NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2008/01/14/minerva-prijs-2008-voor-dr-marika-taylor/

Geprint op :
23 maart 2019
14:32:40

Taylor (33) houdt zich bezig met de fysica van zwarte gaten, belangrijk voor de ontwikkeling van quantumzwaartekracht. Eigenschappen van zwarte gaten vormen al zo'n dertig jaar het belangrijkste onderzoeksthema in de theoretische hoge-energie fysica. Recent is het zogenaamde 'fuzzball'- voorstel opgekomen. Hiermee kunnen wetenschappers de fysica van zwarte gaten microscopisch beschrijven. Als dit voorstel succesvol is, zouden wetenschappers een aantal bestaande fundamentele problemen op dit gebied op kunnen lossen. Het concreet maken van het 'fuzzball'-voorstel is echter niet makkelijk. In het winnende artikel zet Taylor een aantal belangrijke stappen op dit gebied. De FOm/v-commissie is van mening dat het een goed geschreven en technisch indrukwekkend artikel betreft, over een belangrijk en zeer actueel onderwerp. Het recentelijk gepubliceerde artikel is al in korte tijd veelvuldig geciteerd. 

Taylor (33) deed haar promotieonderzoek bij het Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, onder leiding van prof. Stephen Hawking. Na haar promotie heeft ze een aantal jaren als postdoc gewerkt bij Harvard University en vervolgens bij het Spinoza Instituut van de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij werkzaam bij de String Theory Group van het Instituut voor Theoretische Fysica, de Universiteit van Amsterdam. In 2005 heeft ze een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekregen voor haar onderzoek op het gebied van snaartheorie.

Doel Minerva-Prijs
Het doel van de tweejaarlijkse Minerva-Prijs is vrouwelijke onderzoekers in de natuurkunde meer zichtbaarheid te geven. De prijs maakt deel uit van het FOm/v-Stimuleringsprogramma dat FOM in 1998 heeft ingesteld om meer vrou­we­lijke natuurkundigen te behouden voor de Nederlandse fysica. Sinds 2005 heeft het programma een structureel budget van € 300.000 per jaar. Het programma biedt onder andere vrouwelijke postdocs extra mogelijk­he­den voor financiering van onderzoeksvoorstellen en biedt universitaire faculteiten overbruggingssubsidies bij het aanstellen van vrouwen in vaste dienst. De prijs zelf heeft als specifiek doel excellente vrouwelijke fysici voor het voet­licht te brengen en een impuls te geven aan de carrière van de prijswinnares. Aan de Minerva-Prijs is een geldbedrag van 5000 euro verbonden, door de winnares vrij te besteden.

Uitreiking van de Minerva-Prijs 
Dr. Tini Colijn-Hooymans, lid van de Raad van Bestuur van TNO, reikt op 21 januari 2008 de Minerva-Prijs 2008 uit aan dr. Marika Taylor. Dit gebeurt na afloop van het FOm/v Symposium, dat ook op 21 januari 2008 plaatsvindt. Dit tweejaarlijkse symposium is bedoeld voor alle vrouwen werkzaam in de natuurkunde. Media zijn van harte welkom bij de uitreiking van de Minerva-Prijs om 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur) in NH Koningshof, Locht 117, Veldhoven. U kunt zich aanmelden bij Annemarie Zegers, e-mail: annemarie.zegers@fom.nl, telefoon: (030) 600 12 18.

Informatie
Voor meer informatie over het onderzoek van de winnares kunt u contact opnemen met dr. Marika Taylor, Universiteit van Amsterdam, telefoon: (020) 525 73 09. 

Referentie:
De titel van het bekroonde artikel luidt: Fuzzball solutions for black holes and D1-brane-D5-brane Microstates, geschreven door K. Skenderis en M. Taylor, verschenen in Phys. Rev. Lett. 98, 071601 (2007).