Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I September 2021
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

NWO-I en de wet AVG

Centrale Privacy Coördinator Cora Arts: “Er blijft werk aan de winkel, met AVG ben je nooit klaar”

Stel, jouw instituut doet mee aan het Weekend van de Wetenschap. Hoe regel je dan de registratie van de deelnemers, en welke informatie heb je van ze nodig? Welke afspraken maak je op het gebied van privacy, zoals het maken van foto’s tijdens dit event? Dit zijn allemaal vragen die te maken hebben met de wet AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met die wet zijn de privacy rechten van mensen versterkt en hebben organisaties meer verplichtingen gekregen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Cora Arts, Centrale Privacy Coördinator (CPC) bij NWO-I, stelt hiervoor samen met de instituten en bureau NWO-I richtlijnen op en vertelt erover.

Cora Arts
Lees verder ›

NWO-I blijft zich verder ontwikkelen

De laatste stand van zaken
Doorontwikkeling

De huidige Stichting NWO-I bestaat pas sinds begin 2018 en is dus een relatief jonge fusieorganisatie. De afgelopen jaren is veel gedaan aan de ontwikkeling van de organisatie. Eind 2019 veranderde de aansturing van de stichting waarop een directeur NWO-I en een directeur bedrijfsvoering NWO-I werden aangesteld. Intussen kampt NWO-I met tekorten, maar daarvoor zijn oplossingen gevonden. Op dit moment wordt ook gewerkt aan plannen om de bedrijfsvoering verder te versterken en de voordelen van de gezamenlijkheid te benutten. In dit artikel een update over deze en andere veranderingen.

Lees verder ›

NWO viert… Coming-Outdag

Column van LHBTI-coördinator Léon Ouwerkerk

In de rubriek 'NWO viert …' lichten we bijzondere (feest)dagen uit die we als NWO'ers samen kunnen vieren. Deze keer staat Coming-Outdag centraal die op 11 oktober plaatsvindt. Deze dag besteedt aandacht aan het moment dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) openlijk voor zijn/haar/hen seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen: het uit de kast komen, oftewel de coming-out. NWO/NWO-I viert Coming-Outdag door het ophangen van de regenboogvlag op 11 oktober bij de kantoren in Utrecht en Den Haag en bij alle NWO-instituten. Collega Léon Ouwerkerk, P&O-adviseur bij CWI en LHBTI+ coördinator voor heel NWO en NWO-I, heeft een persoonlijke column geschreven over Coming-Outdag.

Coming Out day
Lees verder ›

Nieuw systeem voor ‘Erkennen en waarderen’ bij de NWO-instituten

Erkenning en waardering

NWO-I is bezig om het systeem van ‘Erkennen en waarderen’ binnen de negen NWO-instituten te veranderen. Dit komt voort uit de nationale beweging ‘Erkennen en Waarderen’ (Recognition & Rewards) die wil komen tot een meer gemoderniseerd en gebalanceerd academisch systeem. De beweging begon in 2019 met de publicatie van het position paper 'Ruimte voor ieders talent' van VSNU, NFU, NWO, KNAW en ZonMW. Het doel is om de cultuur in de academische wereld, binnen Nederland en wereldwijd, te veranderen om alle taken van onze medewerkers te erkennen en waarderen. 

Lees verder ›

Han Dolman benoemd tot directeur NWO-instituut NIOZ

Het bestuur van de Institutenorganisatie van NWO heeft prof. dr. Han Dolman voor een periode van vijf jaar benoemd tot algemeen directeur/wetenschappelijk directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NWO/NIOZ). Per 1 november 2021 zal hij de huidige directeur prof. dr. Henk Brinkhuis opvolgen die zijn tweede en formeel laatste termijn van vijf jaar directeurschap (2011-2021) heeft volbracht.

Han Dolman
Lees verder ›

NWO viert… Keti Koti

Keti Koti

Bij NWO en NWO-I werken in totaal zo'n 2.600 mensen, ieder met een andere achtergrond. In deze rubriek 'NWO viert …' lichten we bijzondere (feest)dagen uit die we als NWO'ers samen kunnen vieren. In de maand juli werd Keti Koti gevierd en daarmee werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Collega Jane Olf (Financiële administratie, NWO-D) deelt haar persoonlijke kijk op deze ‘feestdag’ en ‘herdenkingsdag’ tegelijk. Jane: “Keti Koti betekent letterlijk ketenen gebroken. Op 1 juli 1863 werd de afschaffing van de slavernij aangekondigd. Echter hebben mijn voorouders nog tien jaar lang moeten werken, zij waren vanaf 1 juli 1873 pas écht vrij.'

