NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2007/12/19/vroeg-kerstkado-voor-zes-jonge-natuurkundigen/

Geprint op :
27 juni 2019
12:04:41

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Negen topnatuurkundigen krijgen blijde kerstboodschap

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 30 excellente wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend. Hieronder zijn er vier gehonoreerd binnen het gebied Natuurkunde en vijf natuurkundigen binnen andere gebieden.

Lees verder

Meeliften aan het eind van microbuisjes

07NN44

Microtubuli vormen samen met andere eiwitfilamenten de dynamische structuur die stevigheid geeft aan de cel: het cytoskelet. Deze microbuisjes groeien en krimpen voortdurend en hebben in elke fase van de levenscyclus van een cel een andere vorm. Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica en het European Molecular Biology Laboratory in  Duitsland hebben een belangrijke stap gezet op weg naar begrip van de organisatie van microtubuli. Voor het eerst hebben zij aangetoond hoe eiwitten die de structuur van microtubuli beïnvloeden, specifiek binden aan microtubuli in de cel. De onderzoekers hebben hun resultaten op 2 december gepubliceerd op de website van Nature. Ze verschijnen op 13 december in druk.

Lees verder

Annalisa Fasolino benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft per 1 december 2007 dr. Annalisa Fasolino benoemd tot hoogleraar Computational Condensed Matter bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het onderzoeksgebied moderne gecondenseerde materie houdt zich bezig met de eigenschappen van systemen en materialen op een schaal van een tot honderd nanometer.

Lees verder

Moleculaire origami

2007/43

Het opvouwen van een eiwit lijkt net een subtiel origamiwerkje, waarin makkelijk iets fout kan gaan. Daarom zetten alle cellen, zelfs bacteriën, zogenaamde chaperonnes in om met dit vouwen te helpen. Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben nu kunnen zien hoe deze chaperonnes te werk gaan door één enkel eiwit aan zijn einden vast te pakken. Zij blijken de eiwitketen, net nadat deze gemaakt is, in een soort houdgreep te nemen, zodat de keten even moet wachten met vouwen. De resultaten zijn van belang voor een beter begrip van het vouwen van eiwitten. Dit is interessant voor meer kennis over ziektes die ontstaan door samenklonteren van eiwitten, zoals Alzheimer. De onderzoekers publiceren de resultaten op 30 november 2007 in Science.

Lees verder

Wim van Saarloos APS-Fellow

De Raad van de American Physical Society (APS) heeft prof.dr.ir. Wim van Saarloos (Universiteit Leiden) gekozen tot Fellow van de APS. Dit is een zeer eervolle uitverkiezing omdat minder dan een half procent van de leden van de APS maar Fellow kan zijn. Van Saarloos, onder andere werkgroepleider en programmaleider bij FOM, is voorgedragen door de Topical Group in Statistical & Nonlinear Physics van de APS. Van Saarloos dankt zijn verkiezing aan "zijn originele en invloedrijke bijdragen aan het begrijpen van de complexe Ginzburg-Landau vergelijking, spatiotemporale chaos, patroonvorming en frontvoortplanting", aldus de APS.

Lees verder

FOM en FEI ontwikkelen samen gereedschap voor nanotechnologie

De Stichting FOM en FEI Company starten een gezamenlijk onderzoek op het gebied van nanotechnologie. Hun samenwerking beoogt elektronenmicroscopen en ionenbundelmachines tot het uiterste te verbeteren, om daarmee de structuur van materialen tot op de schaal van een enkel atoom zichtbaar te maken en te bewerken. Hiervoor zijn nieuwe geavanceerde kennis en technologie vereist. Zowel de instrumenten zelf als de gebruikte processen zullen onderwerp van studie zijn. Resultaten zijn nodig om tot de volgende generatie elektronenmicroscopen en ionenbundelmachines te komen. Het onderzoek van FOM en FEI loopt vijf jaar en heeft een totaal budget van 2,7 miljoen euro. Naast de financiële bijdrage stelt FEI Company een zeer geavanceerd 'Focussed Ion Beam' systeem beschikbaar. Het programma wordt uitgevoerd aan de TU Delft, TU Eindhoven, het FOM‑Instituut AMOLF en de laboratoria van FEI in Eindhoven en Hillsboro (VS).

Lees verder

Gehonoreerde nieuwe onderzoeksprogramma's van FOM

Graphene-based electronics programmaleider dr. Lieven Vandersypen (35), Kavli Institute of Nanoscience, TUDelft Grafeen, een laag grafiet van één atoom dik, werd recent voor het eerst gemaakt en blijkt erg ongewone eigenschappen te hebben. Doel van dit programma is om de fundamentele elektronische processen in grafeen te begrijpen en op basis daarvan elektronische devices te maken uit dit bijzondere materiaal.Dit programma is een samenwerking van onderzoekers van de TUDelft, RuG, LEI en RU.Voor een begeleidende illustratie, zie figuur 1. Rheophysics: connecting jamming and rheology programmaleider dr. Martin van Hecke (40), Universiteit Leiden Doel van het programma is het verband te achterhalen tussen aan de ene kant de organisatie van wanordelijke materialen op microscopisch niveau en aan de andere kant de stroming of stagnatie van dergelijke materialen, zoals boorvloeistoffen, tandpasta, mayonaise, scheerschuim en coatings.Dit programma is een samenwerking van onderzoekers van de…

Lees verder

FOM kent 18 miljoen euro toe voor nieuwe onderzoeksprogramma's

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft ruim 18 miljoen euro toegekend aan zes nieuwe onderzoeksprogramma's in de Nederlandse natuurkunde. Per programma bundelen onderzoekers van tussen de drie en zeven kennisinstellingen hun krachten. De onderzoeksgroepen gaan werken aan onderwerpen die 'hot' zijn in de natuurkunde: op grafeen gebaseerde elektronica, het stromingsgedrag van complexe vloeistoffen, de natuurkundige mechanismen van DNA, theoretische deeltjesfysica voorbij het Standaardmodel, het manipuleren van licht op de kleinst mogelijke schaal en de herkomst van kosmische deeltjes. Opmerkelijk is dat de leiders van de programma's relatief jong zijn. Hun gemiddelde leeftijd is 40 jaar.

Lees verder

TNO, FOM, NRG en Nederlandse industrie bundelen krachten in consortium ITER-NL

In de Koninklijke schouwburg in Den Haag wordt op 14 november 2007 de ITER-NL consortiumovereenkomst ondertekend tussen Nederlandse industrie en kennisinstellingen. ITER-NL gaat zich sterk maken voor een krachtige Nederlandse inbreng in het internationale kernfusieproject ITER dat in Zuid-Frankrijk wordt gebouwd. Initiatiefnemers van ITER-NL zijn TNO en de organisaties waar fusieonderzoek wordt uitgevoerd: Nuclear Research and consultancy Group (NRG, Petten) en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM, Utrecht, met haar FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein).

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 8 9 10 van 10