NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2008/12/17/barack-obama-draagt-steven-chu-voor-als-minister-van-energiezaken/

Geprint op :
27 juni 2019
12:51:07

Gekozen jaar: Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Barack Obama draagt Steven Chu voor als minister van energiezaken

Op 22 januari 2008 sprak Steven Chu over energie, klimaat en fysica op de conferentie Physics@FOM Veldhoven 2008. Hij was de hoofdspreker op een speciale sessie over energie. De webcast van deze hele sessie is te vinden op www.citytv.nl. Ga naar MovieArchive en dan naar de kolom OnDemand 2008 en daarin naar 22 januari.

Lees verder

Rubicon-subsidie voor FOM-promovendus

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vandaag dertig jonge veelbelovende wetenschappers een Rubicon-subsidie toegekend. Pas gepromoveerde Nederlandse onderzoekers kunnen met de subsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Buitenlandse onderzoekers mogen onderzoek in Nederland verrichten.

Lees verder

Vici-subsidies voor natuurkundigen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Vici-subsidies toegekend aan zes natuurkundigen. Een Vici-subsidie bedraagt maximaal 1,25 miljoen euro. Hiermee kan de onderzoeker in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De subsidie wordt toegekend aan excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld.

Lees verder

Nikhef krijgt subsidie voor Hidralon-project

Nikhef krijgt samen met Grass Valley Nederland BV uit Breda, Philips Electronics NL uit Eindhoven en twee faculteiten van de Technische Universiteit Delft een subsidie van SenterNovem (ministerie van Economische Zaken) voor het Europese onderzoeksproject Hidralon. De komende 15 maanden komt er 2 miljoen euro beschikbaar voor de Nederlandse partners. Hidralon wil bestaande CMOS-beeldopnemers voor verschillende doeleinden verbeteren tot boven het prestatieniveau van de oudere CCD-technologie, voor toepassingen in de entertainment/broadcasting sector, de auto-industrie en in medische röntgenapparatuur. De verschillende partners komen dan ook uit die sectoren. Voordelen van deze techniek zijn dat er minder straling nodig is voor het maken van een beeld en dat minder ruis de opname verstoort. Nikhef zal zich, samen met Philips Healthcare, richten op de hybride pixeldetectoren voor biomedische toepassingen. Dit bouwt voort op het eerdere Medipix-project bij Nikhef. "Beter één foton geteld dan…

Lees verder

Gipsverband voor gebroken DNA ontrafeld

2008/20

Onderzoekers van de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Stichting FOM en het Erasmus MC in Rotterdam hebben een essentieel deel van het natuurlijke herstelproces bij DNA-schade weten te doorgronden. Met een unieke combinatie van technieken konden ze het gedrag van reparatie-eiwitten zien onder de microscoop, terwijl ze het DNA stevig vasthielden. De bevindingen stellen de onderzoekers in staat om beter te begrijpen hoe Rad51, in samenwerking met andere eiwitten, beschadigd DNA kan repareren en zo ernstige gevolgen als kanker kan helpen voorkomen. Op 7 december 2008 verschijnt hun artikel over deze resultaten als Advance Online Publication van Nature.

Lees verder

KM3NeT krijgt 8,8 miljoen euro

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat een subsidie van 8,8 miljoen euro verstrekken als Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksfaciliteit KM3NeT. Deze faciliteit gaat worden gebouwd op de bodem van de Middellandse Zee, op een plaats waar die enige kilometers diep is. Wetenschappers zullen KM3NeT gebruiken voor het detecteren van subatomaire deeltjes, neutrino's, die afkomstig zijn uit de kosmos, en voor verschillende takken van diepzee-onderzoek. De verstrekte subsidie stelt de Nederlandse onderzoekers en de Nederlandse industrie in staat een prominente rol te spelen in het verwezenlijken van de KM3NeT-faciliteit.

Lees verder

FOM en M2i honoreren zeven onderzoeksprojecten naar effect van miniaturisering

De Stichting FOM en het Materials innovation institute M2i hebben zeven onderzoeksprojecten gehonoreerd waarin eigenschappen van materialen bij verregaande miniaturisering worden bestudeerd. Resultaten zullen bijdragen aan toepassingen op het gebied van nanotechnologie. De projecten vallen onder het onderzoeksprogramma Size-Dependent Material Properties van FOM en M2i. De projecten hebben samen een budget van 2 miljoen euro.

Lees verder

Plan van aanpak FES-voorstel nanotechnologie

Nanotechnologie is door de regering gekwalificeerd c.q. genomineerd om een aanvraag in te dienen in de FES-ronde 2009. FES-voorstellen worden in procedure gebracht door departementen; voor nanotechnologie is het Ministerie van Economische Zaken (samen met OCW) de trekker. Voor de inhoud van het FES zijn de prestaties van het Bsik-programma NanoNed en de plannen in de Strategische Research Agenda (SRA) Nanotechnologie leidend. De SRA is op verzoek van de regering opgesteld door STW, FOM en NanoNed (verenigd in het Nederlands Nano Initiatief (NNI)). Het Plan van Aanpak voor het opstellen van het FES-voorstel is hier te downloaden. In de komende tijd zal dit plan regelmatig geactualiseerd worden, de meest recente versie is steeds beschikbaar op deze website.

Lees verder

Gehonoreerde nieuwe onderzoeksprogramma's van FOM

 Nieuwe verschijnselen op grensvlakken in complexe oxides manipuleren Onderzoekers uit Twente en Nijmegen hebben vrij recent ontdekt dat op het grensvlak tussen twee elektrisch isolerende, niet-magnetische materialen (in het bijzonder complexe oxiden) spontaan bijzondere elektrische en magnetische verschijnselen ontstaan, wanneer die materialen atomair op elkaar worden gestapeld. De onderzoekers binnen het programma gaan met de wereldwijd toonaangevende expertise die ze hebben deze verschijnselen nauwkeurig bestuderen en manipuleren. Magnetische en elektrische verschijnselen in dergelijke materialen en speciaal in laagdimensionele structuren (dunne lagen, nanodraden) zijn op dit moment 'hot' in de natuurkunde, omdat ze van invloed zijn in allerlei nanomaterialen en de basis bieden voor nieuwe toepassingen. Titel van het programma: Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in complex oxide heterostructures Leider van het programma: prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp, Universiteit Twente Deelnemende onderzoeksgroepen bij: Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit…

Lees verder

FOM kent 16 miljoen euro toe voor zes nieuwe onderzoeksprogramma's

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft in totaal 16 miljoen euro toegekend aan zes nieuwe onderzoeksprogramma's in de Nederlandse natuurkunde. Per programma bundelen dé specialisten van de verschillende Nederlandse kennisinstellingen op specifieke terreinen hun krachten. De onderzoeksgroepen gaan werken aan gebieden waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is: nanofysica, fysica van levensprocessen, fysica van turbulentie, en nanotechnologie voor zonnecellen. De nieuwe onderzoeksprogramma's moeten leiden tot wezenlijk begrip van recent ontdekte verschijnselen en in sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe technologie.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 4 6 7 8 van 8