NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2004/07/14/michel-kropman-wint-andries-miedema-prijs-2004/

Geprint op :
19 november 2017
13:31:28

Kropman (31) promoveerde op 19 februari 2004 aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij voerde zijn onderzoek uit in de groep van professor Huib Bakker op het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam.
Kropman onderzocht de effecten van ionen op de dynamica van vloeibaar water. Als eerste slaagde hij erin de watermoleculen, die schillen vormen rondom negatieve ionen in de oplossing, direct te meten. Hij ontwikkelde hiervoor een femtoseconde mid-infrarode laseropstelling. De experimenten geven inzicht in de dynamica van deze solvatatieschillen, die een essentiële rol spelen in chemische reacties. Watermoleculen in de solvatatieschil van een negatief ion blijken veel langzamer te bewegen dan watermoleculen buiten de schil. Bovendien lieten de resultaten zien dat een oude theorie niet waar is: watermoleculen die zich direct buiten de solvatatieschil bevinden hebben geen sterkere structuur dan moleculen in gewoon water. Het onderzoek heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties in vooraanstaande internationale tijdschriften. Kropman heeft zowel met het ontwikkelen en uitvoeren van de experimentele techniek als met de interpretatie van de resultaten een grote mate van zelfstandigheid tentoongespreid, aldus de jury.

Kropman, geboren in 1972 in Eindhoven, studeerde van 1991 tot 1999 natuurkunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn afstudeeronderzoek verrichtte hij in Amsterdam op het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in de groep van Huib Bakker. Aansluitend deed hij zijn promotieonderzoek in dezelfde groep. Dit was een project in het kader van 'Jonge chemici', gefinancierd door het gebied Chemische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Momenteel zet hij zijn carrière voort als consultant bij The Boston Consulting Group. Eerder dit jaar won Kropman de NTvN-prijsvraag waarmee het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde jaarlijks pas-gepromoveerden uitdaagt een ook voor niet-ingewijden leesbaar artikel te schrijven over hun onderzoek.

De Stichting FOM reikt de Andries Miedema-Prijs sinds 1994 elke twee jaar uit aan diegene die de afgelopen twee jaar het beste promotieonderzoek op het gebied van de gecondenseerde materie uitvoerde. Naamgever Andries Miedema (1933-1992) was één van de zeer weinigen die erin slaagde leiderschap in fundamenteel onderzoek, in industriële research én in het nationale en Europese onderwijs- en onderzoeksbeleid te combineren. De prijs zal op 14 december 2004 worden uitgereikt tijdens de Wetenschappelijke FOM-dagen voor de Gecondenseerde Materie op 14 en 15 december 2004.

Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij dr. Michel Kropman, telefoon: (030) 289 74 63 (avond) of bij prof.dr. Huib Bakker, FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam, telefoon: (020) 608 12 34.

Zie ook: Achtergrondinformatie over het onderzoek