NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2007/03/20/samenwerking-amolf-en-unilever-in-onderzoek-naar-functional-foods/

Geprint op :
20 februari 2019
03:49:19

Niet alle voedingstoffen en functionele ingrediënten worden even goed opgenomen in het lichaam: ijzer uit groente wordt bijvoorbeeld minder goed opgenomen dan ijzer uit vlees (lage 'biobeschikbaarheid'). Met een beter begrip van factoren die de lichaamsopname beïnvloeden, kunnen voedingsmiddelen worden ontwikkeld waarvan de 'goodies' optimaal in het lichaam worden opgenomen (hoge 'biobeschikbaarheid').

De onderzoekers van AMOLF en Unilever kijken op moleculaire schaal naar de menselijke verteringsprocessen: Unilever ontwikkelt monsters van voedingsmiddelen met functionele ingrediënten; AMOLF meet met ultrasnelle spectroscopie (spectroscopie is de studie van interactie van licht en materie) de opname van deze stoffen en probeert met computersimulaties een beter begrip te geven van de factoren die de biobeschikbaarheid van deze stoffen bepalen. Uiteindelijk hopen de onderzoekers te kunnen voorspellen hoe functional foods geformuleerd moeten worden om de functionele ingrediënten optimaal door het lichaam te laten opnemen.

De samenwerking loopt over twee jaar met een totaal budget van 1 miljoen euro. SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie van het Ministerie van Economische Zaken, heeft aan het onderzoeksvoorstel een subsidie van 380.000 euro toegekend en heeft het project opgenomen in zijn Foods and Nutrition Delta innovatieprogramma.

Dr. Jan Maat, Director External Research Unilever Foods R&D, verklaarde: "Wij zijn heel enthousiast over deze onderzoeksovereenkomst met AMOLF, het leidende onderzoeksinstituut op dit gebied in Nederland. Door deze samenwerking leren wij meer over de interactie tussen voeding en gezondheid, een essentieel onderdeel van onze vitaliteitsmissie. Unilever en AMOLF brengen beide hun expertise in om deze complexe biologie beter te begrijpen. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van Open Innovatie, een strategische prioriteit voor Unilever R&D."

AMOLF-directeur prof.dr. Albert Polman voegde hieraan toe: "AMOLF heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek op het gebied van biomoleculaire systemen. Als gevolg van de wetenschappelijke inzichten die voort zijn gekomen uit deze investeringen, kan nu een concrete vraag vanuit de industrie over de opneembaarheid van voedingsmiddelen in het lichaam worden beantwoord. Ik ben zeer verheugd dat we hiermee opnieuw invulling kunnen geven aan onze missie, waarin we de keuze maken voor fundamenteel onderzoek met potentie voor technologische innovaties, en de overdracht van onze kennis aan industrie en maatschappij."

Meer informatie bij drs. Willemijn Smal, AMOLF, telefoon +31 (0)20 608 12 35

AMOLF
AMOLF doet toonaangevend fundamenteel onderzoek met potentie voor technologische innovaties. Het instituut draagt bij aan de overdracht van kennis aan industrie en maatschappij, en leidt jonge en hoogwaardige wetenschappers op. AMOLF voert haar missie uit in twee onderzoekscentra: het Centrum voor Fysica van Biomoleculaire systemen en het Centrum voor Nanofotonica. Daarnaast voert AMOLF een exploratief onderzoeksprogramma uit om nieuwe onderzoeksrichtingen te verkennen. Op AMOLF werken circa 130 wetenschappers in 20 onderzoeksgroepen. Het instituut is gevestigd op het Science Park Amsterdam.

Unilever
Het is Unilever's missie vitaliteit toe te voegen aan het leven. Het bedrijf voorziet in de dagelijkse behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen.
Unilever is een van de grootste producenten van consumentengoederen met een hoge omloopsnelheid (fast moving consumer goods) ter wereld met een sterke lokale verankering in circa 100 landen wereldwijd. Haar portefeuille omvat een aantal van 's werelds bekendste en populairste merken, waaronder twaalf merken met elk een jaaromzet van meer dan € 1 miljard. Unilever is wereldwijd marktleider in veel van de categorieën waarin zij actief is. Haar merkenportefeuille omvat bekende merken als Knorr, Calvé, Becel/Flora, Bertolli, Dove, Lipton, Pond's, Axe/Lynx, Omo, Glorix/Domestos en Unox.
Unilever had eind 2006 179.000 werknemers in bijna 100 landen en behaalde in 2006 een jaaromzet van zo'n € 40 miljard. Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.com.

Food & Nutrition Delta
Op initiatief van Nederlandse multinationals, MKB-ers en kennisinstellingen is, in dialoog met de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, door SenterNovem het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta (FND) opgezet. Het FND-programma, dat is gericht op het 'post-harvest' deel van de industrieketen, bestaat uit twee fasen en heeft als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatieregio te maken.