NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/1999/12/23/sturen-van-groei/

Geprint op :
27 juni 2019
13:03:46

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Sturen van groei

1999/10

Al meer dan een eeuw is de groei van dunne lagen op éénkristallijne oppervlakken onderwerp van intensief experimenteel en theoretisch onderzoek. Tot voor kort werd aangenomen, dat de invallende atomen homogeen over het oppervlak verdeeld zijn.

Lees verder

Watermoleculen transporteren razendsnel energie

1999/13

Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam hebben ontdekt dat watermoleculen razendsnel energie aan elkaar kunnen doorgeven. Dat gebeurt zelfs wanneer de watermoleculen zich op enige afstand van elkaar bevinden. De energie zit in een hoogfrequente trilling binnen het watermolecuul. Een belangrijke consequentie is dat watermoleculen op deze wijze energie kunnen transporteren tussen in water opgeloste (bio)moleculen. De onderzoekers, dr. Sander Woutersen en dr. Huib Bakker, publiceren hun bevindingen in Nature van 2 december.

Lees verder

Elektronische stroom schakelen binnen één koolstofmolecuul

1999/12

Het lijkt haast een buitenaards landschap, dat beeld op de omslag van de Nature van op 18 november, maar het is een geknikte buis van koolstofatomen die twee elektroden verbindt. De afbeelding is gemaakt met behulp van een atomaire-krachtmicroscoop door onderzoekers van de Stichting FOM, de Technische Universiteit Delft en Bell Labs in de Verenigde Staten. De onderzoekers hebben voor het eerst overtuigend aangetoond dat binnen één zo'n geknikte koolstofbuis een elektrische stroom geschakeld kan worden. Dit kan het begin zijn van elektronica op basis van uitsluitend koolstofmoleculen.

Lees verder

Fractale lasers

1999/09

Fysici uit Leiden en het Imperial College in Londen hebben voor het eerst natuurlijke fractale structuren in laserstraling gevonden.

Lees verder

Fotonische materialen: het net sluit zich rond licht

1999/10

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit van Amsterdam, zijn er, in samenwerking met collega's van de Universiteit Utrecht en de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble, in geslaagd om verschijnselen waar te nemen die erop wijzen dat licht bijna is opgesloten in fotonische materialen. Zij namen waar dat licht zich in een kunstmatig opaal nog maar in een zeer beperkt aantal richtingen kan voortplanten. Lichtpulsen die zich in overige richtingen bewegen, worden sterk vertraagd tot ruim beneden de lichtsnelheid. De algehele opsluiting van licht is niet alleen een heel nieuw verschijnsel, maar verwezenlijkt ook de droom om licht naar wens te manipuleren. Uiteindelijk zou het dan mogelijk zijn om met licht te schakelen in een computer in plaats van met elektriciteit. De resultaten verschijnen in een serie publicaties in het Amerikaanse tijdschrift Physical Review Letters.

Lees verder

Magneetveld kruipt als brandend papier

1999/08

Wanneer een magneetveld een supergeleider binnendringt, ontstaat een soort front. Voor het front uit is in de supergeleider geen magneetveld aanwezig. Achter het front komen zogeheten vortices voor. Dat zijn bundelingen van veldlijnen die zich concentreren rondom fouten of onzuiverheden in het supergeleidende materiaal. Het front zelf is de grens tussen het materiaal dat vrij is van veldlijnen en het materiaal waarin vortices zijn ontstaan. Uit magneto-optische metingen van natuurkundigen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dit front grillig van vorm te zijn en zich ogenschijnlijk willekeurig te verplaatsen. Bijzonder intrigerend is dat de vorm van het front precies dezelfde wiskundige eigenschappen heeft als de grillige lijn waarlangs het vlammetje van een brandende sigaret zich door het vloeipapier 'vreet'.

Lees verder

Bose-Einsteincondensatie met record aantal rubidiumatomen

1999/07

  Op AMOLF werd kort geleden Bose-Einsteincondensatie (BEC) van rubidiumatomen bereikt. Het is de eerste keer dat dit veel-deeltjes quantumeffect, dat in 1925 theoretisch werd voorspeld en in 1995 voor het eerst werd gerealiseerd ([1],[2]), in Nederland tot stand is gebracht. De condensatie geschiedt bij extreem lage temperaturen rond 1 miljoenste deel van een graad Celsius boven het absolute nulpunt. Daarbij ontstaat een toestand van de materie, die verantwoordelijk is voor bijzondere verschijnselen zoals superfluiditeit en supergeleiding en bepaalde eigenschappen van neutronensterren. Bosegecondenseerde alkaligassen bieden de mogelijkheid om dergelijke quantum effecten te bestuderen. Door diverse instrumentele innovaties is op AMOLF het momenteel grootste en stabielste Bose-Einsteincondensaat met rubidiumatomen gemaakt. Hiervoor wordt allereerst een magneto-optische val geladen vanuit een op AMOLF ontwikkelde fontein van koude atomen [Dieckmann et al., Phys. Phys. Rev. A 58, 3891 (1998)]. Door koelen met laserlicht wordt…

Lees verder

Eta-mesonen trotseren standaard schalingsmodel

1999/9

Natuurkundigen verenigd in het Europese samenwerkingsverband TAPS, waarvan het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI[1]) Groningen deel uitmaakt, hebben een experiment uitgevoerd waarin de productie van eta-mesonen in botsingen tussen zware ionen is gemeten. Uit de experimentele gegevens blijkt dat de hoeveelheid geproduceerde eta-mesonen minstens een factor 20 lager is dan verwacht op grond van het gangbare model. Deze verrassende waarneming kan gevolgen hebben voor het begrip van gedrag van samengedrukte en verwarmde kernmaterie in sterren. De resultaten van het experiment zijn gepubliceerd in de Physical Review Letters van maandag 23 augustus 1999.

Lees verder

Een nieuwe methode om neutrale moleculen af te remmen

1999/06

Natuurkundigen kunnen al enige tijd met succes atomen afremmen tot ze vrijwel stilstaan. Een spectaculair resultaat daarvan is de waarneming van Bose-Einsteincondensatie. Het afremmen van moleculen is veel moeilijker. Rick Bethlem, Giel Berden en Gerard Meijer van de Katholieke Universiteit Nijmegen hebben nu een soort omgekeerde versneller bedacht waarmee ze koolmonoxidemoleculen hebben weten af te remmen van 225 meter per seconde tot 98 meter per seconde. Zij publiceerden hierover in de Physical Review Letters van 23 augustus van dit jaar.

Lees verder

Meer licht op fotosynthese

1999/8

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit Leiden zijn er in geslaagd de overdracht van energie in één afzonderlijk molecuul in een fotosynthesesysteem direct zichtbaar te maken. Met conventionele technieken is het niet mogelijk de processen in afzonderlijke moleculen binnen het systeem te onderscheiden. Daardoor blijft wat er precies gebeurt altijd verborgen in het gemiddelde over alle moleculen. De nu verrichte metingen helpen te begrijpen waarom het transport van energie in dit soort systemen extreem snel en daarmee zeer efficiënt gebeurt. Over hun bevindingen publiceren ze in het Amerikaanse weekblad Science van 16 juli.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 van 3