Nieuwsbrief voor medewerkers van NWO-I September 2022
Inside NWO-I
Bekijk de nieuwsbrief online English version

Programma ontwikkeling bedrijfsvoering krijgt vaart

Met de vaststelling van de visie bedrijfsvoering door het Stichtingsbestuur is in juni jl. een belangrijke stap gezet in het programma ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I. Zoals in de Inside NWO-I van februari 2022 is beschreven, gaat het in het programma zowel om het versterken van kwaliteit als het vergroten van efficiency. Met de groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I), die over de visie positief heeft geadviseerd, zijn afspraken gemaakt over het verdere tijdschema en ook over een flankerend (ondersteunend) sociaal beleid. De kernpunten van het flankerend sociaal beleid zijn: geen gedwongen ontslagen, geen gedwongen wijziging van standplaats, instelling van een begeleidingscommissie, en vacatures eerst intern openstellen. Het flankerend sociaal beleid is vooral van belang voor de onderdelen van het programma die consequenties hebben voor bepaalde groepen medewerkers (Personeel & Organisatie en Financiën & Control).

Doorontwikkeling
Lees verder ›

Definitief akkoord cao 2022-2023

Cao voor anderhalf jaar met 6% salarisverhoging

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen met een 100 procent instemming van hun respectievelijke bestuurders en leden omgezet in een definitief cao-akkoord dat loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. Daarin staat dat per 1 augustus 2022 de salarissen met 4% omhoog gaan, iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is ontvangt (naar rato) een eenmalige uitkering van 1050 euro bruto en op 1 januari 2023 gaan de salarissen met 2% omhoog. Ook hebben per 1 augustus 2022 alle werkende ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof op basis van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo).

Lees verder ›

Wim van der Zande aangesteld als interim directeur ARCNL

Dr. Wim van der Zande (ASML) is per 1 oktober 2022 aangesteld als interim directeur van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL). Totdat een permanente opvolger is aangesteld volgt hij prof. Joost Frenken op. Wim van der Zande kent ARCNL goed. Hij is betrokken bij het instituut sinds kort na de start van ARCNL in 2014, als liaison tussen ASML en ARCNL. Sinds 2019 is hij adviseur van de Source afdeling bij ARCNL. Op dit moment is van der Zande Senior Manager NXE EUV bij ASML.

Wim van der Zande
Lees verder ›

Highlight Nikhef: tien jaar higgsdeeltje

‘Het was een deur die openging’
Nikhef - Higgs 10 jaar

“Op 4 juli deze zomer was het tien jaar geleden dat de ontdekking van het higgsdeeltje werd aangekondigd. Even was de deeltjesfysica wereldnieuws”, schrijft Nikhef-directeur Stan Bentvelsen in Nikhef-magazine DIMENSIES. De ontdekking van het higgsdeeltje was in 2012 het bewijs dat er inderdaad een universele invloed bestaat die deeltjes massa geeft. Het stelt natuurkundigen in staat enorme stappen voorwaarts te zetten in ons begrip van het heelal. Nikhef is van meet af aan betrokken bij de jacht op het higgsdeeltje, bij de Large Hadron Collider (LHC) op CERN in Genève, waar de Nederlanders meebouwen aan de ATLAS-detector en een belangrijke bijdrage leveren aan de analyse van de meetgegevens. Op de Nikhef-website vind je meer informatie en interviews met verschillende Higgsjagers van toen en nu.

Lees verder ›

NWO-I lanceert ‘Toolbox Wetenschappelijke integriteit’

Handvatten voor gesprek over wetenschappelijk integer handelen

NWO-I heeft de ‘toolbox wetenschappelijke integriteit (WI)’ gepubliceerd op de NWO-I website. Het is een interactieve PDF met meerdere ideeën, handvatten en informatie die helpen om gesprekken, discussies en bijeenkomsten rondom wetenschappelijke integriteit te stimuleren en ondersteunen. De toolbox is bedoeld voor onderzoekers, ondersteuners, oio’s, managementteams, besturen en ieder ander binnen NWO-I die wil leren van en oefenen met de vijf principes van wetenschappelijk integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Met als ultiem doel de kwaliteit en de betrouwbaarheid van wetenschap hoog houden. Download de toolbox WI op de NWO-I website.

Lees verder ›

NWO-I kiest voor Carpentries, de hands-on lesmethode die bijdraagt aan meer Open Science

In 2021 richtte NWO-I het Digital Competence Center (DCC) op en stelde Reinder Radersma bij CWI aan als coördinator Data stewardship. Het DCC levert laagdrempelig advies, expertise en praktische ondersteuning aan de onderzoekers bij de NWO-instituten om hun resultaten, onderzoeksdata en -software geschikt te maken voor hergebruik in het kader van Open Science. Onlangs werd NWO-I lid van The Carpentries, een non-profit organisatie die helpt met het opzetten van workshops op het gebied van reproduceer coderen en datamanagement. Radersma is enthousiast over wat deze workshops NWO-I kunnen brengen.

Lees verder ›

NWO maakt nieuwe strategie 2023-2026 bekend

‘Wetenschap werkt!’

Het moet makkelijker worden om een aanvraag bij NWO te doen met minder werklast voor onderzoekers, de doorlooptijd van aanvraagprocedures moet worden versneld en de slagingspercentages in de open competitie en het talentprogramma moeten minimaal 25 procent zijn. Drie van de 38 ambities uit het nieuwe strategisch plan 2023 – 2026 van NWO. De nieuwe NWO-strategie ‘Wetenschap werkt!’ is op 6 juli jl. door NWO-bestuursvoorzitter Marcel Levi aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf van OCW.

Robbert Dijkgraaf & Marcel Levi Robbert Dijkgraaf & Marcel Levi. Credits: NWO
Lees verder ›

Afronding rubriek ‘NWO viert…’: terugblik op een reeks persoonlijke verhalen

In mei 2021 zijn we gestart met de rubriek ‘NWO viert…’. Daarin tekenden we elke maand persoonlijke verhalen op over verschillende (feest)dagen die voor NWO-collega's belangrijk zijn. Deze verhalen publiceerden we op zowel de NWO-I website als op intranet Joost. Een groot succes; elke maand was een NWO-I’er of NWO-D’er bereid om iets te delen over een speciale dag in het jaar. Van Keti Koti tot vaderdag, en van Chinees Nieuwjaar tot Wereld Autismedag: alles kwam langs. We ronden de rubriek nu af, maar we stoppen natuurlijk niet met vieren.

Lees verder ›

Nieuws van de medezeggenschap

Kort voordat iedereen naar fijne vakantieoorden vertrok, kwam er een wijziging op het dossier Ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I: de GOR NWO-I en de bestuurder kwamen overeen om voor elk verbetervoorstel (per domein) een aparte adviesaanvraag te bespreken. In september organiseert de GOR NWO-I een werkconferentie met delegaties van de ondernemingsraden van de instituten en het bureau om de eerste vijf adviezen voor te bereiden. De resterende vier adviesaanvragen ontvangt de GOR NWO-I in oktober. Bestuurder en GOR NWO-I streven naar afronding vóór de kerstvakantie. De COR NWO deelde met de bestuurder zijn visie over de mogelijke opties voor de governance NWO-I.

Lees verder ›

Agenda

Weekend van de wetenschap: 1 & 2 oktober 2022

Weekend van de Wetenschap 1 en 2 oktober 2022
Start 01-10-2022
Tot en met 02-10-2022

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 is het weer zover! Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je overal in Nederland gratis een kijkje nemen achter de schermen van de wetenschap en technologie. Het weekend is geschikt voor (bijna) alle leeftijden, maar is vooral leuk vanaf ongeveer 8 jaar. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen en mogen op plekken komen die normaal niet zichtbaar zijn voor publiek. De NWO-instituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, Nikhef, NIOZ (locatie Yerseke) en SRON (Leiden en Groningen) openen ook de deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap.

Lees verder ›

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. De volgende negen instituten maken deel uit van NWO-I: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Ook maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen deel uit van NWO-I.

Contact

NWO-I
www.nwo-i.nl
info-nwoi@nwo.nl
(030) 600 12 11

Volg NWO

Facebook Twitter Google Plus LinkedIn