Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I November 2021
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

FAIR data management voor alle NWO-instituten

Reinder Radersma over het nieuwe NWO-I Digital Compentence Center (DCC)

Binnen de NWO-instituten is open access publiceren van artikelen al bijna een vaste routine geworden. Maar hoe zit het met het beschikbaar maken van je onderzoeksdata en -software? Ook dat is een stap waar NWO-I haar onderzoekers bewust van wil maken. Afgelopen september is Reinder Radersma bij NWO-I in dienst gekomen om het zojuist opgerichte NWO-I Digital Competence Center (DCC), ingebed in instituut CWI, te leiden. Het DCC wil laagdrempelig advies, expertise en praktische ondersteuning leveren aan de onderzoekers van de NWO-instituten om hun resultaten, onderzoeksdata en onderzoekssoftware geschikt te maken voor hergebruik in het kader van Open Science.

Lees verder ›

Dank aan vertrekkend directeuren Henk Brinkhuis en Peter van der Laan

In november namen twee instituutsdirecteuren afscheid van de Stichting NWO-I: Peter van der Laan verliet het NWO-instituut NSCR en Henk Brinkhuis sloot zijn tweede en laatste directeurstermijn af bij het koninklijke NWO-instituut NIOZ.

 

Lees verder ›

Vergoeding reis- en thuiswerkkosten tot einde jaar ongewijzigd

NWO-I hanteert een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkkosten. Deze blijft in ieder geval tot 1 januari 2022 ongewijzigd. Op de NWO-I-website vind je alle informatie over de wijze van declareren en de tool die je daarvoor gebruikt.

Lees verder ›

NWO begint aan strategie 2023-2026

Een team met collega’s vanuit alle organisatieonderdelen van NWO, inclusief NWO-I, is begonnen met de bouw van de strategie van NWO voor de periode 2023-2026. Elke vier jaar moet NWO namelijk een nieuwe strategie uitbrengen. Uitgangspunt bij deze update is de huidige missie van NWO en de drie rollen die gedefinieerd zijn in de huidige strategie: financier, uitvoerder van onderzoek en verbinder. De komende maanden staan in het teken van het intern ophalen van alles dat nodig is om tot een goede strategie te komen. Het projectteam krijgt daarbij hulp van een consultatiebureau. De strategie 2023-2026 moet voor de zomer klaar zijn.

Lees verder ›

Update wetenschappelijke integriteit bij NWO-I

Samen werken aan een veilige wetenschappelijke omgeving

In de Inside NWO-I van juni 2021 las je dat de NWO-instituten extra aandacht gaan besteden aan wetenschappelijke integriteit (WI). ‘De wetenschap moet zo eerlijk, zorgvuldig en verantwoordelijk mogelijk verlopen’, aldus Peter van der Laan (NSCR). NWO-I maakte voor de institutenorganisatie een aparte klachtenregeling voor (vermeende) schending van de wetenschappelijke integriteit door medewerkers van NWO-I. In dit artikel de laatste stand van zaken over onder meer de nieuw aangestelde vertrouwenspersonen, de online WI-training voor oio’s en de Dilemma Game app van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees verder ›

Workshops wetenschappelijke integriteit bij ARCNL, DIFFER en NSCR

NWO-instituten bespreken wetenschappelijke integriteit aan de hand van dilemma’s

NWO-I maakt werk van wetenschappelijke integriteit (WI). In navolging van ASTRON, dat al in 2020 WI-deskundige Ralph Wijers in huis haalde voor een inleiding, organiseerden de instituten ARCNL, DIFFER en NSCR recent workshops waarin collega’s discussieerden over wetenschappelijke integriteit. Het onderwerp kreeg met fictieve, maar levensechte dilemma’s een gezicht en de workshops hadden een bijkomend teambuildingseffect.

Lees verder ›

Highlight CWI: Huibregtsenprijs 2021 naar 'Wiskunde voor een veiliger en gezonder Nederland'

Ambulances moeten binnen vijftien minuten aanwezig zijn bij urgente situaties, maar dit lukt niet altijd. Een nieuwe planningsmethode voor ambulances verminderde het aantal te late aankomsten met 25 tot 30 procent. Voor onder meer deze wiskundige oplossing uit hun onderzoeksproject ‘Wiskunde voor een veiliger en gezonder Nederland’ wonnen Sandjai Bhulai (VU) en Rob van der Mei (CWI/VU) de Huibregtsenprijs 2021. Ze weten namelijk wetenschappelijke kwaliteit en vernieuwing te combineren met een bijzondere maatschappelijke waarde. “Het gaat niet alleen om het publiceren in mooie wetenschappelijke tijdschriften. Het is vooral een voorbeeld van hoe wetenschap kan helpen om levens te redden”, aldus Rob van der Mei.

Lees verder ›

Regel al je pensioenzaken online

Pensioen is geen onderwerp waar je elke dag mee bezig bent. Dat is iets voor later, denken veel mensen. Niets is minder waar. Je kunt ongewild ook al op jongere leeftijd met pensioen te maken krijgen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Zorg daarom dat je goed op de hoogte bent van het pensioen dat je zelf als NWO-I-medewerker opbouwt bij het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Je kunt alles online inzien en regelen via www.mijnabp.nl.

Lees verder ›

NWO vierde… Diversity Day

Diversity Day is een dag van verbondenheid, waarin we laten we zien dat een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is. Mét ruimte voor verschil; alleen dan kunnen we de kracht van diversiteit benutten. Dit jaar vond Diversity Day plaats op dinsdag 5 oktober en net als vele andere organisaties besteedde NWO/NWO-I op deze dag graag extra aandacht aan diversiteit en inclusie. Lees wat er op dit moment gebeurt binnen onze organisatie binnen zowel het subsidie- als het personeelsbeleid op het gebied van diversiteit en inclusie.

Coming Out day
Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat de GOR NWO-I is gestart, naast de COR NWO. Daarom is deze rubriek veranderd van ‘Nieuws van de COR NWO’ naar ‘Nieuws van de medezeggenschap’. De GOR NWO-I bestaat uit de medewerkers van alle negen NWO-instituten, de universitaire werkgroepen (BUW) en bureau NWO-I vertegenwoordigd door leden uit de lokale ondernemingsraden. In de COR NWO zitten naast de GOR-leden ook drie vertegenwoordigers vanuit de ondernemingsraad van de domeinenorganisatie van NWO. We geven je in deze nieuwsbrief een update over samenstelling van de COR NWO en GOR NWO-I en het laatste nieuws.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn