NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2004/12/23/genetische-schakelaars-nabootsen/

Geprint op :
27 juni 2019
12:38:37

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Genetische schakelaars nabootsen

2004/14

Het rekenkundige hart van de levende cel wordt gevormd door genetische netwerken, die bestaan uit genen die elkaar "uit- of aanzetten". Een belangrijk onderdeel van genetische netwerken zijn zogenaamde genetische schakelaars. Dit zijn kleine netwerken, die in verscheidene stabiele toestanden kunnen verkeren. Door biochemische ruis kunnen deze schakelaars spontaan van de ene toestand in de andere overgaan. Een belangrijke vraag is wat de stabiliteit van deze schakelaars bepaalt. Computersimulaties kunnen hier een grote rol spelen. Bestaande simulatietechnieken zijn echter niet geschikt. Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam en Unilever R&D Port Sunlight in Groot-Brittannië hebben nu een simulatietechniek ontwikkeld die vele ordes van groter efficiënter is dan bestaande methoden. De techniek is naar verwachting ook bruikbaar voor het simuleren van fenomenen als het strekken van DNA-moleculen en het begin van kristallisatie onder afschuifkrachten. De onderzoekers publiceren hun nieuwe techniek in de Physical Review Letters van 6 januari 2005.

Lees verder

Voordeel uit nadeel: een onverwachte grip op spins

2004/13

Sommige elementaire deeltjes zoals protonen en elektronen gedragen zich als een soort tollende minimagneetjes. Deze eigenschap heet spin. Spin kan in een magneetveld worden gericht. Met pulsen radiostraling kan de richting van een spin precies worden gedraaid. Deze procedure brengt de spin aan het tollen om de richting van het externe magnetische veld. Dat leidt tot een signaal dat informatie over materie en processen daarin oplevert. Het mechanisme hierachter is de basis voor NMR-spectroscopie en MRI-scanners in ziekenhuizen. De geproduceerde signalen zijn doorgaans erg zwak, reden waarom krachtige magneetvelden nodig zijn om nog zoveel mogelijk spins in dezelfde toestand te krijgen. Onderzoekers van FOM en de Universiteit van Amsterdam hebben nu in theorie een methode bedacht om de spins veel beter te richten. Dit is vooral van belang voor wetenschappelijk onderzoek met NMR en voor een mogelijk type quantumcomputer. Een publicatie van de Amsterdamse onderzoekers hierover verscheen op 21 december 2004 in de on-line versie van het vaktijdschrift Physical Review Letters.

Lees verder

Groen-fluorescerend eiwit geeft verborgen toestanden prijs

2004/12

Groen-fluorescerende eiwitten of Green Fluorescent Proteins (GFP's) worden in de celbiologie en andere terreinen van de levenswetenschappen veel gebruikt als 'label'. Wanneer GFP's met nabij-ultraviolet worden beschenen, gaan ze in groen licht fluoresceren. Door GFP's aan andere moleculen te hechten kan de aanwezigheid of de beweging van die andere moleculen worden waargenomen. Voor het goed begrijpen van waarnemingen met GFP's als label, is een goed inzicht in het verloop van het fluorescentieproces nodig. Tot nog toe waren van dit proces alleen een paar tussenstappen bekend. Onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Stichting FOM en de Universiteit van Oxford hebben nu als eersten de volledige keten van het proces, inclusief de tijdsduur van de verschillende stappen, weten te meten. Ze vonden daarbij ook onbekende tussenstappen. In het proces speelt het overdragen van protonen een grote rol. Nu is protonoverdracht (of van een protonlading) een haast universeel proces in de biologie en vormen GFP's een goed modelsysteem voor protonoverdracht. Daarom kunnen de Amsterdamse resultaten mogelijk van breed belang in de biologie zijn. De onderzoekers publiceren hun resultaten in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) in Washington van 28 december 2004.

Lees verder

NWO kent Vici-subsidies toe

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 28 excellente wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. De Vici-subsidie is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal 1.250 duizend euro. Hiermee moeten de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vijf van de 28 gelukkigen zijn actief binnen de FOM-organisatie. Het doel van het onderzoek van dr. Willem Kegel, Universiteit Utrecht, is het ontwikkelen van een conceptueel raamwerk dat het mogelijk maakt om de structuur en eigenschappen van zelf-ordenende systemen te voorspellen. Die systemen kunnen bestaan uit relatief eenvoudige moleculen, maar ook uit macromoleculen of colloïden als bouwstenen. Aan de Technische Universiteit Eindhoven gaat dr.…

Lees verder

Recycling van weggegooide numerieke informatie

2004/11

Verbetering van succesvolle rekenmethode
Computersimulaties worden gebruikt om de eigenschappen van nieuwe materialen te voorspellen. De eerste simulaties werden ruim vijftig jaar geleden uitgevoerd door Nicholas Metropolis en collega's verbonden aan het Los Alamos National Laboratory in de Verenigde Staten. De rekenmethode die zij in 1953 ontwikkelden (de zogeheten Metropolis Monte Carlo-methode) was zo succesvol dat aan de kern van het gebruikte rekenschema in de afgelopen 50 jaar niets is veranderd. De Metropolis-methode wordt niet alleen gebruikt voor fysische berekeningen, maar ook in economische modellen en theoretische genetica. In de editie van 21 december 2004 van de Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) in Washington suggereert Daan Frenkel, verbonden aan het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam, dat de efficiëntie van de oorspronkelijke Metropolis Monte Carlo-methode kan worden verbeterd, zeker wanneer een groot aantal rekenstappen parallel kan worden uitgevoerd.

