Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Mei 2022
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Universitaire Werkgroepen (BUW) in beeld

Collega’s aan het woord over aflopend onderdeel van NWO-I

Van de 1.737 medewerkers bij NWO-I vormen er 75 een enigszins onzichtbare groep: zij zitten in de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). Die 75 jonge wetenschappers, verspreid over nagenoeg alle Nederlandse universiteiten, zijn bezig om hun onderzoek in de natuurkunde af te ronden. De laatste promovendus of postdoc zal binnen enkele jaren het licht uitdoen in de BUW. Voordat het zover is, besteedt Inside NWO-I aandacht aan deze bijzondere vorm van werkgeverschap binnen NWO-I.

Lees verder ›

Laatste nieuws vanuit P&O

Eind april heeft P&O NWO-I diverse nieuwsberichten naar buiten gebracht. Om te beginnen gaat er per 1 juli 2022 een nieuwe regeling woon-werkverkeer van kracht. Daarbij wordt duurzaam reizen gestimuleerd. Ook is besloten hoe NWO-I de inrichting van de thuiswerkplek zal blijven/gaat faciliteren en wordt thuiswerkmeubilair (tafel, bureaustoel en verlichting) aan werknemers verstrekt of vergoed. Daarnaast wordt de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, die in de coronacrisis werd ingevoerd, behouden. Tot slot is er nieuws over de cao: op 16 februari zijn partijen de cao-onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen.

Lees verder ›

Highlight Nikhef: kabinet omarmt plannen voor Einstein Telescope in grensregio Zuid-Limburg

Op 14 april jl. werd bekend dat het kabinet zich voorneemt om 42 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen aan de Einstein Telescope. Daarnaast reserveert het 870 miljoen euro voor de toekomstige Nederlandse inbreng aan de bouw. Daarmee heeft ons land een uitstekende basis om zich samen met België en Duitsland in 2024/2025 kandidaat te stellen voor de huisvesting van het ondergrondse observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven in de grensregio van Zuid-Limburg. Nikhef-directeur Stan Bentvelsen, een van de partijen in de plannen, is enthousiast: “Met dit besluit plaatst het kabinet Nederland mondiaal in de voorhoede van het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven. Ik heb er alle vertrouwen in dat we aan de aanvullende voorwaarden voor toekenning gaan voldoen.”

Credits: Marco Kraan/Nikhef
Lees verder ›

Vernieuwd personeelssysteem voor NWO-I

NWO-I voert binnenkort een nieuw personeelssysteem in: Youforce. In dit systeem zullen de negen NWO-instituten en bureau NWO-I hun P&O-werkprocessen harmoniseren, dat zal leiden tot één ondersteunend personeelssysteem voor alle organisatieonderdelen. Daarnaast vervangt Youforce de huidige applicatie NWO-I People en zullen de salarisstrook en selfservice-processen voor werknemers beschikbaar gesteld worden via Youforce.

Lees verder ›

Nieuwe instituutsmanager bij DIFFER: Martin van Breukelen

‘Kom meten bij DIFFER, zou ik willen zeggen’

Martin van Breukelen start op 1 juli a.s. als instituutsmanager van NWO-instituut DIFFER in Eindhoven. Hij beheerde eerder het stabiele-isotopenlab van het Nederlands Forensisch Instituut en was de afgelopen elf jaar het aanspreekpunt van onderzoeksfaciliteit HFML-FELIX in Nijmegen. Bij DIFFER wil Martin zich onder meer inzetten om de faciliteiten verder open te stellen voor gastonderzoekers.

Lees verder ›

Update proces NWO-strategie

In de Inside NWO-I van maart berichtten we voor het laatst over de ontwikkeling van de NWO-strategie 2022-2026. Inmiddels is de eindfase bereikt: eind april zag de raad van bestuur namelijk de eerste concepttekst van de nieuwe strategie. Parallel hieraan gaven de directeuren van de NWO-instituten, de domeinbesturen, regieorganen en stuurgroepen hun feedback op de teksten. Vervolgens is de definitieve tekst, inclusief het concept meerjarenbegroting, medio mei besproken met de raad van bestuur.

Lees verder ›

Privacyvriendelijk data delen is echt hogere wiskunde

Interview met TNO-onderzoeker en CWI-promovendus Thomas Attema

In onze datagedreven samenleving is de bescherming van vertrouwelijke en persoonlijke gegevens een groot goed. Cryptoloog Thomas Attema, TNO-onderzoeker en CWI-promovendus, verricht wiskundig werk op dit gebied. In februari jl. verscheen een interview met hem in het online magazine TNO Insights. "Bij TNO werken we aan maatschappelijk relevante problemen en proberen we deze op te lossen door nieuwe, innovatieve technologieën toe te passen. Door mijn samenwerking met het CWI kan ik daarnaast, samen met een paar van de beste cryptologen in de wereld, werken aan de onderliggende theoretische en wiskunde vraagstukken. Voor mij geeft dit een ideale balans tussen de theorie en de praktijk."

Lees verder ›

NWO viert... Autismedag

De rubriek ‘NWO viert…’ besteedde het afgelopen jaar aandacht aan het vieren of herdenken van veel verschillende (feest)dagen. In deze ‘NWO viert…’ blikken we terug op Wereld Autismedag. Die vond op 2 april jl. plaats en symboliseerde tevens de aftrap van de Autismeweek in Nederland. Collega Marc Martens van I&A spotte de dag vorig jaar al in onze jaarkalender. Hij vertelt ons op persoonlijke wijze meer over zijn gevoel bij deze dag.

Lees verder ›

NWO-I maakt alle websites digitaal toegankelijk

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk aan mensen met verminderd zicht, doven, slechthorenden, mensen met fysieke of motorische beperkingen of dyslexie. De overheid heeft daarom in een wet opgenomen dat iedereen de websites van publieke instellingen zoals NWO-I en de NWO-instituten goed moet kunnen gebruiken. Dat heet ook wel ‘digitaal toegankelijk’ zijn. De NWO-instituten en bureau NWO-I zijn begonnen om www.nwo-i.nl en de instituutswebsites ‘digitoegankelijk’ te maken: het aanpassen van documenten, afbeeldingen, geluid, techniek en vormgeving, zodat deze zonder belemmeringen geopend, beluisterd en bekeken kunnen worden. Eigenlijk is dat voor iedereen fijn. Jij kunt daar als medewerker ook je eigen steentje aan bijdragen.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn