWO I vinden we het belangrijk dat onze mensen zich betrokken voelen bij hun werk en een bijdrage kunnen leveren in een omgeving waarin het goed en prettig werken is. Een omgeving die zij als veilig en uitdagend ervaren. Met de resultaten van dit MOZ willen we verder richting geven aan goed werkgeverschap, passend en toekomstgericht personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Medewerkers onderzoek
Lees verder ›

Fellowships van NWO-I bieden kansen voor vrouwen

WISE-fellowship en Constance van Eeden fellowship uitgelicht
Fellowships NWO-I

Bij NWO-I werken meer mannen dan vrouwen. Vooral bij het wetenschappelijk personeel en in de technische functies zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. NWO-I doet er alles aan om het aandeel van vrouwen te laten stijgen. Met financiering via het NWO-I brede WISE-fellowship komen meer vrouwen binnen. CWI stelde recent het Constance van Eeden Fellowship in en nam een talentvolle vrouw aan op een promotieplaats.

Lees verder ›

NWO-I start bewustwordingscampagne rondom informatiebeveiliging, privacy en kennisveiligheid

Bewuster met kennis en informatie omgaan

NWO-I heeft veel belangrijke kennis en informatie in huis waar iedereen voorzichtig mee om moet springen. De organisatie moet alert zijn op phishing mails (nepmails van criminelen die je naar valse websites lokken) en mogelijke hackpogingen. Daarom is binnen de organisatie een bewustwordingscampagne’ gestart om het gedrag van alle NWO-I medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en kennisveiligheid positief te veranderen. Dat moet leiden tot grotere informatieveiligheid van de organisatie.

Awareness
Lees verder ›

Highlight DIFFER – Groene kerosine uit water en lucht

De kerogreen plasmolyse module van DIFFER De kerogreen plasmolyse module van DIFFER. Foto: Bart van Overbeeke/DIFFER

Vliegtuigbrandstof maken uit water en lucht? Dat kan, met slechts enkele doordachte chemische ingrediënten en processen, aangedreven door groene stroom. Een Europees project uit 2022 liet zien dat de processen werken. Instituut DIFFER ontwikkelde een belangrijk onderdeel: een plasmareactor die kooldioxide bij een hoge temperatuur splitst in koolmonoxide en zuurstof. In een volgende processtap wordt het kooldioxide weggevangen en stroomt de overgebleven zuivere koolmonoxide naar een reactor waar het reageert met waterstof. Het resultaat van die combinatie is de basis van de groene kerosine. DIFFER denkt dat het mogelijk is om rond 2030 de sprong naar industrialisatie te maken, met een installatie bij een windmolenpark op zee

Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

De vlag kan uit, want de nieuwe uitvoeringsregelingen tot 2025 zijn een feit! De COR NWO en bestuurder bereikten een mooi resultaat. Dat is bij elk onderwerp dat de medezeggenschap conform de Wet op de Ondernemingsraden moet behandelen altijd het doel.

Lees verder ›

Agenda

Nationale Wetenschapsfestival Expeditie NEXT - 3 mei 2023

Expeditie Next 2023
Datum 03-05-2023

Kinderen, ouders, verzorgers en vrienden opgelet! De derde editie van Expeditie NEXT, hét Nationale Wetenschapsfestival voor kinderen, komt in de...

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn