Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I September 2020
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Ton de Kok benoemd tot directeur CWI

Het bestuur van de Stichting NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, benoemde prof. dr. Ton de Kok tot directeur van Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). De Kok volgt per 1 oktober 2020 prof. dr. Jos Baeten op die het instituut sinds 2011 leidde en met pensioen gaat. "Als nieuwe directeur van het CWI hoop ik bij te dragen aan de positionering van wiskunde en informatica als wetenschappelijke disciplines die cruciaal zijn om de wereld om ons heen te begrijpen en mooier te maken", aldus De Kok.

Ton de Kok
Lees verder ›

Bijzonder verlof voor zorgtaken weer volgens cao

Coronavirus

Verlof voor zorgtaken wordt door NWO-I sinds 1 september 2020 weer verleend op basis van de geldende cao-bepalingen. Nu het onderwijs en de opvang weer veilig zijn opgestart, is er geen reden meer om buitengewoon verlof los van de cao te regelen. Werknemers zijn via hun leidinggevende of P&O-afdeling gevraagd om hun situatie te inventariseren en eventuele behoefte aan extra kinderopvang of andere hulp te regelen. Mochten zich hierbij bijzondere problemen voordoen, dan kunnen zij dit uiteraard bespreken met hun leidinggevende of personeelsadviseur. Mocht Nederland onverhoopt opnieuw in een bijzondere situatie zoals dit voorjaar terechtkomen, dan zal bovenstaande uiteraard opnieuw worden gewogen.

Lees verder ›

Marco de Baar en Richard van de Sanden over DIFFER

Een blik terug en vooruit

Afgelopen juli nam Marco de Baar (links op de foto) het stokje over van Richard van de Sanden (rechts op de foto) als directeur van NWO-instituut DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. NWO-I interviewde beide directeuren. Van de Sanden blikt terug op tien jaar directeurschap en vertelt over zijn plannen als wetenschappelijk directeur van het nieuwe TU/e-instituut EIRES (Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems). Nieuwe directeur De Baar kijkt vooruit en wil van DIFFER hét nationaal centrum maken voor groene elektro- en plasmachemie. “Als wij dit bouwen, kom jij dan bij ons meten?”

Marco de Baar en Richard van de Sanden
Lees verder ›

Aanvullend geboorteverlof voor de partner

Met ingang van 1 januari 2019 was het geboorteverlof (kraamverlof) bij bevalling voor de partner al uitgebreid. Sinds 1 juli 2020 is daar aanvullend geboorteverlof voor de partner bij gekomen. De medewerker heeft bij de bevalling van de echtgenote of relatiepartner nu recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Dit verlof is onbezoldigd. De werknemer kan hiervoor een uitkering van het UWV ontvangen.

Lees verder ›

Resultaten enquête over thuiswerken tijdens de coronacrisis

Afgelopen juli vulden NWO-I-medewerkers (instituten, bureau NWO-I en de universitaire werkgroepen/BUW) een enquête in over het thuiswerken tijdens de coronacrisis. De resultaten laten zien dat de NWO-I-medewerkers het werkgeluk een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 geven, vergelijkbaar met dat van een landelijke benchmark. 57% van de NWO-I-medewerkers bevalt het thuiswerken goed tot zeer goed. 30% bevalt het thuiswerken redelijk positief. De rapportages voor de verschillende onderdelen van NWO-I zijn in grote lijnen vergelijkbaar met het beeld van NWO-I als geheel. De resultaten van de enquête zijn aanleiding om onze kijk op thuis en elders werken, ook na corona, opnieuw te bezien .

Cover vragenlijst thuiswerkonderzoek
Lees verder ›

Uitbetaling vakbondscontributie via AVOM

Vakbond

NWO-I-werknemers die lid zijn van een vakbond hebben de mogelijkheid om de vakbondscontributie op het brutosalaris in te laten houden en datzelfde bedrag (netto) uit te laten betalen. Dit is gebaseerd op de AVOM-regeling (Arbeidsvoorwaarden op Maat) van NWO-I.

Lees verder ›

Highlight AMOLF: zonnecel van de toekomst presteert beter onder druk

Perovskiet, een veelbelovend materiaal voor zonnecellen, kun je veel stabieler en daarmee efficiënter maken. Onderzoekers van NWO-instituut AMOLF lieten op onverwachte wijze zien hoe dat kan: druk blijkt een belangrijke rol te spelen. Toegepast in een zonnepaneel kun je een zonnecel natuurlijk niet onder druk zetten, dus zochten ze verder naar een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. De chemie bood uitkomst. Het bleek mogelijk de hele structuur van binnenuit in elkaar te drukken, wat de stabiliteit en dus de efficiëntie van perovskieten significant verbetert.

Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

COR

Na de zomervakantie is de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NWO weer opgestart. De COR NWO heeft een advies uitgebracht over een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. Ook is de COR NWO betrokken bij maatregelen rondom het coronavirus. Mocht je vragen hebben of een keer een vergadering van de COR NWO bij willen wonen, neem dan contact op via COR@nwo.nl.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn