NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2006/12/15/dirk-aarts-wint-andries-miedema-prijs-2006/

Geprint op :
19 november 2017
13:31:46

 Aarts onderzocht de statische en dynamische eigenschappen van grensvlakken met een zeer lage grensvlakspanning. Het hoogtepunt van zijn werk is het zichtbaar maken van zogenaamde thermische capillaire golven. Deze golven, die spontaan ontstaan op grensvlakken, bepalen de ruwheid van vloeistofoppervlakken. Ze zijn bijna een eeuw geleden, in 1908, door Von Smoluchowski voorspeld. Aarts heeft als eerste deze capillaire golven in vloeistof-vloeistofgrensvlakken van een mengsel van colloïden en polymeren met relatief eenvoudige optische technieken zichtbaar gemaakt en gekwantificeerd (Science 304 847, mei 2004). Naar verwachting zal deze fundamentele fysische kennis van groot belang zijn voor toekomstige technologische ontwikkelingen in het zich snel ontwikkelende vakgebied van de microfluïdica. Een voorbeeld hiervan is inkt-jet printing. 

Het promotieonderzoek van Dirk Aarts heeft geresulteerd in een toegankelijk geschreven proefschrift van het allerhoogste niveau, waarin hij zowel de theoretische als de experimentele facetten van zijn onderzoek zeer helder uiteenzet, aldus de beoordelingscommissie. Zowel bij het uitvoeren van zijn experimenten als bij de interpretatie en publicatie van de resultaten heeft Aarts uitzonderlijke productiviteit tentoongespreid. Zijn promotieonderzoek resulteerde bij het ter perse gaan van zijn proefschrift al tot negen publicaties in internationale tijdschriften, waaronder artikelen in Science en Physical Review Letters

Aarts (1977, Nijmegen) studeerde van 1996 tot 2001 scheikun­de aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie ontving Aarts tweemaal een beurs van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Zijn afstudeer­onderzoek werd bekroond met de Unilever Research Prijs 2001. Nadat hij zijn studie cum laude afrondde startte Aarts zijn promo­tie­onderzoek in dienst van de Stichting FOM. Hij voerde zijn onderzoek uit aan het Van 't Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïd Chemie (Uni­ver­siteit Utrecht) onder begeleiding van prof.dr. Henk Lekkerkerker. Op dit moment is hij werkzaam als Marie Curie Intra-European Fellow aan het Laboratoire de Physique Statistique van de Ecole Normale Supérieure in Parijs. Per 1 januari 2007 begint hij als lecturer in de fysische en theoretische chemie aan de Universiteit van Oxford.

De Stichting FOM reikt de Andries Miedema-Prijs sinds 1994 elke twee jaar uit aan diegene die de afgelopen twee jaar het beste promotieonderzoek op het gebied van de gecondenseerde materie uitvoerde. Naamgever Andries Miedema (1933-1992) was één van de zeer weinigen die erin slaagde leider­schap in fundamenteel onderzoek, in industriële research én in het nationale en Europese onderwijs- en onderzoeksbeleid te combineren. 

Meer informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij dr. Dirk Aarts, telefoon  +44 87 01 20 08 70 of bij prof.dr. Henk Lekkerkerker, Universiteit Utrecht, telefoon: (030) 253 23 91.

Zie ook: Achtergrondinformatie over het onderzoek