Lees verder

Andries Miedema-Prijs 2004 uitgereikt aan Michel Kropman

Op 14 december 2004 ontving dr. Michel Kropman de Andries Miedema-Prijs uit handen van dr. Rick Harwig, CEO & Executive Vice President Philips Research Laboratories in Eindhoven. In aanwezigheid van zijn familie en 500 collega-onderzoekers werd de prijs uitgereikt tijdens de jaarlijkse Wetenschappelijke FOM-dagen voor de Gecondenseerde Materie in Veldhoven.

Lees verder

Plotseling verdwijnen in droog drijfzand

2004/10

Mensen en zelfs voertuigen die in een zandwoestijn plotseling van de aardbodem verdwijnen, het zijn favoriete mythische verhalen van woestijnreizigers. De Britse schrijver T.E. Lawrence, beroemd geworden als 'Lawrence of Arabia', schrijft erover in zijn boek 'Seven pillars of wisdom' uit 1926. Ook in een van dé standaardwerken over woestijnen, 'The physics of blown sand and desert dunes' van R.A. Bagnold uit 1941, komen deze verhalen voor. Hoe onwaarschijnlijk ze ook klinken, ze kunnen zeer wel op waarheid berusten, zo blijkt uit laboratoriumexperimenten die in de groep van Detlef Lohse aan de Universiteit Twente zijn gedaan. Lohse, Remco Rauhé, FOM-oio Raymond Bergmann en Devaraj van der Meer rapporteren over hun proeven in de Nature van 9 december 2004.

Lees verder

Frank Linde nieuwe directeur NIKHEF

Prof.dr. Frank Linde (46) is door de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) per 1 december 2004 benoemd tot directeur van het FOM-Instituut voor Subatomaire Fysica NIKHEF. Daarmee wordt hij, met instemming van de betrokken universitaire partners, tevens directeur van het landelijke samenwerkingsverband NIKHEF (Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica), waarin het FOM-instituut, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen samenwerken op het gebied van de experimentele hoge-energiefysica in Nederland. Linde, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, komt in dienst van FOM, maar blijft tevens hoogleraar aan de UvA. Zijn benoeming geldt voor vijf jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming voor eenzelfde periode. Linde volgt prof.dr. Karel Gaemers op, die interim directeur van NIKHEF is. Linde werd geboren in Oosterbeek, studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1988 aan…

Lees verder

KNAW richt De Jonge Akademie op

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dr. Micha Bonn, dr. Jennifer Herek, prof.dr. Kobus Kuipers, alle drie onderzoekers verbonden aan het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica AMOLF in Amsterdam, dr.ir. Hans Hilgenkamp, werkzaam aan de Universiteit Twente en projectleider bij FOM, en prof.dr. Suzanne Hulscher, ook werkzaam aan de Universiteit Twente en winnares van de Minerva-Prijs 2002, samen met 35 andere jonge onderzoekers gekozen tot leden van De Jonge Akademie (DJA). De KNAW richt De Jonge Akademie op om jonge onderzoekers actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten het eigen specialisme. Zij zullen worden aangemoedigd visies te ontwikkelen op de toekomst van het eigen vakgebied en aangrenzende vakgebieden, en op het te voeren wetenschapsbeleid. Elk lid van De Jonge Akademie ontvangt jaarlijks een reisbeurs voor het bijwonen van een of meer wetenschappelijke conferenties of voor een gastonderzoekerschap in het buitenland. De Jonge Akademie zal jaarlijks een tweedaagse interdisciplinaire conferentie…

Lees verder

Noordam bijzonder hoogleraar UvA

De Stichting ter bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica en de Universiteit van Amsterdam hebben prof.dr. Bart Noordam per 1 december 2004 voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Atoom- en Molecuulfysica. Noordam is momenteel directeur van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam. Noordam begon zijn carrière bij deze universiteit: hij studeerde er in februari 1987 af en promoveerde er in oktober 1990. Momenteel bestudeert Noordam de raakvlakken tussen de nanofotonica (plasmon-interactie tussen zilveren nanoballetjes) en koude atomen (dipool-interactie tussen structuren van koude Rydbergatomen). Aan dit laatste onderwerp gaat hij samenwerken met de concentratie van koude-gassengroepen aan het Van der Waals-Zeeman Instituut van de UvA.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 6 7 8 van 8