Lees verder ›

Strategische Conferentie Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) op 11 november

In juni 2020 hebben de besturen van de KNAW en NWO de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) ingesteld. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het portfolio van de instituten van de KNAW en NWO. De PCNI adviseert beide besturen de komende jaren gevraagd en ongevraagd over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen. Op 11 november 2021 organiseert de PCNI de eerste strategische conferentie over instellings-overstijgende uitdagingen en behoeftes van groot wetenschappelijke belang waarvoor een institutionele aanpak nodig is. 

PCNI
Lees verder ›

Highlight ASTRON: melkwegstelsels gedetailleerder dan ooit in beeld met LOFAR

ASTRON

Na bijna tien jaar onderzoek heeft een internationaal team van astronomen de gedetailleerdste beelden gepubliceerd die ooit zijn gemaakt van melkwegstelsels buiten ons eigen stelsel. De beelden zijn gemaakt met gegevens die zijn verzameld door de Low Frequency Array (LOFAR), een radiotelescoop die is gebouwd en wordt onderhouden door het NWO-instituut ASTRON. LOFAR is een netwerk van meer dan 70.000 kleine antennes verspreid over negen Europese landen, met het zwaartepunt in Exloo (Drenthe).

Lees verder ›

Medezeggenschapsstructuur binnen NWO sinds juli gewijzigd

Elke medewerker op elk niveau vertegenwoordigd

Medezeggenschap volgt zeggenschap, is de vuistregel. Ofwel: als er iets verandert in de aansturing van de organisatie, moet gekeken worden of de medezeggenschap gewijzigd moet worden. Binnen NWO is met de komst van een directeur NWO-I en een directeur bedrijfsvoering NWO-I de governance dusdanig veranderd dat ook de medezeggenschapsstructuur veranderd moest worden. Zo zijn een ondernemingsraad voor het bureau NWO-I (ORB) en een groepsondernemingsraad voor de gehele institutenorganisatie (GOR NWO-I) opgericht. Wat heb jij als medewerker van NWO-I aan deze nieuwe structuur?

Medezeggenschap
Lees verder ›

Nieuws van de COR NWO

COR NWO

Op 7 juli is de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen NWO en NWO-I ingegaan. Hoe die structuur precies in elkaar zit en hoe de belangen van NWO en NWO-I-medewerkers worden vertegenwoordigd, lees je hier. In de vergadering van 7 september heeft de COR NWO een aantal lopende onderwerpen met de bestuurder besproken zoals de doorontwikkeling NWO-I, strategische ontwikkeling, hybride werken en de adviescommissie directeur NWO-I. Ook heeft de COR NWO zelf het initiatief genomen om een draaiboek op te stellen voor crisissituaties, naar aanleiding van de hack die begin dit jaar plaatsvond.

Lees verder ›

Agenda

Open Dag Amsterdam Science Park: 2 oktober 2021

Open dag Science Park
Datum 02-10-2021

Dit jaar vindt de Open Dag van het Amsterdam Science Park plaats op zaterdag 2 oktober. En niet alleen op locatie, maar ook online. Op het Science Park zijn op verschillende locaties live lezingen en rondleidingen voor kleine groepen. De NWO-instituten AMOLF, ARCNL, CWI en Nikhef doen ook mee. Kijk voor het volledige programma en het maken van een reservering op de website van het Amsterdam Science Park.

Lees verder ›

Online LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy': 18 november 2021

Poster Tech@WorkPlacePride
Datum 18-11-2021

Elk jaar organiseert Tech@Workplacepride een evenement in een andere Nederlandse stad. Dit jaar vindt de LGBTIQ+* conferentie 'Differ(ent) kinds of energy' plaats op donderdag 18 november bij NWO-instituut DIFFER, op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het centrale thema is dit keer duurzaamheid en energietransitie, en het belang van diversiteit voor deze missie. Vooraanstaande wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven geven voor een lekenpubliek geschikte lezingen over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie, afgewisseld met verhalen en bespiegelingen over diversiteit. De sprekers komen zowel van binnen als van buiten de LGBTIQ+ gemeenschap.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn