NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2018/05/04/een-microscopisch-kleine-rotonde-voor-licht/

Geprint op :
25 mei 2018
12:25:38

Alles201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Een microscopisch kleine rotonde voor licht

AMOLF ontwikkelt een optische circulator zonder magneten
Circulatoren zijn belangrijke componenten in communicatietechnologie. De unieke manier waarop ze lichtsignalen rondleiden wordt doorgaans mogelijk gemaakt door magneten. Dit principe is echter te groot voor toepassing op optische chips. Wetenschappers van AMOLF en de Universiteit van Texas vonden de oplossing in een trillende glazen ring die een wisselwerking aangaat met licht. Deze circulator is kleiner dan de diameter van een haar en stuurt lichtsignalen op een optische chip in de gewenste richting, zónder magneten. De onderzoekers publiceren hun werk in Nature Communications op 4 mei 2018.

Lees verder

NWO-instituten trots op toekenningen: forse subsidies voor hoge magneetvelden faciliteit HFML-FELIX, neutrinotelescoop KM3NeT en ruimtetelescoop Athena

Op 12 april heeft het bestuur van NWO in totaal tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 138 miljoen euro. Minister Van Engelshoven reikte de tien Roadmap-certificaten uit op het Science Park in Utrecht. Twee van de gehonoreerde aanvragen worden uitgevoerd door de NWO-instituten Nikhef, NIOZ en SRON. Daarnaast heeft hoge magneetvelden faciliteit HFML-FELIX, een samenwerkingsverband tussen de RU en NWO-I, een toekenning gekregen. De middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling.

Lees verder

Kansrijke mutaties zijn te voorspellen

Omdat evolutie drijft op toeval, lijkt het voorspellen ervan onmogelijk. Toch is het biofysici van AMOLF en het ESPCI in Parijs gelukt om met een model voorspellingen te doen over de evolutie van een groep eiwitten in een E. Coli-bacterie. "Wanneer welk gen muteert, is willekeurig, maar we kunnen wél voorspellen welke volgorde van mutaties kansrijk is, en bij welke mutatievolgorde de evolutie van een organisme stagneert," vertelt groepsleider Sander Tans, die met zijn collega's deze nieuwe resultaten 13 april heeft gepubliceerd in het vakblad Nature Communications.

Lees verder

Definitief akkoord over cao 2018-2019

Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019.

Lees verder

NWO-instituten gewaardeerd om kwaliteit, vernieuwing en nationale rol

De negen NWO-instituten zijn beoordeeld door panels van onafhankelijke, internationale experts. Zij waarderen het vernieuwende onderzoek, de mondiale positie en de nationale, rol van de instituten. De wetenschappelijk kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid zijn in alle gevallen beoordeeld als 'zeer goed' of zelfs 'world leading'.

Lees verder

Groeiende E. coli markeert voortdurend waar-ie kan delen als de stress voorbij is

"Naar de groei en deling van E. coli wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan, maar dat gebeurt meestal onder ideale laboratoriumcondities", vertelt Martijn Wehrens, promovendus in de groep van Sander Tans op AMOLF. "De echte wereld is natuurlijk niet ideaal, maar bevat allerlei stressfactoren. Hoge temperaturen, antibiotica of gebrek aan voedsel kunnen ervoor zorgen dat E. coli anders groeit dan onder ideale omstandigheden." Slierten Normaal verdubbelt E. coli voorafgaand aan de celdeling in ongeveer een uur zijn lengte. Dan verschijnt er een ringvormige eiwitstructuur op de celwand die zorgt dat de bacterie zich netjes in tweeën deelt. Onder stress blijft de bacterie groeien, maar deelt hij zich niet. De bacterie wordt sliertvormig en kan tot meer dan twintig keer zo lang worden als normaal. "Zo'n lange E. coli-bacterie bevat meerdere kopieën van het DNA. Als de stress-situatie voorbij is, begint de…

Lees verder

Spin-out van robotica voor kernfusie naar industrie en health care

Het Nederlandse Remote Handling Study Center (RHSC) voor onderzoek naar op afstand bestuurbare robotica wordt een zelfstandige activiteit in het Delftse RoboValley. RHSC werd opgericht binnen het instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER in samenwerking met Heemskerk Innovative Technology en ontwikkelde onderhoudstechnieken voor toekomstige kernfusiereactoren zoals ITER. Op dinsdag 20 februari werd het onderzoekscentrum officieel verzelfstandigd. Met de spin-out verbreedt RHSC zijn activiteiten naar industrieel onderhoud en zelfs gezondheidszorg.

 

Lees verder

Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019

Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee jaar. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.

Lees verder

Exotische pulsar onthult verborgen pulsar populatie

Ruim achttien jaar nadat een nogal exotisch type pulsar voor het eerst werd ontdekt, hebben astronomen eindelijk voor de tweede keer met zekerheid zo’n soort pulsar gezien. Dat publiceren onderzoekers van SRON binnenkort in het gerenommeerde vaktijdschrift MNRAS. De pulsar geeft astronomen belangrijke informatie waarmee zij in de toekomst een populatie pulsars kunnen gaan blootleggen die zich tot nu toe aan hun blikveld onttrok.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 174 175 176 van 176