NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2000/12/19/miedema-prijs-voor-alberto-morpurgo/

Geprint op :
27 juni 2019
12:26:44

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Miedema-Prijs voor Alberto Morpurgo

Op dinsdag 19 december ontving dr. Alberto Morpurgo (32) in Veldhoven de Andries Miedema-Prijs 2000 uit handen van mr. Jan Vrolijk, directeur-generaal hoger onderwijs en wetenschappen van het ministerie van OCenW. Aan het door FOM uitgeloofde eerbetoon is een geldbedrag van tienduizend gulden verbonden. Morpurgo krijgt de prijs voor het promotieonderzoek dat hij uitvoerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is nu verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Onlangs honoreerde NWO zijn aanvraag in de Vernieuwingsimpuls.

Lees verder

Metaaloppervlak als atomaire schuifpuzzel

2000/16

Onderzoekers bij de Universiteit Leiden zijn erin geslaagd om de beweging waar te nemen van 'ontbrekende atomen' in het oppervlak van een metaalkristal. Hoewel naar schatting slechts één op de tien miljard atomen in het oppervlak ontbreekt, zetten dergelijke lege plekken het hele oppervlak al bij kamertemperatuur in beweging. Hiermee vormt het oppervlak van een vaste stof de kleinst denkbare schuifpuzzel. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het tijdschrift Nature van 7 december.

Lees verder

Met röntgenstraling in een ultradunne spleet kijken

2000/12

Enkele jaren geleden ontdekten toenmalige leden van de Amsterdamse onderzoekersgroep dat in een druppel vloeistof die op een kristal ligt ordening ontstaat. Vlak bij het kristaloppervlak gaan de atomen in de vloeistof zich schikken naar de buitenste atomen in dat kristal. Die ordening was maar een paar atoomlagen dik. Elders in de vloeistof bleven de atomen wanordelijk gerangschikt. De ordening werd met behulp van röntgenstraling ontdekt. Bij een volkomen wanordelijke verdeling van deeltjes komt een röntgengolf precies hetzelfde uit de vloeistof als hij er ingaat. Wanneer de deeltjes geordend liggen, verandert de golf. Dit resultaat leidde tot de vraag hoe vloeistoffen zich gedragen in openingen van de afmetingen van moleculen tussen twee harde wanden. Als de structuur van de vloeistof geordend wordt, met andere woorden als de vloeistof op een vaste stof gaat lijken, veranderen de mechanische eigenschappen van die…

Lees verder

Een heldere blik op troebele vloeistoffen

2000/17

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit van Amsterdam hebben een methode ontwikkeld om te kijken naar de beweging van deeltjes en naar de structuur in stoffen die voor gewoon licht vrijwel ondoorzichtig zijn. De methode combineert laserlicht met heldere röntgenstraling van één bepaalde golflengte. Deze aanpak zal, zo verwachten de onderzoekers, een heel nieuw terrein van onderzoek openen. Op 4 december promoveert FOM-onderzoeker Dirk Riese bij de Universiteit van Amsterdam op zijn bijdrage aan dit onderzoek. Eerste experimenten hebben intussen laten zien, dat de beweging van deeltjes in dichte vloeistoffen hiermee beter kan worden begrepen. Op 18 december verschijnt er van de onderzoeksgroep een artikel hierover in het vooraanstaande vaktijdschrift Physical Review Letters. Dit onderzoek is van belang omdat allerlei vloeibare substanties in het dagelijks leven - melk, verf, bloed, smeervloeistoffen - dit soort gedrag vertonen. Ook het maken van fotonische materialen, een belangrijke activiteit in Amsterdam, is gebaat bij deze kennis.

