Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I Oktober 2020
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Marcel Levi nieuwe voorzitter NWO

Prof.dr. Marcel Levi wordt per 1 april 2021 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO.) Hij volgt Stan Gielen op die met pensioen gaat. Levi is nu nog CEO van University College London Hospitals (UCLH) en hoogleraar en klinisch decaan van University College London. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de nieuwe voorzitter formeel benoemd. Marcel Levi treedt op 1 april 2021 ook toe tot het Stichtingsbestuur NWO-I.

Lees verder ›

Statuten en huishoudelijk reglement gewijzigd: nieuwe stap voor NWO-I

Nieuwe governance

Om NWO-I effectiever en slagvaardiger te maken, besloot de raad van bestuur NWO (RvB) eind 2019 om de aansturing van NWO-I te veranderen. Na instemming van de COR NWO is in 2020 een nieuw besturingsmodel uitgewerkt en geformaliseerd in nieuwe statuten en een hernieuwd huishoudelijk reglement. Deze zijn per 1 oktober dit jaar van kracht. Op dezelfde datum ging Miriam Luizink als nieuwe directeur NWO-I van start. Zij zal samen met Jan van der Boon, die op 1 september begon als directeur Bedrijfsvoering NWO-I, de ontwikkeling van NWO-I tot een slagvaardige en sterke institutenorganisatie ter hand nemen. In de eerstvolgende Inside NWO-I komt een kennismakingsinterview met beiden: daarin stellen zij zich voor en vertellen ze over hun plannen voor NWO-I.

Lees verder ›

Een nieuw financieel systeem voor heel NWO-I

Jeroen Duyster: 'Voor de instituten die nog niet met het nieuwe systeem werken, is de impact het grootst'

De afdelingen Financiën van bureau NWO-I en de NWO-instituten werken al anderhalf jaar met man en macht aan het project 'Nieuw Financieel Systeem' (NFS). Begin 2021 gaan alle negen NWO-instituten en bureau NWO-I namelijk werken in een gezamenlijk systeem van financieel beheer, inkoop-, project- en programmabeheer. Jeroen Duyster, hoofd Finance & Control van bureau NWO-I, is als lid van de stuurgroep nauw betrokken bij het NFS-project en vertelt waarom het gebruik van het nieuwe systeem ERP (Unit4 Enterprise Resource Planning, voorheen UBW: Unit4 Business World) zo belangrijk is voor de organisatie.

Jeroen Duyster
Lees verder ›

P&O-highlight: maak optimaal gebruik van je verlofuren

verlof

In hoofdstuk 5 'Vakantie en verlof' van onze Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) staat dat een werknemer met een volledige arbeidsduur (38 uur) en een volledige werkweek (40 uur) per kalenderjaar recht heeft op 338 uur vakantieverlof met behoud van bezoldiging. De cao bepaalt dat je hiervan in de regel maximaal 80 verlofuren mag meenemen naar een volgend kalenderjaar. NWO-I roept dan ook alle werknemers die nog veel verlofuren hebben staan op om deze op te maken of de niet gebruikte verlofuren uit te laten betalen. Als je toch meer dan 80 verlofuren overhoudt, maak dan maatwerkafspraken met je leidinggevende om de uren op te sparen voor een (toekomstige) aanpassing van werktijd.

Lees verder ›

Highlight SRON: nieuw gebouw in Zuid-Holland bereikt hoogste punt

Op vrijdag 25 september bereikte het nieuwe SRON-gebouw in Zuid-Holland, op het Leiden Bio Science Park, zijn hoogste punt. Omdat SRON nieuwe detectietechnieken ontwikkelt voor satellieten en satellietinstrumenten met de precisie die daarbij hoort, krijgt de cleanroom een trillingsarme vloer. De verhuizing van SRON van Utrecht naar Zuid-Holland gaat hand in hand met een breder samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden, de TU Delft en diverse andere kennispartners, gericht op de belangrijkste onderzoeksprogramma's van SRON: astrofysica, exoplaneetonderzoek, aardgericht onderzoek en technologieontwikkeling. In de loop van 2021 wordt het pand in gebruik genomen.

SRON
Lees verder ›

NWO viert Coming Out dag

Coming Out

Voor de tweede keer stonden alle organisatieonderdelen van NWO en NWO-I stil bij 'Coming out dag', door het hijsen van de regenboogvlag. Hiermee vragen we speciale aandacht voor de positie van medewerkers met een LHBTI-achtergrond (LHBTI staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Intersekse personen). Rond 11 oktober hesen we bij de NWO-kantoren en -instituten de regenboogvlag zoals op de foto bij NWO-instituut CWI op het Amsterdam Sciencepark te zien is. Daarmee geven we het signaal af dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dat wij iedereen respecteren en gelijk behandelen. Zodat iedereen zich bij NWO kan ontplooien.

Lees verder ›

Luister naar de NIOZ-podcast: van Delta tot Diepzee

De podcastserie 'Van Delta tot Diepzee' is een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van NWO-instituut NIOZ. Iedere maand nodigen radiomakers Tessel Blok (links op de foto, in gesprek met NIOZ-onderzoekster Furu Mienis) en Mathijs Deen een NIOZ-onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Texel. Daar, ver boven de zeespiegel, kijken ze uit over het Wad en praten over het onderzoek der zee. De eerste vier afleveringen zijn al te bekijken en te beluisteren

NIOZ podcast
Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

COR

De COR NWO is verheugd dat prof.dr. Marcel Levi per 1 april 2021 de nieuwe voorzitter wordt van NWO. Nog voor zijn formele benoeming maakte de COR NWO al kennis met hem. Ook heeft de COR NWO met de bestuurder gesproken over de vaststelling van de collectieve vrije dagen voor 2021 t/m 2023 binnen NWO-I. Er is besloten dat zowel de instituten als bureau NWO-I zelf bepalen welke collectieve vrije dagen zij kiezen.

Lees verder ›

Agenda: nieuw aanbod NWO Academy

De NWO Academy, het interne opleidingsbureau van NWO, biedt nieuwe trainingen aan waaronder Persoonlijke effectiviteit, Timemanagement en Happiness@work. In verband met corona worden alle trainingen online aangeboden. De trainingen zijn ontwikkeld voor medewerkers van de domeinorganisatie van NWO en zijn daarom uitsluitend in het Nederlands. Ook NWO-I-medewerkers zijn niettemin van harte welkom deel te nemen. Wil je een training volgen, overleg dit dan eerst met je leidinggevende.

NWO Academy
Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn