NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2005/12/20/veni-subsidies-toegekend-2/

Geprint op :
18 juni 2019
14:39:13

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Veni-subsidies toegekend

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 96 jonge, pas gepromoveerde wetenschappers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal 200.000 euro. Hiermee kan de wetenschapper drie jaar lang onderzoek doen en ideeën ontwikkelen. De Veni-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. Onder de succesvolle onderzoekers zijn vijf natuurkundigen. Er zijn mysterieuze bronnen in het heelal die deeltjes met extreem hoge energieën uitzenden. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze bronnen werken. In dit onderzoek gaat Mieke Bouwhuis op NIKHEF deze bronnen bestuderen door er een neutrinotelescoop van twintig megaton zeewater op te richten. Andre Mischke gaat aan de Universiteit Utrecht de temperatuur van een quark-gluonplasma onderzoeken. Met botsingen tussen zware ionen zijn wetenschappers sinds kort in staat om een nieuwe toestand van materie, het quark-gluonplasma, te maken en te bestuderen. Deze toestand heeft waarschijnlijk een…

Lees verder

Vici-subsidie voor Mark Vrakking en Herre van der Zant

NWO heeft aan 27 excellente wetenschappers een Vici-subsidies toegekend. De Vici-subsidie is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. Elke onderzoeker krijgt in totaal maximaal 1.250.000 euro. Hiermee moet hij of zij in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Onder de gelukkigen zijn twee natuurkundigen. Mark Vrakking gaat aan het FOM-Instituut AMOLF in Amsterdam kijken hoe elektronen bewegen bij 10-16 seconde. Het onderzoek heeft als doel met behulp van laserpulsen met een duur van een paar honderd attoseconden (1 attoseconde is 10-18 seconde ofwel een miljardste van een miljardste seconde) de beweging van elektronen onder allerlei verschillende omstandigheden in moleculen te bestuderen. Dit moet leiden tot dieper inzicht in hun beweging en tot toepassing van attoseconde laserpulsen in natuurkunde, scheikunde en door licht gedreven processen in de biologie. Herre van der Zant…

Lees verder

Massamicroscoop meet verdeling van biomoleculen in cellen en weefsel

2005/21

Het leven op het niveau van een cel kan worden beschouwd als een dynamisch moleculair landschap. Daarin zijn tal van functionele biomoleculen tegelijk aanwezig en aan het werk: DNA, eiwitten, suikers, peptiden, lipiden, hormonen en zo meer. Om de relatie tussen de verdeling van deze moleculen in een biologisch weefsel en hun functioneren beter te begrijpen, bijvoorbeeld bij het ontstaan van ziektes als kanker of Alzheimer, zijn nieuwe moleculaire afbeeldingtechnieken nodig. In het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam hebben onderzoekers een massamicroscoop ontwikkeld die snel en met een nauwkeurigheid van een duizendste millimeter gelijktijdig de identiteit en de verdeling van biomoleculen in biologisch weefsel of een cel kan vaststellen. FOM-onderzoeker Stefan Luxembourg promoveert op 19 december 2005 aan de Universiteit Utrecht op de ontwikkeling en toepassing van deze nieuwe techniek waarbij het niet nodig is de moleculen vooraf van een waarneembaar label te voorzien.

Lees verder

Asymmetrische in keramische supergeleiding

2005/20

Het is bijna twintig jaar geleden dat supergeleiding bij relatief hoge temperaturen werd ontdekt in koperoxideverbindingen, met YBa2Cu3O7 als bekendste voorbeeld van die verbindingen. Waarom deze supergeleidend zijn, is nog altijd onduidelijk. De supergeleiding vindt plaats langs de twee assen in de koperoxidevlakken in deze verbindingen en verdwijnt langs de diagonaal in deze vlakken. De reden hiervoor is onbekend, maar verbergt naar verwachting wel het mechanisme achter de supergeleiding. Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit Twente hebben nu gedetailleerde metingen weten te doen aan de supergeleiding langs de assen in de koperoxidevlakken in YBa2Cu3O7. Langs de ene as in de kristalstructuur blijkt de supergeleiding 50% sterker te zijn dan langs de andere as. Dit helpt hopelijk meer inzicht in het mechanisme te krijgen. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in de Physical Review Letters van 16 december 2005. De illustratie van figuur 1 staat op de omslag van deze editie.

Lees verder

VU en FOM helpen sterke nanobouwstenen van DNA te construeren

2005/19

Een team van Biofysici van de Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie en de Oxford University in Groot Brittannië heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet in het nano-technologisch onderzoek. In het wetenschappelijke tijdschrift Science zijn de bevindingen 9 december 2005 gepubliceerd. Oxford maakte van DNA nanobouwstenen; de VU en FOM lieten met een speciale microscoop zien dat dit ook echt gelukt was en testten hoe sterk de constructie is, iets wat op nanoschaal beslist niet vanzelfsprekend is.

Lees verder

Dijkgraaf lid Uitvoerend Bestuur FOM

Per 1 december 2005 is Robbert Dijkgraaf benoemd tot lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM. Hiermee is de vacature in het Uitvoerend Bestuur opgevuld. Dijkgraaf is sinds 1992 hoogleraar Mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Begin 2005 is hij daar tot Universiteitshoogleraar benoemd. Na zijn studie natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, promoveerde Dijkgraaf in 1989 cum laude aan dezelfde universiteit bij Gerard 't Hooft. In de tussentijd maakte hij een uitstapje naar de kunstacademie. Van 1989 tot 1992 werkte hij aan Princeton University en het Institute for Advanced Study. Dijkgraaf houdt zich momenteel in zijn onderzoek specifiek bezig met snaartheorie, quantumgravitatie en het grensvlak van de fysica met de wiskunde. Hij is winnaar van de Physica-prijs (2001) en lid van de KNAW. In 2003 won hij de Spinozapremie van NWO. Met het geld heeft hij onder andere een…

Lees verder

Fred Bijkerk benoemd tot hoogleraar

De Universiteit Twente heeft dr. Fred Bijkerk per 1 december 2005 benoemd tot hoogleraar 'XUV lichtbronnen en optiek' aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bijkerk is momenteel verbonden aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein waar hij onder andere onderzoek doet naar multilaag-optiek in het kader van het nieuwe FOM-Programma 'Extreme UV multilayer optics'. Met de benoeming aan de UT zal Bijkerk ook de samenwerking met de vakgroep 'Laserfysica en niet-lineaire optiek' van prof.dr. Klaus Boller verder inhoud geven.

Lees verder

Goedheer benoemd tot hoogleraar

De Universiteit Utrecht heeft Wim Goedheer per 1 december 2005 benoemd tot hoogleraar Plasmafysica. Goedheer is leider van de groep Lage-temperaturen plasmafysica aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein. Zijn groep doet onderzoek aan de wisselwerking tussen een intense plasmabundel en oppervlakken van verschillende materialen. Ook bestuderen de onderzoekers stoffige plasma's. Dit onderzoek sluit nauw aan bij het onderzoeksprogramma 'Surfaces Interfaces and Devices' binnen de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de UU. Ook vormt het onderzoek van Goedheer een belangrijk onderdeel in het internationale fusie-onderzoek. Hier is de wisselwerking tussen het koude plasma vlak voor de wand en het brandende fusieplasma een belangrijk vraagstuk.

Lees verder

Vloeibaar-kristallijne polymeren en langgerekte virussen tuimelen als de peddel van een kajakvaarder

2005/30

Deeltjes komen in de natuur in allerlei vormen voor. Zo zijn er bijvoorbeeld langgerekte stijve moleculen die vloeibare kristallen vormen en toegepast worden in LCD-schermen. Ook een virus als het fd-virus heeft de vorm van een staaf. Als een grote verzameling van dit soort deeltjes in een vloeistof in beweging komt, richten de staafjes zich gemiddeld allemaal in dezelfde richting. De theorie voorspelt dat de oriëntatie van de staafjes periodiek zal veranderen, afhankelijk van het aantal staafjes per volume-eenheid. Uit waarnemingen is bekend dat dit inderdaad gebeurt. De staafjes maken een soort tuimelende periodieke beweging. Wat hier precies gebeurt was tot nu toe onduidelijk. Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit Twente zijn er als eersten in geslaagd het gedrag van dergelijke staafjes te simuleren. In een afschuifstroming blijken alle staafjes collectief, dus met z'n allen tegelijk, met een vaste frequentie over een hoek van 180 graden om te klappen als de concentratie aan staafjes en de afschuifsnelheid voldoende groot zijn. Een en ander doet denken aan de beweging van de dubbelbladige peddel van een kajakvaarder. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in de Physical Review Letters die verschijnt in de week van 2 december 2005.

Lees verder

Ferromagnetisch zuurstof bij kamertemperatuur?

2005/29

Magnetisme is al een paar duizend jaar bekend, maar onderzoek aan magnetisme levert nog steeds met regelmaat nieuwe en onverwachte resultaten op. Onderzoekers van de stichting FOM, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen voorspellen op grond van quantummechanische berekeningen dat de verbinding rubidium-sesquioxide zogeheten ferromagnetisme vertoont. Deze spontaan optredende vorm van magnetisatie is een van de sterkste vormen van magnetisme. Opmerkelijk in de verbinding is dat het zuurstof verantwoordelijk is voor het optreden van het magnetisme. Het magnetisme blijft bovendien tot aan kamertemperatuur behouden, waar dit voor zuurstof gewoonlijk alleen bij extreem lage temperaturen optreedt. De eerstvolgende stap is nu experimenteel na te gaan of het voorspelde verschijnsel zich inderdaad voordoet. Als dat het geval blijkt, dan is de verbinding mogelijk interessant voor spintronica. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het nummer van de Journal of the American Chemical Society dat vandaag verschijnt.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 8 9 10 van 10