Lees verder

Fusiegas blijft heet door tegendraadse warmtestroming

2000/11

Wie tijdens een kernfusie-experiment in het reactorvat kijkt, ziet een ijl egaal rood gloeiend gas (plasma geheten). Het plasma lijkt homogeen. Lange tijd hebben onderzoekers aangenomen dat zo'n plasma inderdaad gelijkmatig van opbouw is. Experimenten in het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein hebben aangetoond dat de werkelijkheid volstrekt anders is. In een sterk verhit plasma vormen zich hete slierten en heel dunne lagen waarover een grote temperatuursprong optreedt. De structuur is complex en vertoont zelf-organisatie. Op 20 november publiceerden onderzoekers van Rijnhuizen en collega's uit Milaan in het vooraanstaande vaktijdschrift Physical Review Letters metingen waarin voor het eerst te zien is dat het warmtetransport in zo'n complex plasma onorthodox verloopt: deels van warm naar koud, wat normaal is, maar deels ook van koud naar warm! Die kennis is voor het bedrijven van toekomstige fusiereactoren van groot belang.

Lees verder

Kijk mee naar het maken van antimaterie in CERN

2000/10

In CERN lopen op dit moment drie experimenten om antimaterie te maken. Bij een van de experimenten, ATRAP, zijn onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam betrokken. Zij hebben een ontwikkeld om antideeltjes te vangen en zo voor langere tijd te bewaren. Die methode wordt nu in de praktijk getest. Experimenten in november 2000 hebben nog geen onomstotelijke resultaten opgeleverd. In de zomer van 2001 is er pas weer bundeltijd beschikbaar voor een nieuwe poging. Mail voor meer informatie noordam@amolf.nl.

Lees verder

Qubit, de chip van de quantumcomputer in wording

2000/15

"Het duurt nog wel een jaar of twintig eer er quantumcomputers op grote schaal zijn." Dat is de mening van prof.dr.ir. Hans Mooij van de Technische Universiteit Delft. In zijn groep werken onderzoekers van de Stichting FOM en de Delftse universiteit aan een basiselement voor de quantumcomputer: de quantumbit of qubit. "Wat we hebben gemaakt is een ontwerp-qubit," zegt FOM-onderzoeker ir. Caspar van der Wal. "Daaraan doen we nu metingen om te zien of hij zich gedraagt zoals we dat verwachten." Een publicatie van de groep verschijnt op 27 oktober in het gerenommeerde Amerikaanse blad Science.

Lees verder

FOM: meer geld voor fysica van levensprocessen

pb2000/3

FOM gaat de komende jaren aanzienlijk meer geld besteden aan fysica van levensprocessen, oplopend tot circa 15% van het jaarlijkse budget voor onderzoekprogramma's in 2006. Ook het aandeel interdisciplinair onderzoek bij FOM zal toenemen. Verder gaat FOM op nog te bepalen gebieden samen met universiteiten onderzoekgroepen instellen die voldoende groot moeten zijn om tot de Europese top te horen en die ook nieuwe banen voor onderzoekers opleveren. Dat zijn de meest opvallende voornemens uit het strategisch plan voor de periode 2001 - 2006 dat de Stichting FOM onlangs heeft gepubliceerd.

Lees verder

Microscoop maakt lichtgolven zichtbaar

2000/09

Licht bestaat uit golven. Dat is bijna het eerste wat de natuurkunde op school leert. Toch zijn die golven nooit te zien. Alleen langs indirecte weg kan worden aangetoond dat licht een golfverschijnsel is. Natuurkundigen van de Universiteit Twente en de Stichting FOM hebben nu een techniek ontwikkeld waarmee lichtgolven tijdens hun voortbeweging zichtbaar kunnen worden gemaakt. Er ontstaat een beeld dat sterk doet denken aan bewegende rimpels op een wateroppervlak.

Lees verder

Microscopische 'smarties'

2000/14

Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam en het Debye instituut van de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor het maken van colloïden met een veranderbare vorm. Colloïden spelen een belangrijke rol in veel alledaagse materialen (melk, verf, olie). De vorm van deze deeltjes is bijna altijd rond. Door colloïden met ionen te bestralen worden ze ellipsvormig. Materialen opgebouwd uit niet-ronde deeltjes kunnen volledig nieuwe eigenschappen hebben. De onderzoekers laten dit zien aan de hand van toepassingen in vloeibare kristallen en fotonische kristallen. Zij publiceren hun bevindingen op 16 oktober aanstaande in het vakblad Advanced Materials.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 van 4